Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

13. Представництва, філії та інші відокремлені підрозділи інвестора-юридичної особи


Специфічною формою інвестування є створення представництв, філій та інших відокремлених підрозділів іноземного інвестора-юридичної особи. Слід розрізняти представництво як відокремлений підрозділ юридичної особи та представництво як поняття, що використовується податковим законодавством для диференціації оподаткування доходів так званих "нерезидентів". В останньому випадку в якості представництв можуть виступати не лише структурні підрозділи юридичної особи-нерезидента, але і "резидентні" юридичні та фізичні особи як такі. Створення відокремлених структурних підрозділів-представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності регулюється ст. 5 Закону від 16.04.91 р., а також Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом МЗЕЗторгу України від 18.01.96 р. № 30. Слід при цьому звернути увагу на відмінність між реєстрацією цих представництв та їх розміщенням, яке регулюється Положенням про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.95 р. № 146 . Слід мати на увазі, що представництво іноземної юридичної особи може не тільки здійснювати від імені юридичної особи різні дії юридичного характеру, але і займатися в межах наданих юридичною особою прав господарською діяльністю
Визначаючи поняття філії підприємства, слід керуватися (як, до речі, і при визначенні поняття "дочірнє підприємство") п.2.32 Класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженою наказом Держстандарту України від 22.11.94 р. № 2884. Відмінність дочірнього підприємства від філій та інших відокремлених підрозділів юридичної особи (представництв, агентств, виробництв, відділень та ін.) - в тому, що дочірнє підприємство є юридичною особою. Відокремлені підрозділи не можуть виходити за межі видів діяльності створив їх юридичної особи, але, разом з тим, підрозділ іноземної юридичної особи в Україні діє в іншому правовому полі, - тому обсяг його прав і правосуб'єктність можуть істотно відрізнятися. Крім того, слід мати на увазі, що міжнародними договорами України поняття філії іноді формулюється особливим чином (наприклад, в ст.32 Угоди про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13. Представництва, філії та інші відокремлені підрозділи інвестора-юридичної особи "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. 56. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
  Основним спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює іноземне інвестування в Україну, є Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 р. (далі - Закон) . Іноземні інвестори визначені в Законі як суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства,
 3. 17. Патентування деяких видів підприємництва
  Деякі види підприємницької діяльності вимагають отримання торгового патенту. Патентування - необхідна умова здійснення деяких видів підприємницької діяльності, зазначених у Законі "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", що означає необхідність отримання торгового патенту у встановленому законодавством порядку. Відповідно до ст. 1 Закону
 4. 24. Відокремлені підрозділи суб'єктів підприємництва
  Право на відкриття філій, представництв та інших відокремлених підрозділів є одним з найважливіших прав, наданих законодавством юридичним особам. Воно, наприклад, закріплено в законах "Про підприємства в Україні" (ст. 7), "Про господарські товариства" (ст. 9) та ін Згідно ст. 7 Закону "Про підприємства в Україні" підприємство має право створювати філії, представництва,
 5. 33. Відкриття рахунків у банках України
  Порядок відкриття рахунків в банках регулює Інструкція № 3 "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. № 527 (назва - в редакції від 14.04.2000 р. № 146 (далі - Інструкція). Ця Інструкція регулює правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків поточних, депозитних
 6. 38. Правове регулювання обігу готівки
  Готівковий обіг регулюють Порядок ведення касових операцій у національній валюті України, затверджений постановою Правління Національного банку України від 02.02.95 р. (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.10.97 р,, № 334) і Інструкція Національного банку України. № 4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" від 20.06.95 р.
 7. 21. Держава Україна та адміністративно - територіальні одиниці як суб'єкти цивільного права.
  Поряд з фізичними та юридичними особами учасниками відносин, регульованих цивільним правом, є також держава Україна. Держава, як носій суверенітету, єдине і неподільне. Відповідно держава в цивільному обороті може розглядатися як єдиний і єдиний суб'єкт. У той же час держава Україна є багаторівневим утворенням. Воно поділяється на
 8. 25. Філії та представництва юридичної особи.
  Стаття 31. Філії та представництва юридичної особи Юридична особа може відкривати філії та представництва в порядку, встановленому законодавством Союзу РСР або Української РСР. Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, одержаної від відповідної юридичної особи. «Про підприємництво» ст.8 Суб'єкт підприємницької діяльності має
 9. 84. Поняття і порядок приватизації майна невеликих державних підприємств.
  «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» Стаття 2. Об'єкти малої приватизації 1. Об'єктами малої приватизації є: цілісні майнові комплекси невеликих державних підприємств, віднесених Державною програмою приватизації до групи А; окреме індивідуально визначене майно; об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані
 10. 27. Товарні біржі
  Згідно із Законом України "Про товарну біржу" від 10.12.91 р. (далі - Закон) товарна біржа є організацією, яка об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і спрощення товарообігу і пов'язаних з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua