Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 1. Соціальні функції корпоративного регулювання

Поняття "функція" використовується в різних значеннях. Це

пов'язано зі специфікою пізнавальних завдань, що стоять перед тією

або іншою наукою. Але в більшості випадків з функцією пов'язується

спрямоване, виборче вплив якої системи на

певні сторони зовнішнього середовища.

Уніфікованого розуміння функцій права не існує. Якщо

синтезувати численні точки зору з цього питання, то

можна побачити, що під функцією права, правового регулювання

розуміють або його соціальне призначення, або напрямок право-

вого впливу на суспільні відносини, або те й інше

разом.

Різні підходи до розуміння функцій правового регулювання-

ня дозволяють виділити дві їх групи: соціальні і власне

юридичні функції.

Якщо мову вести про корпоративне регулюванні, то мож-

але відзначити, що воно виконує дві дуже важливі соціальні

функції.

Перша з них полягає в гармонізації інтересів суспільства

і соціального освіти, яким є колектив того чи

іншого підприємства.

До останнього часу у нас було прийнято говорити про од-

нородности суспільства, про єдність інтересів усіх громадян, про відсутність про-

ствии протиріч у суспільстві. Підкреслення всякий раз єдності

всього і вся, акцентування уваги на загальнодержавних

інтересах не дозволяло за "корінний спільністю" бачити всю складність

ність суспільної системи, в якій переплітаються загальнодержавного

дарські, відомчі, соціально-групові, виробничі, лич-

Цінні та інші інтереси. Іноді ці інтереси суперечать один одному.

Так, відповідно до Закону Російської Федерації від 28 травня 1992

"Про поставки продукції і товарів для державних потреб" (* 1)

(** 1) Див: Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради

РФ. 1992. № 27. Ст. 1558.

!! 128

замовники, які визначаються урядом, укладаючи державні

контракти, зацікавлені у виконанні поставлених перед ними

програм (федеральних, міждержавних, регіональних), а

підприємства - в отриманні прибутку. Тому зазначений вид об-

суспільних відносин повинен отримати подвійне врегулювання:

державне та корпоративне. Централізовано можуть устанавли-

тися порядок розробки державних програм та визначення

державних потреб, укладення державних контрактів, права

та обов'язки сторін, заходи стимулювання постачальників, відповідь-

ственности за невиконання поставок і т.

д. Сама ж корпорація

(підприємство) може для себе в нормативному порядку визначити,

яка інформація необхідна для укладення держконтракту, які

служби підприємства, в який термін і в якій формі її видають, як

обробляється отримана інформація, хто готує програму для

ЕОМ, який орган приймає на підприємстві рішення про можливість

участі в конкурсі на отримання замовлення, хто представляє інтереси

підприємства в конкурсі і т.д. Отже, в корпоративному акті

відбивається інтерес колективу: приймати рішення про укладення гос-

контракту тільки після його детальної, компетентної опрацювання, подсчі-

та можливих придбань і несприятливих наслідків.

Виданням одних централізованих нормативних актів зняти

зазначене протиріччя інтересів не вдається. Якщо на підприємстві

не розроблений механізм прийняття рішення про укладення госконтрак-

тов і він не врегульовано корпоративним актом, то не виключено,

що рішення буде прийматися наосліп, в певній мірі на

інтуїтивної, емоційній основі без достатньої інформації і,

можливо, не завжди в інтересах колективу.

При неполадках в суспільному організмі, як це водиться,

прийнято шукати ворога. Останнім часом в якості такого все

частіше називають трудові колективи, що переслідують груповий

(корпоративний) інтерес. Тому, коли говорять про груповому егоїзмі,

який нібито не поєднується з інтересами держави і тому

повинен бути засуджений, то чи не підривають основний стимул, кото-

рий повинен допомогти сьогодні підняти ефективність виробництва,

ефективність колективної праці? Вимагати від колективу, що-

б він працював краще, живучи якимись погано відчуваються їм загально-

народними інтересами - софістика. В умовах нашої бідності

групові інтереси в роботі частіше зводяться до матеріальної заин-

тересованності кожного члена колективу і до тим самим соціальним

благам, які створює підприємство для своїх працівників. Поет-

му групові (корпоративні) інтереси слід розглядати як

альтернативу утриманських настроїв, які так сильні в

!! 129

нашому суспільстві. Якщо люди працюють на благо суспільства, не забуваючи

при цьому і інтереси власних сімей, то це тільки треба при-

ветствовать, адже сім'я потребують менше додаткових витрат

з боку суспільства.

Стимулювати, а не вбивати груповий ін-

Терес підозрілістю в егоїзмі - ось шлях до прогресу.

Командний стиль керівництва, який виходить з того, що

раз циркуляр прийнятий, то він повинен діяти, викликає великі

витрати: не враховуються місцеві особливості, наявні резер-

ви, інтереси організацій. Держава може визначити мету,

вказати можливі напрямки діяльності, а конкретні шляхи,

засоби і методи їх досягнення нехай вибирають самі організації

у відповідності зі своїми інтересами, волею, юридичною формою

якої є корпоративні акти.

Друга функція, яку виконує корпоративне регулиро-

вання, полягає в гармонізації інтересів колективу і окремих на

них його членів, оскільки вони не завжди збігаються.

Проілюструємо це на конкретному прикладі. Правилами внут-

реннего трудового розпорядку, нормативним актом, видаваним на

підприємстві, встановлюється час початку і закінчення робочого

дня. Однак воно не завжди влаштовує всіх працівників, оскільки

люди різняться за типом нервової системи ("жайворонки", "сови" і

т.д.), відрізняються звичками , сімейним станом і ін аргум-

ти, висунуті в обгрунтування того чи іншого рішення (раннє або

пізніший початок робочого дня), іноді здатні переконати про-

тивника або дозволяють прийняти компромісне рішення. Але якщо

цього зробити не вдається, наведені доводи можуть обгрунтувати

доцільність прийняття того чи іншого рішення. Переконаність

працівників у доцільності рішення - хороша основа для його

виконання. Створення корпоративних норм частіше грунтується на сум-

мировалось інтересі всіх членів колективу і дозволяє в значи-

тельной мірою зняти протиріччя між окремими його членами.

В цілому ж корпоративне регулювання сприяє розви-

тию ініціативи, підприємливості колективів, широкому залу-

чению працівників до управління справами підприємств , розширенню

їх самостійності, що веде до демократизації соціальної жиз-

ні, до підвищення загального рівня свободи в суспільстві.

!! 129

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 1. Соціальні функції корпоративного регулювання"
 1. Глава 8. Функції корпоративного регулювання
  корпоративного
 2. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 3. Глава 11. Корпоративне регулювання фінансової діяльності
  регулювання фінансової
 4. Глава 9. Державно-правове регулювання корпоративної діяльності
  корпоративної
 5. 5. Корпоративні правовідносини
  корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам учасники корпорації (господарського товариства, суспільства, кооперативу і т. д.) можуть брати участь у різних формах в управлінні корпорацією і її майном. Реалізуючи свої
 6. Реєстр корпоративних прав держави.
  Корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю других органів віконавчої власти формує та веде Реєстр корпоративних прав держави (п. 11 Порядку управління акціямі (частко), Які перебувають у державній власності, господарських товариств, створеня за участю Фонду державного майна). Реєстр корпоративних прав держави є автоматизоване інформаційно-довідковою системою
 7. § 2. Виникнення та Припинення корпоративних прав
  корпоративних прав); 2) набуття особою Вже існуючіх корпоративних прав на підставі Вчинення правочинів, спадкування (Правонаступництво), решение суду ТОЩО (похідній способ набуття корпоративних прав). Право власності на Акції вінікає в акціонера з моменту зарахування акцій на его Особова рахунок реєстратором (при документарній ФОРМІ випуску акцій) або на рахунок у ЦІННИХ Папер зберігачем
 8. Управление корпоративними правами держави.
  Функцій з управління корпоративними правами держави суб'єкти управління - Державні органи прізначають своих представніків - фізічніх ОСІБ в органах управління господарських товариств. Такі ПРЕДСТАВНИК візначаються на конкурсних засадах. Суб'єкти управління реалізують Повноваження Щодо управління корпоративними правами держави в такому порядку: 1. Кабінет
 9. § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
  корпоративних прав внаслідок: корпоратізації (Перетворення на акціонерні товариства) державних, Орендного предприятий та других предприятий з державною частко власності в статутному фонді (Майні); придбання корпоративних прав Вже існуючіх господарських організацій ; Заснування (співзаснування) новіх господарських організацій. На початок 2004 року державі належали Корпоративні права в 1427
 10. Обмеження Щодо володіння корпоративними правами.
  Корпоративними правами та / або їх Здійснення. На сьогоднішній день єдине обмеження володіння корпоративними правами встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про впорядкування ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, створеня за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 року № 24-92, згідно Зі ст. 1 Якого Державні підприємства (за вінятком будівельних організацій,
 11. ? 2. Власне юридичні функції корпоративного регулювання
  функцій, які виконує корпоративне регулювання у правовій систе-ме (юридичного аналізу ). Питання про функції корпоративного регулювання вже залу-кал увагу дослідників. Так, наприклад, І.М. Сенякіна виді-ляє такі функції корпоративних правових норм: регулятив-ная (що полягає в деталізації правового регулювання шляхом встановлення для його учасників більше
 12. 9. Право в системі соціального регулювання. Нормативне та індивідуальне регулювання.
  соціального чи нормативного регулювання. Соціальне (нормативне) регулювання - це впорядкування відносин між людьми, їх поведінки за допомогою створення і реалізації соціальних норм. Оскільки суспільне життя складна й різноманітна, соціальні норми (правила поведінки загального характеру, що встановлюються і санкціоніруемая державою) помітно різняться не тільки за регульованими сферам
 13.  Етап 5. Автоматизація.
    корпоративному університету.) Починаючи з певного рівня в компанії виникає необхідність автоматизувати роботу з управління персоналом, у тому числі і за його навчання. Існують спеціальні програмні рішення, які за певними критеріями виявляють потребу в навчанні, допомагають планувати навчальні групи, розсилають запрошення учасникам, фіксують результати, а також
 14.  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ПОЛІТИЧНИЙ субпроцесів
    соціальноінтегратівной і власне управлінсько-політичної функцій. Процес управління включає такі: прогнозування і проектування; планування і прийняття рішень з різних проблем; регулювання ресурсів; керівництво громадської життям.
 15.  § 4. Корпоративні права
    функцій з управління державности корпоративними правами затверд-- 186 - жені постановив Кабінету Міністрів України от 15 травня 2000 р. № 791 «Про управління корпоративними правами держави» '. Центральний орган віконавчої власти, уповноважений Кабінетом Міністрів України для Здійснення необхідніх ЗАХОДІВ з управління корпоративними правами держави, коордінації ДІЯЛЬНОСТІ органів віконавчої
 16.  Глава 5. Корпоративні норми
    Глава 5. Корпоративні
 17.  Глава 7. Корпоративне нормотворчість
    Глава 7. Корпоративне