Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В . Кашанина. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 3. Опосередковане корпоративне нормотворчість

Опосередковане корпоративне нормотворчість є пре-

рогатівой вищого керівництва підприємства. Правомочність админис-

трации на чолі з директором (генеральним директором) з видання

корпоративних нормативних актів в загальному вигляді фіксується в

Статуті підприємства. Перелік же конкретних питань, що вирішуються

нею за допомогою корпоративних актів, передбачити заздалегідь неможливо

можна. Однак практика показує, що одноосібно керівника-

ми підприємств вирішуються такі питання.

1.Оперативний питання, тобто питання,

потребують термінової негайної реакції, в іншому випадку

сенс врегулювання втрачається і можливе настання небажаних

них наслідків. Причина, що викликає терміновість дозволу того

чи іншого питання, частіше виявляється раптово, хоча і не завжди.

Наприклад, відповідно до закону, якщо святковий день збігається з

вихідним, то вихідний день надається безпосередньо за

святковим. У 1993 р. свято весни і праці (1і2 Травня) збігся

з суботою і неділею. Верховна Рада кілька разів рассмат

!! 125

ривал питання про те, чи є 3 і 4 травня вихідними і прийняв

два суперечать рішення. Рада Міністрів в своєму постанов-

леніі з цього питання рекомендував вважати ці дні робочими,

мотивуючи тим, що необхідно запобігти що має місце паде-

ня виробництва. Остаточне вирішення питання він залишив за

підприємствами. Звичайно, не трудовий колектив, який міг по

цього питання дебатувати довго, а адміністрація повинна була

розпорядитися на цей рахунок, оскільки саме вона володіє повною

інформацією про стан виробництва, хід справ на підприємстві.

Необхідність прийняття негайного рішення цього питання

виявилася безпосередньо перед святом.

2. Спеціальні питання, тобто питання, для

дозволу яких потрібні спеціальні досвід і знання. К

наприклад, як провести зупинку виробництва, закрити приміщення

на тривалий період, як запобігти проникненню посторон-

них осіб у приміщення підприємства, де знаходяться особливо цінні

предмети, відомості і т.д. У цих питаннях більш обізнані

працівники спеціальних відділів (технологічного, охорони, секрет-

ного і т.д.). Пропозиції цих структур та які у зв'язку

з ними рішення лягають в основу нормативного акта керівника.

Іноді зустрічаються такі спеціальні питання, які перед-

ємство своїми силами вирішити не в змозі. У таких випадках

можна запросити фахівців (на умовах строкового трудового

договору, за трудовою угодою, за договором підряду і т.д.).

Оформляється запропоноване фахівцями рішення нормативним

актом, який затверджується керівником. Якщо на підприємстві немає юрис-

консульта, необхідно запросити юриста (адвоката, наукового робіт-

ника, викладача і т.д.) для того, щоб якісно розробити

в нормативному порядку питання, наприклад, про вимоги, пред'яв-

ляем до документів про порушення трудової дисципліни і громад-

твенного порядку, про ведення договірної роботи на підприємстві, про

акціонуванні підприємства та ін Колективний розум (загального

зборів, СТК) тут навряд чи замінить наявність спеціальних знань.

3. Питання, які не відносяться до

розряду важливих, тобто ті, які допускають у своєму

рішенні і інші варіанти, не тягнуть небажаних наслідків,

наприклад, положення про структурні одиниці, посадові ін-

струкции, правила прийняття і виконання рішень на підприємстві.

Всі три групи питань об'єднує те, що збирати загальні

зборів або представницькі органи і вести дебати з приводу

їх вирішення або неефективно , або недоцільно, або неможливо

можна через дефіцит часу.

!! 126

Яким бачиться в майбутньому співвідношення зазначених трьох форм

корпоративного нормотворчості (прямого, представницького, опос-

редованного)? Видається, що крен в їх використанні посилить-

ся в бік прийняття нормативних актів адміністрацією в порядку

єдиноначальності. По-перше, тому, що все більше в загальній масі

підприємств буде зростати частка приватних у зв'язку з прийдешньою

масовою приватизацією. Господарю приватного підприємства є чим.

Ризикувати, тому він схильний більше покладатися на свої спосіб-

ності і менше - на ефект від дебатів, що розгортаються на

загальному зборах, правлінні, СТК. По-друге, виробництво все

більш і більш ускладнюється і для його ведення все частіше потрібні

спеціальні знання. По-третє, збільшуються динаміка гро-

ної, виробничого життя і відповідно коло питань, тре-

бующей оперативного дозволу. Однак незаперечним залишається і

інший факт: зростає свідомість працівників, і вони вже не бажають

бути "пішаками" виробничого організму, а воліють вно-

сить свою лепту в управління виробництвом. Ось тому питома

вага питань, що вирішуються за участю працівників, не зменшиться, а

швидше за все також буде збільшуватися, але не такими швидкими

темпами, як питома вага нормативних актів, що приймаються на

підприємствах одноосібно.

!! 127

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 3. Опосередковане корпоративне нормотворчість"
 1. Глава 7. Корпоративне нормотворчість
  нормотворчість
 2. ? 1. Пряме корпоративне нормотворчість
  корпоративних норм беруть участь різні суб'єкти. Залежно від цього корпоративне нормотворчість можна поділити на три вцда: пряме, представницьке і опос-редованного. Пряме (безпосереднє) нормотворчість - це здійснювана колективом організації (колективом працівників, колективом акціонерів) самостійна діяльність по ство-нію корпоративних норм. Проходити
 3. Реєстр корпоративних прав держави.
  Корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
 4. § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
  корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
 5. 5. Корпоративні правовідносини
  корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам учасники корпорації (господарського товариства, суспільства, кооперативу і т. д.) можуть брати участь у різних формах в управлінні корпорацією і її майном. Реалізуючи свої
 6. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 7. Управление корпоративними правами держави.
  Корпоративних прав держава потребує создания спеціальної системи управління ними. Відповідно до ст. 172 ГК України, отношения, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Цім кодексом, іншімі законами та нормативно-правовими актами, прийнятя відповідно до Господарський кодекс України. Система управління державности корпоративними правами перебуває в Україні все ще на
 8. § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
  корпоративних прав внаслідок: корпоратізації (Перетворення на акціонерні товариства) державних, Орендного предприятий та других предприятий з державною частко власності в статутному фонді (Майні); придбання корпоративних прав Вже існуючіх господарських організацій ; Заснування (співзаснування) новіх господарських організацій. На початок 2004 року державі належали Корпоративні права в 1427
 9. Обмеження Щодо володіння корпоративними правами.
  Корпоративними правами та / або їх Здійснення. На сьогоднішній день єдине обмеження володіння корпоративними правами встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про впорядкування ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, створеня за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 року № 24-92, згідно Зі ст. 1 Якого Державні підприємства (за вінятком будівельних організацій,
 10. Етап 5. Автоматизація.
  Корпоративному університету.) Починаючи з певного рівня в компанії виникає необхідність автоматизувати роботу з управління персоналом , в тому числі і за його навчання. Існують спеціальні програмні рішення, які за певними критеріями виявляють потребу в навчанні, допомагають планувати навчальні групи, розсилають запрошення учасникам, фіксують результати, а також
 11. § 4. Корпоративні права
  Корпоративні права »містіть ч. 1 ст. 167 ГК, згідно з Якою Корпоративні права - це права особини, Частка Якої візначається у статутному фонді (Майні) господарської організації, что включаються правомочності на участь цієї особи в управлінні господарсько організацією, Отримання певної Частки прибутку (дівідендів) даної організації та актівів у разі ліквідації Останньоі відповідно до закону, а такоже
 12. ? 4. Співвідношення корпоративних норм із нормами централізованими і договірними
  корпоративного регулювання, відображений погляд на корпоративні норми як на норми, підлеглі загальнодержавним нормам На питання, чи вправі підприємства видавати свої норми не на основі загальних норм, а керуючись тільки принципами права? - Автор відповідає негативно, вважаючи при цьому, що "юридичний вакуум повинен бути заповнений в цьому випадку яких-небудь проміжним нормативним актом
 13. Глава 5. Корпоративні норми
  Глава 5 . Корпоративні
 14. Семінари
  корпоративний семінар для розвитку корпоративної культури, стратегічні сесії, мозковий штурм. На ринку послуг пропонуються семінари з дуже конкретним проблемам, що виникають в компаніях. Наприклад, із запрошеними експертами можна обговорити проблеми збору боргів, оптимізацію документообігу, управлінський облік. Є попит і, природно, пропозиція на дуже вузькі професійні
 15. Глава 8. Функції корпоративного регулювання
  корпоративного
 16. Глава 11. Корпоративне регулювання фінансової діяльності
  Глава 11. Корпоративне регулювання фінансової
 17. Додаток 1 Історія корпорацій і корпоративного права
  корпоративного
 18. Глава 1. Поняття і предмет корпоративного права
  корпоративного
 19. Глава 6. Форми (джерела ) корпоративного права
  корпоративного
 20. Глава 10. Відповідальність за порушення норм корпоративного права
  корпоративного