Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Метод цивільного праваМетод правового регулювання являє собою комплекс правових засобів і способів впливу відповідної галузі права на суспільні відносини, що становлять її предмет. Для того щоб такий вплив був ефективним, тобто досягало результату, на який воно розраховане, повинні бути використані кошти, відповідні природі регульованих відносин. Інакше кажучи, зміст методу правового регулювання в істотній мірі зумовлюється характером регульованих відносин (предметом правового регулювання).
Тому очевидно, що в сфері приватного права підлягають використанню способи, принципово відмінні від застосовуваних у сфері публічного права. Адже мова тут йде про приватних (майнових і немайнових) відносинах економічно незалежних, самостійних товаровласників. Якщо в публічному праві через його природи панують методи влади і підпорядкування, владних приписів (зобов'язування) і заборон, то для приватного права, навпаки, характерні дозвіл і правонаделенія, тобто надання суб'єктам можливостей здійснення ініціативних юридичних дій - самостійного використан-
ня правових засобів для задоволення своїх потреб і інтересов1.
Галузевий метод правового регулювання суспільних відносин розкривається у чотирьох основних ознаках:
- характері правового становища учасників регульованих відносин;
- особливості виникнення правових зв'язків між ними;
- специфіці вирішення виникаючих конфліктів;
- особливості заходів примусового впливу на правопорушників.
З урахуванням особливостей приватноправового регулювання ці ознаки в цивільному праві виглядають наступним чином.
Економічна незалежність і самостійність учасників регульованих цивільним правом відносин закріплюються шляхом визнання їх юридичної рівності, що становить основну характеристику методу цивільного права. Мова йде саме про юридичну, а не про економічний (фактичний) рівність, яке практично завжди відсутній. Та й сама юридична рівність означає лише відсутність примусової влади одного учасника приватноправових відносин над іншим, але зовсім не рівність у змісті конкретних прав сторін (наприклад, у відносинах позики боржник, як правило, взагалі не володіє ніякими правами, оскільки на ньому лежить лише обов'язок повернути борг).
Самостійність і незалежність учасників за загальним правилом виключає виникнення між ними будь-яких правовідносин крім їх узгодженої, спільної волі (з волі од 'ного з них або за вказівкою якого органу публічної влади). Тому найбільш часто зустрічається (хоча, звичайно, аж ніяк не єдиним) підставою виникнення прав та обов'язків учасників цивільного обороту є їх договір (угода).
Надання сторонам права самим визначати свої взаємини і їх зміст відбивається у переважанні ДІСП-зітівних цивільно-правових приписів, зазвичай містять можливість учасникам самостійно обрати найбільш доцільний для них варіант поведінки. Більше того, вони вільні на свій розсуд використовувати або не використовувати надані їм цивільним правом засоби захисту їх інтересів.
1 Докладніше про це див - Яковлєв У Ф Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин Свердловськ, 1972. З 64-69; Яковлєв У Ф. Про деякі питання застосування частини першої Цивільного кодексу арбітражними судами / / ВВАС РФ. 1995 № 5 С. 95-96.
Разом з тим це зумовлює ініціативний характер переважної. Більшості їхніх взаємозв'язків. Отримання необхідного учасникам результату у вигляді задоволення тих чи інших потреб залежить, таким чином, насамперед від їх ініціативи та вміння організовувати свої відносини і не виключає, а передбачає відомий майновий (комерційний) ризик.
Нарешті, незалежність і рівність учасників припускають, що суперечки між ними можуть дозволяти лише незалежні від них органи, не пов'язані з будь-ким із них організаційно-владними, майновими, особистими або іншими відносинами. Звідси - судовий порядок захисту цивільних прав та розгляду виникаючих конфліктів, здійснюваний судами загальної юрисдикції, арбітражними або третейськими судами.
Оскільки переважну масу відносин, регульованих цивільним правом, становлять майнові (або пов'язані з ними немайнові) відносини, цивільно-правова відповідальність, як і більшість інших цивільно-правових заходів захисту, теж носить майновий характер. Вона складається у відшкодуванні збитків потерпілій стороні або також у стягненні на її користь інших сум або майна, як правило що не перевищують розмір збитків. Інакше кажучи, вона має компенсаційний характер, відповідний принципом еквівалентності, що діє в сфері вартісних (товарно-грошових) відносин.
Навіть відшкодування моральної шкоди з цивільного права зазвичай проводиться у грошовій (майнової) формі. Майнові збитки можуть відшкодовуватися і при порушенні особистих немайнових прав (п. 5 ст. 152 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Метод цивільного права "
 1. 2. Предмет і метод цивільно-правового регулювання і його особливості.
  Методу є: а) юридична рівність сторін. Незалежно від того, хто виступає учасником цивільних відносин - громадянин, організація, територіальна громада, держава і пр., сторони цих відносин формально, тобто юридично, рівні; б) ініціатива сторін при встановленні правовідносин (учасники цих відносин самі, за загальним правилом, вирішують, чи вступати їм в стосунки чи ні,
 2. § 1. Поняття цивільного права
  метод правового регулювання. За допомогою предмета і методу можна не тільки виділити цивільне право з єдиної системи російського права, але і виявити також його особливості, яких цілком достатньо для того, щоб у читача склалося чітке уявлення про громадянське право. Як і будь-яка галузь, цивільне право складається з правових норм, що регулюють відповідні суспільні відносини.
 3. § 1. Наука цивільного права
  методу цивільного права. У другій половині 50-х років відроджується ввівши господарського права, прихильники якої намагаються обгрунтувати існування поряд з цивільним другий самостійної галузі-господарського права. На думку прихильників даної теорії, майнові відносини з участю громадян повинні регулюватися цивільним правом, а відносини між соціалістичними організаціями,
 4. § 2. Цивільне право як навчальна дисципліна
  методу громадянського права, змісту цивільних законів та інших правових актів, механізму цивільно-правового регулювання суспільних відносин, закономірностей становлення і розвитку цивільного законодавства з властивим їй юридичною інструментарієм. В результаті студент опановує знаннями не тільки цивільних законів і практики їх застосування, а й пізнає закономірності їх
 5. 4. Застосування цивільного законодавства за аналогією
  методу цивільного права. Критерії сумлінності, розумності та справедливості звичайно застосовуються в негативному сенсі: маючи на увазі, що рішення, відповідне засадам і змісту цивільного законодавства, не повинно бути разом з тим "недобросовісним", "нерозумним" або "несправедливим" 1. 1 См Коментар частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців З 40-41
 6. Види і стадії адміністративного права
  методи діяльності, практи-етичні прийоми, операції. Це-- контроль - нагляд - оскарження Сутність контролю полягає: 1) у спостереженні за функціонуванням соотв. під. контр. об'єкта 2) в отриманні об'єктивної та достовірної інформації про стан-ванні законності та дисципліни 3) у прийнятті заходів щодо запобігання та усунення порушень законності та дисципліни 4) у виявленні причин і умов,
 7. 7. З історії російського лібералізму
  методами, йти шляхом реформ разом з владою. Повстання ж декабристів не сприяло цьому і стало однією з причин конфронтації монархії з найбільш радикально налаштованою частиною суспільства. Лібералами по суті своїй були західники і слов'янофіли, хоча до пори до часу їх спори обмежувалися теорією і не мали виходу в реальну практику. Однак, антикріпосницькі і реформаторські погляди
 8. Драма «розселянення»
  методів колективізації. Скільки їх було, невідомо. Виселяли також сільських священиків, дрібних торговців, ковалів, взагалі всіх неугодних людей. Траплялося, що під виселення потрапляли цілі селища (на Кубані, наприклад, було виселено населення 16 станиць, включаючи колгоспників і бідняків-одноосібників). За даними історика Н. А. Івницького, всього в 1930-31 рр.. було розкуркулено близько 600 тис.
 9. 2. Проблеми науки і культури
  методи. Так, для розгрому філософії, мовознавства та політекономії були організовані «дискусії» відповідно в 1947, 1950 і 1951 роках. Результатом стало закриття наукових центрів, звільнення вчених, вилучення вже опублікованих робіт. У дискусії про філософію головним висновком стали знамениті слова Сталіна про «безпосереднього зв'язку філософії з життям». У результаті дискусії з політекономії
 10. 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  методи досягнення цієї мети, зумовлюють характер і зміст діяльності суб'єктів процесуального права, загальний напрямок розвитку і подальшого вдосконалення цієї галузі права. Всі доповнення і зміни, що вносяться до-процесуальному законодавство, формулюються насамперед виходячи з його принципів. Жодна найдосконаліша кодифікація, в тому числі і чинне
© 2014-2022  ibib.ltd.ua