Головна
ГоловнаІсторіяДревня Русь → 
« Попередня Наступна »
Гапочка С.Н.. ДАВНЯ РУСЬ IX-XIII ВВ.Учебно - методичний посібник для студентів 1 курсу історичного факультету ВДПУ, 2008 - перейти до змісту підручника

Методичні рекомендації


Розглянута тема досить складна і об'ємна, саме тому вона розглядається окремо. Прийняття християнства - акт, викликаний історичним розвитком давньоруської держави. Необхідність ідеологічного згуртування різноплемінного і різноетнічним населення з одного боку і зняття соціальної напруги з іншого, в кінцевому підсумку вирішували єдину задачу - зміцнення держави. Значну роль прийняття християнства відігравало і для зростання міжнародного авторитету молодої держави.
Перше питання передбачає не тільки аналіз характеру, серйозних змін у церковному будівництві при Владимере і Ярославі, а й виявлення різних сторін діяльності настільки яскравою і чудової особистості, як митрополит Іларіон. Він зіграв величезну роль не тільки в розвитку російської церкви, але й у становленні ідеології давньоруської державності, визначенні її місця і ролі в системі діючих уявлень про світову історію і ролі в ній різних народів. З'явився не тільки прикладом служіння богу, але й своєму народові.
Другий пункт плану передбачає аналіз церковного статуту Ярослава Мудрого, який наочно демонструє доходи церкви, питання її компитенции і основ правових і майнових відносин з державою. Питання в кінці тексту статуту допоможуть його аналізу.
Останнє питання присвячений історії розвитку Київсько-Печерського монастиря і його засновника. Інформації в ПВЛ достатньо для його розкриття в повній мірі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методичні рекомендації "
 1. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
  методичному посібнику наводяться теми по всьому курсу криміналістики, плани лекційних, семінарських та практичних занять, вказана основна і додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на основі
 2. Зміст
  рекомендації з підготовки до семінарських, практичних (лабораторним) заняттям 26 Плани семінарських, практичних (лабораторних) занять 27 Методичні рекомендації з написання курсових робіт 79 Тематика курсових робіт з криміналістики 82 Словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів 84 Методичні рекомендації з підготовки та здачі заліку та іспиту 90 Питання, що виносяться
 3. ВСТУП
  методичні та є відповідно самостійними розділами криміналістичної науки (криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, криміналістичної методики). За цілями застосування розрізняють (певною мірою умовно) криміналістичні засоби і методи судового дослідження та методи профілактики злочинів. По суб'єкту їх застосування зазвичай мають на увазі засоби і методи,
 4. Тема 7. Криміналістичне дослідження зовнішніх ознак людини (габітоскопія).
  Рекомендації з виготовлення суб'єктивних портретів. М., 1980. Стьопін В.С. та ін Криміналістичне ототожнення людини за разноракурсним портретам. Методичні рекомендації. М., 1992. Топорков А. А. Словесний портрет: Практичний посібник. М., 1999. Шиканемо В.І. Комплексна експертиза та її застосування при розслідуванні вбивств. Іркутськ, 1976. Шиканемо В.І. Ідентифікація трупа за його черепом.
 5. Тема 22. Розслідування фінансових і податкових злочинів.
  Рекомендації з розслідування розкрадань із застосуванням підроблених авізо. М., 1993. Вафин Р.Р. Вимагання («Рекет»). Криміналістичні проблеми. Єкатеринбург, 1993. Виноградов С.В. та ін Розслідування квартирних крадіжок. М., 1990. Гаухман Л. Д., Степічем С.С. Розслідування грабежів і розбоїв. М., 1971. Звірбуль А.К., Смислов В.І. Розслідування крадіжок, грабежів і розбійних нападів. М., 1982. Казаков
 6. Тема 15. Порушення ЦИВІЛЬНОЇ справи в суді
  рекомендації про підготовку до розгляду справ у спорах, пов'язаних з правом особистої власності на житлову частку. - К., 1990. Васильченко М. М. заперечення проти покличу: Навч. посібник. - Х.,
 7. 2. Поняття зловживання правом
  рекомендації щодо визначення домінуючого становища суб'єкта господарювання на товарному ринку. Затверджено наказом Державного комітету РФ з антимонопольної політики від 3 червня 1994 р. № 67 / / ВВАС РФ. 1994. № 4. 2 Повний перелік складів зловживання домінуючим становищем на ринку дано в ст. 5 Закону про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках. Однак
 8. 2.1 СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ІСО СЕРІЇ 9000 (МС ІСО СЕРІЇ 9000)
  рекомендації щодо подальшого розвитку і вдосконалення системи. Стандарт ІСО 9001-2000 встановлює мінімальний набір вимог до системи менеджменту якості, який може використовуватися для внутрішнього застосування організаціями з метою докази зацікавленим сторонам, що в організації реалізована система менеджменту якості, здатна виконати зазначені в контракті вимоги
 9. ПЕРЕДМОВА
  методичні рекомендації, документальні та розповідні джерела з найбільш важливих проблем соціально-економічної та політичної історії Київської Русі: актові матеріали, законодавчі пам'ятники, літописи. Природно, що джерела, поміщені в посібнику, не охоплюють всіх складних процесів розвитку країни. Маючи на увазі чисто прикладне значення посібники призначеного для
 10. Методичні рекомендації
  Почати роботу з даної теми слід з прочитання навчальної літератури і записів лекцій. Перший пункт плану передбачає загальну характеристику джерел. Необхідно не тільки констатувати їх основні групи (лінгвістичні, археологічні, письмові), а й дати їх характеристику в світлі вивчення проблеми історії слов'ян, а так само показати їх глибоку взаємозв'язок у процесі формування
© 2014-2022  ibib.ltd.ua