Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право України
СОДЕРЖАНИЕ:
ОУНЮА. Кримінальне право України, 2000
Кримінальне право - це система юридичних норм, якими визначаються засоби кримінальної відповідальності, встановлюється, які діяння є злочинними, та яке покарання за них передбачено.
Лекції з курсу «Кримінальне право України.» Загальна частина.
§ 1. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання.
Метод правового регулювання
Завдання кримінального права
§ 2. Система кримінального права України.
§ 3. Наука кримінального права, її зміст та завдання.
§ 4. Загальні та спеціальні принципи кримінального права.
Загальні принципи кримінального права
Спеціальні принципи кримінального права
§ 5. Поняття кримінального закону, його значення та основні риси.
Значення кримінального закону
§ 6. Джерела кримінального права України.
§ 7. Структура кримінального закону. Диспозиція і санкція та їх види.
Диспозиції в кримінально-правових нормах
Санкції
§ 8. Тлумачення кримінально-правових норм та його види.
§ 8. Чинність кримінальних законів у просторі.
§ 9. Територіальний принцип чинності кримінального закону.
§ 10. Принцип громадянства та універсальний принцип дії кримінального закону.
§ 11. Чинність кримінального закону в часі (принципи, поняття часу вчинення злочину, зворотня сила).
§ 12. Поняття злочину та його ознаки.
§ 13. Відмінність злочинів від інших правопорушень.
§ 14. Класифікація злочинів.
§ 15. Кримінальна відповідальність (поняття, момент виникнення та припинення, форми реалізації).
§ 16. Поняття складу злочину та його значення.
§ 17. Елементи та ознаки складу злочину.
§ 18. Види складів злочинів.
Формально-матеріальний склад злочину
§ 19. Кваліфікація злочинів (поняття та значення).
Правильна кваліфікація злочину
§ 20. Поняття об'єкта злочину та його структура.
§ 21. Класифікація об'єктів злочинів.
§ 22. Родовий та видовий об'єкти злочинів (поняття, значення).
§ 23. Безпосередній об'єкт злочину (поняття, значення).
§ 24. Предмет злочину.
§ 25. Об'єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки).
§ 26. Суспільно небезпечні наслідки та їх види.
§ 27. Матеріальні та формальні склади злочинів.
§ 28. Причинний зв'язок та його кримінально-правове значення.
§ 29. Триваючі, продовжувані та складні (складені) злочини.
§ 30. Спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину.
§ 31. Місце, час, ситуація вчинення злочину.
§ 32. Суб'єкт злочину (поняття, ознаки).
§ 33. Неосудність: поняття, критерії визначення. Проблема обмеженої складності в теорії кримінального права.
Медичний (біологічний) критерій
Тимчасовий розлад душевної діяльності
Слабоумство
§ 34. Вік, по досягненні якого особа може нести кримінальну відповідальність.
§ 35. Спеціальний суб'єкт та його види.
§ 36. Суб'єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки).
§ 37. Поняття вини та її форми.
§ 38. Умисел та його види, зміст умислу.
§ 39. Необережність та її види.
§ 40. Складна вина.
§ 41. Випадок (казус) та його характеристика.
§ 42. Мотив злочину та його види.
§ 43. Мета злочину та її значення для кваліфікації злочинного діяння.
§ 44. Юридична і фактична помилки та їх значення.
§ 45. Обставини, що виключають злочинність діяння (поняття, види).
§ 46. Необхідна оборона та умови її правомірності.
§ 47. Перевищення меж необхідної оборони.
§ 48. Крайня необхідність.
§ 49. Стадії вчинення умисного злочину (поняття, види).
§ 50. Закінчений злочин, момент закінчення окремих видів злочинів.
§ 51. Готування до злочину.
§ 52. Замах на злочин.
§ 53. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.
§ 54. Співучасть у злочину (поняття, об'єктивні та суб'єктивні ознаки).
§ 55. Форми співучасті.
§ 56. Види співучасників.
§ 57. Особливості кваліфікації дій співучасників та призначення їм покарання.
§ 58. Причетність до злочину та її форми.
§ 59. Множинність злочинів.
§ 60. Повторність злочинів та її різновиди.
§ 61. Реальна та ідеальна сукупність злочинів. Розмежування кваліфікації діяння за правилами сукупності та конкуренції норм.
§ 62. Суть і мета покарання.
Мета покарання
§ 63. Перелік основних і додаткових покарань.
§ 64. Позбавлення волі (характеристика).
§ 65. Виправні роботи (характеристика, відповідальність за ухилення від відбування цього покарання).
§ 66. Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю (характеристика).
§ 67. Штраф, як міра покарання (характеристика).
§ 68. Конфіскація майна (характеристика).
§ 69. Загальні начала призначення покарання.
§ 70. Призначення покарання за сукупністю злочинів.
§ 71. Призначення покарання за кількома вироками.
§ 72. Умовне засудження (суть, підстави, та порядок застосування).
§ 73. Відстрочка виконання вироку (суть, підстави, та порядок застосування).
§ 74. Види звільнення від кримінальної відповідальності.
§ 75. Види звільнення від покарань.
§ 76. Звільнення з передачею особи на поруки трудовому колективу чи громадській організації.
§ 77. Звільнення від подальшого відбування покарання (підстави, умови, порядок).
§ 78. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
§ 79. Примусові заходи медичного характеру (суть, підстави, та порядок застосування).
§ 80. Примусові заходи виховного характеру (суть, підстави, та порядок застосування).
Кримінальне право України:
  1. ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України2011 - 2011 год
  3. ОУНЮА. Кримінальне право України - 2010 год
  4. Процюк Олег Володимирович. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ -2006 - 2006 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua