Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 2. Представницьке корпоративне нормотворчість

Рада підприємства, Рада трудового колективу, Рада дирек-.

Торів, Правління та інші терміни використовуються для найменування

представницького органу на підприємстві або органу, представляю-

ного інтереси колективу (акціонерів , працівників) підприємства та

здійснює одночасно виконавчо-розпорядчі

функції. Це порівняно нове "винахід" в нашій країні.

Раніше інтереси колективу представляв профспілковий орган. Почім-

му ж профком виявився, якщо не засунутим в сторону, то, без

сумніви, що ослабив свій вплив на трудовий колектив і усту-

напився свої справжні права СТК.

По-перше, це тільки вважалося, що профком - зірке страж

і захисник працівників, на ділі ж все було в значній мірі

інакше: профком таким був чисто номінально і виступав на

стороні адміністрації. Найбільш відверто це проявилося в суперечці

уряду СРСР з шахтарями в 1989 р., для дозволу кото-

рого була створена комісія, що складається з членів уряду і

керівників ВЦРПС, очолювана Н. Рижковим і С. Шала-

евим. Це - одна, що сперечаються. Шахтарів представляли керів-

водії робочих комітетів страйкуючих шахт. Це була друга

сторона в суперечці, який все ж тоді був тимчасово погашений. Але

важливо, на чиїй стороні опинився ВЦРПС!

По-друге, в 1990 р. було скасовано ганебне положення про

тому, що лише тільки членам профспілки оплачується допомога по

тимчасової непрацездатності за шкалою в залежності від безперервного

ного стажу, всім же іншим працівникам - незалежно від стажу -

тільки 50% заробітку. (* 1) Саме це , свого роду елемент кріпосного

права, прив'язувало майже всі 100% працівників до профспілки. Після

(** 1) СП СРСР. 1990. № 5.

!! 123

скасування цього положення багато стали виходити з профспілки, і

він виявився позбавлений права представляти всіх працівників.

По-третє, дещо пізніше, в 1990-1991 рр.., Поряд з "го-

сударственним" профспілкою в особі ВЦРПС або після Переймен-

вання Загальної конфедерації праці, з'явилися незалежні проф-

союзи. Стало взагалі незрозуміло, хто з працівників одного перед-

ємства в якій профспілковий орган на підприємстві входить, яка

профспілкова організація чиї інтереси представляє.

Профком раніше брав участь у корпоративному нормотворчості в

формі: а) спільного з адміністрацією прийняття нормативних

актів; б) прийняття актів з погодженням з нею; в) і навіть прийняття

профспілковим комітетом нормативних актів самостійно, що

можна було розглядати як явище незаконне і кваліфікується-

емое як втручання громадської організації в діяльність

підприємства.

За вказаними вище причин профком тепер замінений іншим

представницьким органом - радою трудового колективу (перед-

ємства), або СТК.

Однак з СТК проблем виникло не менше.

На перших порах вони стали комплектуватися з адміністрації,

в основному з профспілкових, партійних, комсомольських босів, а

для проформи розбавлялися передовими робітниками. Стало очевидно,

що колективи, що мали раніше профкоми, погано-бідно захищали

або намагались робити вигляд, що захищають їх права, взагалі позбав-

лись по суті представницького органу. Тоді знадобилося

видання законодавчого акта, який би впорядкував питання про

формуванні СТК. Він називався Рекомендації про порядок ство-

ня рад на підприємствах. (* 1)

У ньому пропонувалося включати в Раду представників админис-

трации і громадських організацій, але не більше 1/3, решта

місця рекомендувалося віддати рядовим працівникам. Звичайно, і такий

порядок не гарантує створення дійсно представницького

органу на підприємстві і, тим не менш, це - крок по шляху продви-

вання до нього.

Які ж питання вирішує рада підприємства?

Компетенції загальних зборів і ради підприємства деколи

буває важко розділити. Багато що залежить від форми власності.

Так, наприклад, на акціонерних підприємствах головне питання, ре-

Шаєм загальними зборами, це питання про використання прибутку

(* * 1) СП СРСР. 1990. № 16,

!! 124

(капіталізувати її або розподілити). Рада директорів лише

потім вирішує питання про можливий розмір дивідендів. Багато чого

залежить від розмірів підприємства: чим воно менше, тим більше

питань можна нормативно відпрацювати на загальних зборах. Значи-

ми тут і суб'єктивні, особисті якості членів ради і самих

працівників. Якщо колектив в основному складається з малоосвічених-

них, некваліфікованих, пасивних працівників, то загальні збори-

ня, як правило, малодійовими і раді доводиться багато брати

на себе в процесі корпоративного нормотворчості. І - навпаки.

Ось тому, ймовірно, законодавець не пішов по шляху жорсткої

регламентації компетенції зборів і ради підприємства. Однак

практика свідчить про те, що частіше рада підприємства вирішує

питання про структуру підприємства, визначає і регулює форми

та умови діяльності на підприємствах політичних партій, ре-

лігіозние та інших громадських організацій, про розподіл

фонду заробітної плати та матеріального заохочення, про атестацію,

про застосування єдиної тарифної сітки при виплаті заробітної плати

та ін Погодимося, що ці питання досить важливі, але, може

бути, не настільки принципові ніж ті , які вирішує загальні

збори колективу підприємства.

!! 124

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 2. Представницьке корпоративне нормотворчість"
 1. Глава 7. Корпоративне нормотворчість
  нормотворчість
 2. ? 1. Пряме корпоративне нормотворчість
  представницьке і опос-редованного. Пряме (безпосереднє) нормотворчість - це здійснювана колективом організації (колективом працівників, колективом акціонерів) самостійна діяльність по ство-нію корпоративних норм. Проходити пряме нормотворчість може по-різному. Тут можуть використовуватися принаймні три способи прийняття корпора-тивних норм. 1. Прийняття
 3. ? 3. Опосередковане корпоративне нормотворчість
  представницькі органи і вести дебати з приводу їх вирішення або неефективно, або недоцільно, або неможли-зважаючи на дефіцит часу. !! 126 Яким бачиться в майбутньому співвідношення зазначених трьох форм корпоративного нормотворчості (прямого, представницького, опос-редованного)? Видається, що крен в їх використанні посилить-ся в бік прийняття нормативних актів
 4. 17. Представницький орган державної влади В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  представницькими органами державної влади є ті виборні органи, які займаються законотворчістю, тобто Федеральне Збори РФ і законодавчі (представницькі) органи державної влади суб'єктів РФ. Іноді до представницьким органам державної влади, крім зазначених, відносять всі інші виборні органи. Представницькі органи в обов'язковому порядку формуються
 5. Реєстр корпоративних прав держави.
  Корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
 6. § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
  корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
 7. 5. Корпоративні правовідносини
  корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам учасники корпорації (господарського товариства, суспільства, кооперативу і т. д.) можуть брати участь у різних формах в управлінні корпорацією і її майном. Реалізуючи свої
 8. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 9. Управление корпоративними правами держави.
  Корпоративних прав держава потребує создания спеціальної системи управління ними. Відповідно до ст. 172 ГК України, отношения, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Цім кодексом, іншімі законами та нормативно-правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на
 10. 2. Пряма і представницька демократія.
  Представницької і безпосередньої (прямий) формах. Представницька демократія, або представницьке правління, здійснюється через держ. органи, що обираються народом. Виборні ж гос. органи можуть, у свою чергу, формувати інші держ. органи. Правовий статус загальнонаціональних представницьких органів (насамперед парламентів), як правило, досить докладно визначається в конституціях. К
 11. § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
  корпоративних прав внаслідок: корпоратізації (Перетворення на акціонерні товариства) державних, Орендного предприятий та других предприятий з державною частко власності в статутному фонді (Майні); придбання корпоративних прав Вже існуючіх господарських організацій ; Заснування (співзаснування) новіх господарських організацій. На початок 2004 року державі належали Корпоративні права в 1427
 12. Обмеження Щодо володіння корпоративними правами.
  Корпоративними правами та / або їх Здійснення. На сьогоднішній день єдине обмеження володіння корпоративними правами встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про впорядкування ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, створеня за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 року № 24-92, згідно Зі ст. 1 Якого Державні підприємства (за вінятком будівельних організацій,
 13. Етап 5. Автоматизація.
  Корпоративному університету.) Починаючи з певного рівня в компанії виникає необхідність автоматизувати роботу з управління персоналом , в тому числі і за його навчання. Існують спеціальні програмні рішення, які за певними критеріями виявляють потребу в навчанні, допомагають планувати навчальні групи, розсилають запрошення учасникам, фіксують результати, а також
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи