Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 7. Систематизація корпоративних нормативних актів

Корпоративні нормативні акти, так само як і акти, изда-

ваемие державою, мають таку властивість права, як системність,

тобто спеціалізація їх на регулюванні окремих сторін життя

колективу і зв'язок корпоративних актів між собою. Звичайно,

системність врегулювання підприємницької діяльності кор-

корпоративної актами менш виражена в порівнянні з загально-

тиментом регулюванням. Це пов'язано насамперед із загальною нераз-

вітостью корпоративного права в нашій країні.

Іншою причиною неналежної систематизації корпоративних

актів є недостатній досвід правотворчої роботи на

підприємствах, відсутність правових підрозділів, що відають розроб-

боткой і систематизацією корпоративних актів. Юрисконсульти та

юридичні відділи, створені на великих підприємствах, в основ-

ном по-старому займаються веденням договірної роботи. Корпо-

ратівние акти приймаються спонтанно, у міру виникаючої необ-

ходимості, охоплюють далеко не всі сфери життя колективу, так

і розробку їх ведуть заінтересовані структурні одиниці. Хра-

нятся корпоративні акти розрізнено: акти загального призначення

(статути, положення про розподіл фонду заробітної плати та ін.)

знаходяться у адміністрації, акти соціального спрямування (Пол-

Ожен про преміювання) інший раз можна знайти в профкомі, акти

спеціального призначення (Про порядок прийому на роботу,

Про порядок укладання договорів, Про претензійній роботі та ін.) -

у структурних одиницях, переважно займаються цими ві-

дами діяльності .

Однак робота по систематизації корпоративних актів дуже

важлива, оскільки від неї багато в чому залежить ефективність ведення

підприємницької справи. Зазначені недоліки не знімають з

органів управління корпорацій обов'язки організувати роботу з

!! 116

систематизації корпоративних нормативних актів, а, навпаки ,

підкреслюють необхідність її негайного проведення.

Систематизація корпоратив-

них нормативних актів - це обробка,

приведення нормативних актів, виданих на підприємстві, в єдину,

узгоджену, цільну систему.

Тим, хто використовує корпоративні нормативні акти, потрібна

чітка і ясна їх система, а не безладне і малодоступна

купа суперечливих корпоративних актів, де з великим трудом

можна відшукати необхідні правові приписи.

Систематизація може проводитися у двох формах: у формі

інкорпорації і у формі консолідації.

Інкорпорація - форма систематизації, у процесі

якої корпоративні нормативні акти зазнають зовнішньої

обробці і об'єднуються повністю або частково за певною

системі в різного роду збірники або зборів.

При інкорпорації акти проходять зовнішню обробку - в них

вносяться наступні зміни, усуваються застарілі положення

ня і протиріччя, дублюючі приписи .

Нормативний матеріал, розташовується за певною схемою.

Для побудови такої схеми можуть бути обрані різні кри-

терии. Якщо в якості такого обирається час видання актів,

то така інкорпорація називається хронологічної. В одній рубро-

ке в цьому випадку виявляються акти різних періодів видання.

Якщо критерієм є предмет регулювання, то інкорпорацію

слід вважати предметної (систематичної). Систематична

інкорпорація - це результат більш високою і складної роботи.

Вона дасть можливість докладно впорядкувати нормативний

матеріал, забезпечити зручності в користуванні корпоративними акта-

ми. При систематичної корпорації нормативний матеріал ділиться

на безліч рубрик, найчастіше ці рубрики групуються за

галузям права. Так, наприклад, у розділ "Трудове право" включаються-

ються такі корпоративні акти, як Правила внутрішнього трудового

розпорядку. Колективний договір, Правила прийому на роботу,

Положення про матеріальне стимулювання і т.д. На тих підпри-

ятиях, де роботою з систематизації корпоративних актів зани-

нудяться не юрист, рубрики присвячуються окремим питань, що не

знаходяться у взаємозв'язку, і розташовуються в алфавітному порядку.

Зовнішнє вираження робота з інкорпорації корпоративних

нормативних актів може знаходити у вигляді:

1) підшивок нормативних актів

підприємства. Це найбільш проста і доступна всім форма Інкор-

!! 117

пораціі, що не вимагає до того ж спеціальних знань, великих

трудових зусиль, а також не пов'язана зі значними фінансовим-

вимі витратами. Підшивку можна робити як по хронології-

ческому, так і lie предметного ознаками. На невеликих підпри-

ятиях, де масив корпоративних актів незначний, предпоч-

тануть використовувати хронологічну інкорпорацію;

2) збірників корпоративних а к-

г о в. Ця форма систематизації вимагає не тільки наявності

кваліфікованих працівників, Але й певних матеріальних

витрат. Можуть складатися тематичні збірники, наприклад, по

питань застосування праці, питань ведення договірної роботи на

підприємстві, збірник положень про структурні одиниці, збірник

посадових інструкцій і т.д. Збірники можуть носити і комплек-

сний характер, тобто стосуватися всіх видів діяльності. Дуже рідко

збірники корпоративних актів складаються за хронологічним

ознакою. Такі збірки, як правило, представляють лише перший

досвід систематизації нормативних актів підприємства;

3) складання програм для

введення корпоративних актів в ЕОМ.

Зараз все більша кількість підприємств може дозволити собі

займатися роботою з систематизації нормативних актів з по-

міццю ЕОМ. Звичайно, найчастіше це здійснюється на великих

підприємствах, в іншому випадку витрати, пов'язані з автомати-

зірованним пошуком нормативної інформації, можуть перевищити

отримані від неї вигоди. Характер інформаційного обслуговуючи-

ня залежить від складеної програми. Комп'ютер може видати

за першою вимогою перелік корпоративних (а частіше укупі з

загальнодержавними) актів з того чи іншого питання, може

дати добірку нормативних положень з цікавить питання,

або добірку актів, що містять цікавлять положення в це-

лом, і т.п. На деяких великих підприємствах, що мають до того

ж потужну техніку і складну програму, воліють вводити

в комп'ютер тільки свої нормативні акти і підключатися при

необхідності отримання інформації про акти загальнодержавна-

го характеру до загальної правової інформаційної мережі, створеної в

Науковому центрі правової інформації при Уряді РФ; ана-

логічний правової інформаційний центр створюється нині при

Адміністрації Президента РФ.

Другою формою систематизації є консолідації

ція, в процесі якого раніше видані корпоративні норма-

тивні акти з того чи іншого питання зводяться (об'єднуються)

в єдиний акт. Раніше діяли нормативні акти у цій зв'язку

!! 118

припиняють існування. У результаті такої роботи виходять

укрупнення нормативні документи, що поєднують значне

кількість норм підприємства.

На практиці такі консолідовані акти зустрічаються край- не рідко. Зазвичай до консолідованого корпоративний акт об'єд-

няется безліч норм, що стосуються застосування праці на підпри-

ятіі. Та це й не випадково. Згадаймо, що в Радянській державі

підприємствам дозволялося регулювати самостійно лише неко-

торие трудові питання. Саме з цих питань накопичилося

безліч розрізнених корпоративних актів, користуватися кото-

римі стало не зовсім зручно. Називаються такі консолідовані

акти найчастіше Кодексом підприємства.

Однак претензії на зазначену назву невиправдані, пос-

Кольку в даному випадку не проводиться переробка норм, а йде

всього лише систематизоване розташування "шматків" норматив-

них актів, раніше існуючих окремо, з відсіканням їх

назви.

Кодифікація - це форма не систематизації, а

створення нормативних актів, оскільки в її процесі проводиться

істотна зміна нормативного матеріалу, причому таке, яке

призводить до появи принципово інших нормативних припис

ний.

Можливо, саме неузгодженість назви та змісту

нормативних актів, про які йдеться, дозволила деяким

вченим заговорити про те, що на деяких підприємствах ведеться

кодификационная робота. Ймовірно, що тут бажане видається за

дійсне. Правильніше, на наш погляд, назвати складання

укрупнених нормативних актів на підприємствах квазікодіфікаці-

ційної, або, в кращому випадку, протокодіфікаціонной, тобто предшес-

твующей справжньою кодифікації, роботою.

Найчастіше на підприємствах консолідований корпоратив-

ний акт в галузі праці називається "Колективний договір". В

цьому випадку використовується стара назва, але вкладається в нього

новий зміст. Таким консолідованим актом регулюються не

тільки взаємні зобов'язання адміністрації підприємства і кол-

лектива, але і всі інші трудові питання.

Іноді роль консолідованого нормативного акта виконує

Статут підприємства. Статут - це акт установчого характеру і

тому в ньому дуже схематично викладаються лише основні пи-

си діяльності підприємства. В. надалі, як правило, вони

детально регулюються спеціальними корпоративними актами (акти

про органи управління, про розподіл прибутку, про кадри, про

дивідендах, про зарплату і т.д.). Об'єднання всіх цих деталізує-

!! 119

ванних норм в один акт - Статут підприємства - в принципі можли-

але, але такий варіант навряд чи може бути визнаний найкращим, во-

перше, тому, що Статут стає великим за обсягом і не

дуже зручним у користуванні, а, під -друге, він вимагає частого

перегляду і зміни, оскільки корпоративні норми дуже

динамічні. Саме, можливо, тому консолідація як вид систе-

мотузці використовується вкрай рідко.

Оскільки раніше у фінансовій, майновій сферах, у сфері

управління підприємства самостійністю практично не користу-

валися, досвіду корпоративного нормотворчості тут не набралося.

Він отримується тільки зараз. Найчастіше виявляється, що

консолідувати в цих сферах життя підприємства нічого. Ось

чому консолідовані акти, крім зазначених вище, зустріч-

ються вкрай рідко. У цьому, мабуть, і полягає головна причина

убозтва консолідованих корпоративних нормативних актів.

Певне значення для систематизації корпоративних актів

має довідково-інформаційна

робота. Вона проводиться на підприємстві юридичними відділами,

юрисконсультами, а якщо немає таких у штаті, то працівниками,

 які призначаються відповідальними за цю справу (зазвичай працівни-

 ками відділів кадрів). На відміну від систематизації в процесі

 довідково-інформаційної роботи нормативні акти не піддав-

 ються небудь обробці, а залишаються такими, якими вони були

 прийняті. Зовні це виражається зазвичай у складанні каталогів,

 або в упорядкованому розташуванні корпоративних актів у відповід-

 ветствии з рубриками, або у використанні системи "вклейок" і т.д.

 Підготовлювані в процесі довідково-інформаційної роботи

 матеріали можуть бути стадією для подальшої систематизації

 нормативних актів. Довідково-інформаційна робота має і са-

 мостоятельное значення, коли робота по систематизації ще

 отримала необхідного розвитку. Тоді довідково-інформаційна

 робота може в певній мірі послабити негативні послід-

 ствия, пов'язані з відсутністю систематизованих підшивок,

 збірників, добірок актів. Але і при хорошому веденні роботи з

 систематизації корпоративних актів довідково-інформаційна робота

 повинна проводитися. Вона є плацдармом для ведення качес-

 твенной і глибокої систематизації корпоративних актів.

 !! 120

 « Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 7. Систематизація корпоративних нормативних актів"
 49. Систематизація законодавства. Облік нормативних актів. Правовий тезаурус.
 1.  систематизації є: створення стрункої системи законів, яка має якостями повноти, доступності та зручності користування нормативними актами, усунення застарілих і неефективних норм права, дозвіл юридичних колізій, ліквідація прогалин і оновлення законодавства. Облік нормативних актів - облік зак-ва та ін нормативних актів шляхом їх збору, зберігання, підтримання в контрольному
   § 8. Систематизація нормативно-правових актів
 2.  систематизації. Систематизація законодавства - це цілеспрямована робота законодавця з упорядкування та приведення в єдину систему чинних законодавчих актів з метою їх доступності, кращої видимості й ефективного застосування. В основі такої роботи лежать знання про систему права, її галузях і підгалузях. Цілями систематизації є: створення стрункої системи законів,
   Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995
 3. § 4. Поняття і види систематизації

 4.  систематизації: інкорпорація, кодифікація і консолідація. Інкорпорація - форма систематизації, у процесі якої нормативні правові акти зазнають зовнішньої відпрацюванні і об'єднуються повністю або частково в різні збірники та збори актів, у тому числі з використанням комп'ютерної техніки. Зміст цих актів не змінюється. Інкорпорація переслідує мета зовнішнього об'єднання
   Додаток 2 Зразки корпоративних актів
 5.  корпоративних нормативних актів покликаний допомогти знайти корпораціям самостійність. Він заснований на дійству-ющем законодавстві, в ньому враховано досвід багатьох і багатьох корпорацій м. Москви, Московської та Тюменської областей. Внесли свій великий внесок та науковці. Проф. А. Г. Биков і доц. Е.С. Фролов підготували совмест-но з іншими "Збірник типових організаційно-розпорядчих доку-ментів
   4. Поняття і система законодавства про підприємництво
 6.  нормативно-правових актів: 1) Конституція України, що містить норми про підприємництво; 2) блок спеціальних нормативних актів, що регулюють виключно підприємницьку діяльність, основним з яких є Закон України "Про підприємництво"; 3) нормативно-правові акти, що містять окремі норми або їх сукупність, що регулюють підприємництво (наприклад, Цивільний кодекс
   Управление корпоративними правами держави.
 7.  корпоративних прав держава потребує создания спеціальної системи управління ними. Відповідно до ст. 172 ГК України, отношения, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Цім кодексом, іншімі законами та нормативно-правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на
   ? 4. Співвідношення корпоративних норм із нормами централізованими і договірними
 8.  корпоративного регулювання, відображений погляд на корпоративні норми як на норми, підлеглі загальнодержавним нормам На питання, чи вправі підприємства видавати свої норми не на основі загальних норм, а керуючись тільки принципами права? - Автор відповідає негативно, вважаючи при цьому, що "юридичний вакуум повинен бути заповнений в цьому випадку яких-небудь проміжним нормативним актом
   § 9. Юридична техніка
 9.  систематизації нормативних актів з метою їх ясності, зрозумілості та ефективності. Об'єктом юридичної техніки є текст нормативного документа, щодо якого застосовуються інтелектуальні зусилля законодавця. Саме останній і використовує різні правила і прийоми підготовки нормативних актів. Необхідно відзначити, що рівень розвитку юридичної техніки завжди служить надійним
   § 2. Система законодавства
 10.  систематизації цих актів. Вона має складну структуру. Залежно від підстав (критеріїв) можна виділити горизонтальну, вертикальну, федеративну і комплексну системи законодавства. Горизонтальне (галузеве) будова системи законодавства обумовлено предметом правового регулювання - фактичними суспільними відносинами. На основі даного критерію вичленяються галузі
   Реєстр корпоративних прав держави.
 11.  корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
   § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
 12.  корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
   63. Кодифікація та інкорпорація, їх співвідношення і види.
 13.  систематизації: інкорпорація і кодифікація. Інкорпорація - вид систематизації, в ході якої діючі нормативні акти зводяться воєдино без зміни їх змісту, переробки та редагування. У цьому випадку текстуальний виклад юридичних норм (правил поведінки) не піддається зміні. Результатом інкорпорації є видання різних збірок або зібрань, які формуються за
   5. Корпоративні правовідносини
 14.  корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам учасники корпорації (господарського товариства, суспільства, кооперативу і т. д.) можуть брати участь у різних формах в управлінні корпорацією і її майном. Реалізуючи свої
   ? 5. Юридична служба на підприємстві
 15.  систематизації нормативних ак-тов. Вона є основою для якісного виконання перелічених вище завдань юридичної служби. Систематизації повинні піддаватися не лише законодавчі акти, а й корпоративні. Крім цього на юристів підприємства покладається обов'язок поширювати інформацію про чинне законодавство і корпоративному актах. Як бачимо, юридична
   § 4. Корпоративні права
 16.  Корпоративні права »містіть ч. 1 ст. 167 ГК, згідно з Якою Корпоративні права - це права особини, Частка Якої візначається у статутному фонді (Майні) господарської організації, что включаються правомочності на участь цієї особи в управлінні господарсько організацією, Отримання певної Частки прибутку (дівідендів) даної організації та актівів у разі ліквідації Останньоі відповідно до закону, а такоже
  корпоративні права» містить ч. 1 ст. 167 ГК, згідно з якою корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також
© 2014-2020  ibib.ltd.ua