Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т . В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 1. Пряме корпоративне нормотворчість

У процесі створення корпоративних норм беруть участь різні

суб'єкти. Залежно від цього корпоративне нормотворчість

можна поділити на три вцда: пряме, представницьке і опос-

редованного.

Пряме (безпосереднє) нормотворчість - це

здійснювана колективом організації (колективом працівників,

колективом акціонерів) самостійна діяльність по ство-

нию корпоративних норм.

Проходити пряме нормотворчість може по-різному. Тут

можуть використовуватися принаймні три способи прийняття корпо-

ратівних норм.

1. Прийняття корпоративних норм загальними зборами колектив-

тива. Це досить складна форма корпоративного нормотворчес-

тва і з організаційної, і з юридичної, і з фінансової точок

зору.

Чисто організаційно не завжди можливо чітко і досить

швидко довести інформацію про скликання загальних зборів до багато-

тисячного колективу. Наявність місцевої радіомережі, яскравих і помітних

стендів, розташованих у зручних для огляду місцях, звичайно,

полегшує вирішення цього завдання.

Якщо мова йде про скликання зборів акціонерів, то тут недо-

статочно загального оповіщення про це акціонерів, припустимо, з по-

міццю газети, радіо чи телебачення. Всім акціонерам повинно

бути розіслано запрошення із зазначенням дати скликання зборів,

місця, часу його проведення, а також порядку денного. Причому

запрошення має бути розіслано завчасно. Фінансові

витрати в цьому випадку можуть бути для корпорації дуже відчутні.

Трудно буває підшукати і відповідне примі-

ня для велелюдного зібрання, оренда якого потребують визна-

лених тимчасових і фінансових витрат. Але це все переборні

перешкоди.

Юридичні ж аспекти, пов'язані з проведенням

загальних зборів і прийняттям ними корпоративних актів, бувають

!! 121

деколи нерозв'язні. За загальним правилом, збори вважаються відбутися у-

явшімся, якщо на ньому присутні більше 50% чисельності його

працівників. Як бути, якщо до його початку цього більшості не

було, а до моменту прийняття рішення воно набралося? Згідно

іншим правилом рішення вважається прийнятим, якщо за нього прого-

лосовать більше половини присутніх. Але ось який спосіб

голосування обрати, як і хто буде вести підрахунок голосів, по

цього питання іноді ведуться багатогодинні дебати. Трапляється, що

виявляються і інші процесуальні питання, для яких прийом-

лемого рішення не знаходиться, і виникає необхідність для об-

рощення за консультацією до фахівців і державним орга-

нам. На це також може піти досить багато часу.

Саме тому закон і практика вийшли на шлях прийняття

загальними зборами таких нормативних актів, які вирішують

принципові питання і які не так численні: утвер-

ждение статуту, обрання органів управління корпорації, зміна

статутного капіталу, затвердження річних звітів, прийняття рі-

ня про акціонування, приватизації державних підприємств,

про соціальні пільги, про режим роботи, направлених використан-

ня прибутку і деякі інші.

2. Скликання конференції колективу. Конференція - це теж

досить серйозний форум багатотисячного колективу, де собира-

ються для обговорення делегації від всіх його структурних ланок.

Конференцію колективу як спосіб прийняття корпоративних норм

можна вказати особливо, але все ж проблеми, тут виникають,

подібні з тими, які доводиться вирішувати при проведенні загальних

зібрань.

Далі, якщо проаналізувати корпоративні акти, при-

нима конференціями колективу за змістом, можна також

відзначити їх важливість, особливу значимість для життя колективів

корпорацій, тобто те, що властиво і актам, розглянутим вище.

3. Проведення референдуму. Цей спосіб прийняття корпора-

тивних норм використовується дуже рідко. І причина тут полягає не

у фінансових та організаційних труднощах, а в тому, що у людей

склався особливий тип психології, згідно з якою держава -

господар, працівники - підлеглі, гвинтики в громадському організ-

ме. Зараз, схоже, проявляє себе і інший, подібний з цим тип

психології, що має місце на приватних, акціонерних підприємствах:

підприємець (керівник приватного підприємства, правління)

вважає, що він може діяти за принципом, що хочу, те

роблю, всі ж інші зобов'язані підкорятися. Ось чому виявив-

ня волі колективу працівників, яка найбільш повно може

бути представлена ??на референдумі, мало кого турбує. Референдум

на підприємстві - це неординарна подія. Воно майже ніде не

піддається корпоративному нормативного врегулювання.

4. Опитування працівників як основа нормотворчості осущес-

твляют ще рідше. Як приклад можна привести опитування,

проведений на КАМАЗі. Працівникам цього підприємства пропонуючи-

лось відповісти на питання, чи бажають вони, щоб КАМАЗ став

акціонерним підприємством. Більшість з них відповіло "так".

І тоді конференція трудового колективу затвердила дане рішен-

ня і ряд інших, пов'язаних з ним корпоративних актів.

!! 122

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 1. Пряме корпоративне нормотворчість"
 1. Глава 7. Корпоративне нормотворчість
  нормотворчість
 2. Реєстр корпоративних прав держави.
  Корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
 3. § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
  корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
 4. 5. Корпоративні правовідносини
  корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам учасники корпорації (господарського товариства, суспільства, кооперативу і т. д.) можуть брати участь у різних формах в управлінні корпорацією і її майном. Реалізуючи свої
 5. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 6. Управление корпоративними правами держави.
  Корпоративних прав держава потребує создания спеціальної системи управління ними. Відповідно до ст. 172 ГК України, отношения, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Цім кодексом, іншімі законами та нормативно-правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на
 7. § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
  корпоративних прав внаслідок: корпоратізації (Перетворення на акціонерні товариства) державних, Орендного предприятий та других предприятий з державною частко власності в статутному фонді (Майні); придбання корпоративних прав Вже існуючіх господарських організацій ; Заснування (співзаснування) новіх господарських організацій. На початок 2004 року державі належали Корпоративні права в 1427
 8. Обмеження Щодо володіння корпоративними правами.
  Корпоративними правами та / або їх Здійснення. На сьогоднішній день єдине обмеження володіння корпоративними правами встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про впорядкування ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, створеня за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 року № 24-92, згідно Зі ст. 1 Якого Державні підприємства (за вінятком будівельних організацій,
 9. Етап 5. Автоматизація.
  Корпоративному університету.) Починаючи з певного рівня в компанії виникає необхідність автоматизувати роботу з управління персоналом , в тому числі і за його навчання. Існують спеціальні програмні рішення, які за певними критеріями виявляють потребу в навчанні, допомагають планувати навчальні групи, розсилають запрошення учасникам, фіксують результати, а також
 10. § 4. Корпоративні права
  Корпоративні права »містіть ч. 1 ст. 167 ГК, згідно з Якою Корпоративні права - це права особини, Частка Якої візначається у статутному фонді (Майні) господарської організації, что включаються правомочності на участь цієї особи в управлінні господарсько організацією, Отримання певної Частки прибутку (дівідендів) даної організації та актівів у разі ліквідації Останньоі відповідно до закону, а такоже
 11. Глава 5. Корпоративні норми
  Глава 5. Корпоративні
 12. Семінари
  корпоративний семінар для розвитку корпоративної культури, стратегічні сесії, мозковий штурм. На ринку послуг пропонуються семінари з дуже конкретним проблемам, що виникають в компаніях. Наприклад, із запрошеними експертами можна обговорити проблеми збору боргів, оптимізацію документообігу, управлінський облік. Є попит і, природно, пропозиція на дуже вузькі професійні
 13. Глава 8. Функції корпоративного регулювання
  корпоративного
 14. Глава 11. Корпоративне регулювання фінансової діяльності
  Глава 11. Корпоративне регулювання фінансової