Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоМіжнародне право (шпаргалки) → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по міжнародному праву, 2009 - перейти до змісту підручника

79. Міжнародні ріки і їхній правовий режим

По території багатьох держав протікає чимало рік, які не виходять за межі конкретної держави. Такі ріки є частиною внутрішніх вод держави й називаються національними. Однак велика кількість рік протікає по території декількох держав або розділяє території двох і більше держав
Ріки, які перетинають або розділяють території двох або декількох держав, називаються міжнародними. При цьому кожна прибережна держава здійснює суверенітет над тим ділянкою міжнародної ріки, що протікає по його території. У зв'язку із цим виникає необхідність міжнародно-правового регулювання ряду питань, пов'язаних з її використанням, тому що права й законні інтереси прибережних держав міжнародної ріки перебувають у взаємозв'язку й взаємозалежності, а тому вимагають міжнародно-правового регулювання
Міжнародні ріки мають свої географічні особливості: одні з них лише розділяють територію суміжних держав - прикордонні ріки; інші, протікаючи по території двох і більше держав, не мають виходу до моря й називаються багатонаціональними (або регіональними); треті ж мають вихід до моря й становлять підвищений інтерес для судноплавства. Донедавна саме останні ріки йменувалися властиво міжнародними. Такі ріки повинні були відповідати трьом критеріям, необхідним для їхнього визнання в якості міжнародних: 1) політичному - перетинання території двох і більше держав; 2) географічному - наявність виходу в море; 3) функціональному - можливість здійснення регулярного судноплавства. Причому третій критерій був вирішальної, тому що міжнародно-правові проблеми таких рік в основному зводилися до забезпечення волі судноплавства по них. Приміром, у Заключному акті Віденського конгресу 1815 р. визнавалося неприйнятним монопольне володіння якою-небудь ділянкою міжнародної ріки й проголошувалося право всіх прибережних держав здійснювати волю судноплавства на всім її протязі. Ця норма міжнародного права знайшла наступне підтвердження в договірній і арбітражній практику
Підхід до питання про міжнародні ріки тільки з погляду використання їх у судноплавних цілях у цей час втратив свою актуальність. Нині міжнародні ріки могут використовуватися не тільки для судноплавства, але й для одержання електроенергії, промислового й сільськогосподарського виробництва, скидання відходів і т.д. У зв'язку з тим що природний комплекс міжнародної ріки розділений на відповідні ділянки, що перебувають під суверенітетом певних держав, існує необхідність різнобічного співробітництва зацікавлених держав по використанню міжнародних рік з метою гармонізації індивідуальних і спільних нтерес. Міжнародна практика визнає доцільним вироблення угод, що регулюють порядок використання конкретної міжнародної ріки, озера або їх басейнів
ДО таким угодам ставляться Конвенція про режим судноплавства на Дунаї 1948 р.; Акт, що стосується судноплавства й економічного співробітництва між державами басейну ріки Нігер 1963 р.; Угода про Міжнародну комісію з охорони ріки Рейн від забруднення 1963 р.; Договір про басейн ріки Ла-Плата 1969 г.; Договір про співробітництво в Амазонии 1978 р. і ін. Після розпаду СРСР ріка Дніпро також стала міжнародної, а тому є необхідність розробки відповідної угоди по використанню цієї ріки прибережними державами - Україною, Білоруссю й Росією
Слід зазначити, що угоди, що регламентують порядок використання міжнародних рік, ставляться до конкретних рік і не мають універсального значення. Якого-небудь акту, що кодифікує, «міжнародного річкового права» поки не існує. В 1966 р. були прийняті Хельсинкские правила використання вод міжнародних рік, що мають рекомендаційний характер, хоча деякі їхні положення розглядаються як відбиття міжнародного порядку, що зложився в результаті тривалої практики по використанню міжнародних рік
В 1992 р. під егідою Європейської економічної комісії була укладена Конвенція по охороні й використанню трансграничних водотоків і міжнародних озер. Комісія міжнародного права ООН провела більшу роботу з узагальнення великої договірної й арбітражної практики й приступилася до завершення підготовки проекту статей, що стосуються несудохідних видів використання міжнародних водотоків
Україна є придунайською державою, тому становить інтерес розгляд міжнародно-правового режиму однієї з найбільших міжнародних рік Європи - Дунаю
Паризький мирний договір 1856 р. проголосив волю судноплавства по Дунаєві, визначивши, що вона не повинна піддаватися іншим обмеженням, крім установлюваних поліцейськими й карантинними правилами, і іншим зборам, крім точно передбачених у додатках до договору. З метою регулювання судноплавства по Дунаєві нижче Изачи був заснований спеціальний орган - Європейська дунайська комісія, що складалася із представників Австрії, Великобританії, Пруссії, Росії, Сардинії, Туреччині й Франції. Як видно, недунайські держави відігравали основну роль у визначенні правового режиму ріки й порядку судноплавства по ній
Надалі неприбережні держави спробували підсилити свій вплив. По положеннях мирних договорів 1919 р. і 1920 р. з Німеччиною, Австрією, Болгарією й Угорщиною й відповідно до розробленого на їхній основі Конвенцією про режим Дунаю 1921 р. керування Дунаєм у його нижньому плині (між Чорним морем і Браиловом) здійснювалося Європейською дунайською комісією в складі представників Великобританії, Італії, Румунії й Франції, а керування судноплавством по Дунаєві від Браилова до Ульма поручалося Міжнародної дунайської комісії, до складу якої входили представники Австрії, Баварії, Болгарії, Великобританії, Угорщини, Вюртемберга, Італії, Румунії, Франції і Югославії
По закінченні другої світової війни в мирні договори з Болгарією (ст. 34), Угорщиною (ст. 38) і Румунією (ст. 36) було включене положення про те, що «навігація по ріці Дунай повинна бути вільної й відкритої для громадян, торговельних судів і товарів всіх держав на основі рівності у відношенні торговельних і навігаційних зборів і умов торговельного судноплавства».
В 1948 р. у Белграді була підписана Болгарією, Угорщиною, Румунією, СРСР, УРСР, Чехословаччиною і Югославією Конвенція про режим судноплавства на Дунаї. В 1960 р. до неї приєдналася Австрія. У цей час учасниками Конвенції є всі придунайські держави, крім ФРГ.
Конвенція 1948 р. регулює судноплавство по Дунаєві від Ульма (ФРН) до Чорного моря з виходом до моря через Сулинский канал (Румунія). Стаття 1 даної Конвенції встановила, що навігація на Дунаї повинна бути вільної для громадян, торговельних судів і товарів всіх держав на основі рівності у відношенні торговельних і навігаційних зборів і умов судноплавства. Воля судноплавства не поширюється на військові кораблі (ст. 30). Плавання по Дунаєві військових кораблів прийдунайских держав за межами території держави прапора може здійснюватися тільки за домовленістю між зацікавленими придунайськими державами. Судноплавство по ріці військових кораблів непридунайських держав заборонене
Відповідно до Конвенції 1948 р. була створена Дунайська комісія, до складу якої входять представники держав-учасників. Як спостерігачів на сесіях Дунайської комісії присутні представники ФРН, Європейської економічної комісії ООН, Одерской комісії
У компетенцію Дунайської комісії входить контроль за дотриманням постанов Конвенції й різних питань забезпечення судноплавства по Дунаєві. Рішення по конкретному питанню комісія приймає більшістю голосів при обов"язковій згоді державии, який це рішення безпосередньо стосується. Місцеперебування Дунайської комісії - Будапешт (Угорщина).
На основі положень Конвенції 1948 р. була заснована спеціальна річкова адміністрація, що здійснює регулювання судноплавства й проведення гідротехнічних робіт у низов"ях Дунаю. Створено й діють інші спеціальні органи
В 1985 р. була прийнята Декларація про співробітництво придунайських держав з питань водного господарства ріки Дунай, особливо охорони його вод від забруднення. Декларація має на меті забезпечення раціонального використання вод Дунаю й захисту ріки від забруднення
У зв"язку з розпадом СРСР, СФРЮ й ЧССР ставиться питання про перегляд Конвенції 1948 р. і можливих змінах членства в Дунайській комісії
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "79. Міжнародні ріки і їхній правовий режим"
 1. 79. Міжнародні ріки і їх правовий режим.
  міжнародні - які протікають територією двох і більше держав чи розділяють такі території, при цьому кожна прибережна держава здійснює суверенітет над тією ділянкою міжнародної ріки, що про тікає по її території. У зв'язку з цим виникає необхідність міжнародно-правового регулювання цілого комплексу питань, пов'язаних із її використанням, тому що права і законні інтереси прибережних держав
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  міжнародні правозахисні організації. Існуючі нормативно-правові акти, закріпивши право особи на оскарження неправомірних, з її точки зору, дій чи рішень адміністративного органу, разом з тим, не в достатній мірі визначають механізм реалізації прав інших фізичних та юридичних осіб на заперечення та оскарження рішення, прийнятого в порядку адміністративного оскарження, яке зачіпає їхні інтереси.
 3. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  міжнародні договори. Історично колонії - це заморські володіння якоїсь держави, території поселень у чужих землях, залежні в більшій або меншій мірі від метрополії - країни, що заснувала це поселення або взяла їх під свою юрисдикцію. Розрізняють внутрішню колонізацію, що має за мету як заселення (освоєння) певних, раніше не населених територій держави, так і придушення національної меншості або
 4. 46. Міжнародно-правові питання громадянства
  міжнародній і національній практиці відомі також і колективні способи: трансферт і'оптація. Трансферт - це передача населення території, що переходить з-під суверенітету однієї держави під суверенітет іншого, відповідно з одного громадянства в інше. Трансферт здійснюється на основі міжнародного договору й в автоматичному режимі застосовується рідко. Звичайно трансферт супроводжується можливістю
 5. 47. Правовий стан іноземців
  міжнародні зобов'язання, що забороняють рабство, геноцид, апартеїд та інші аналогічні нелюдські дії Тому потрібно мати на увазі, що режим іноземців визначається не тільки внутрішнім законодавством, але і нормами міжнародного права, у тому числі й двосторонніми договорами держав, у яких сторони встановлюють становище своїх громадян в іншій державі, що домовляється. Держава перебування встановлює
 6. 75. Поняття і види територій
  міжнародні ріки, міжнародні протоки, що перекриваються територіальними водами прибережних держав, і міжнародні канали, що входять до складу територій прибережних держав. Своєрідним різновидом територій є території з особливим міжнародним режимом - це демілітаризовані і нейтралізовані зони і зони миру (у разі їхнього встановлення). Виділення таких територій носить суто функціональний характер із
 7. 76. Державна територія
  міжнародній доктрині існує безліч визначень державної території. Але найбільш вдалою вважається наступна: державною територією, відповідно до міжнародного права, є частина земної кулі, що належить певній державі і в межах якої вона здійснює своє територіальне верховенство. Це формулювання характеризується комплексним підходом, тому що в ньому закріплюється двоїстий характер державної території: з
 8. 77. Державні кордони
  міжнародній доктрині є різні визначення державних кордонів. Одні автори визначають державні кордони як лінію, що встановлює межі сухопутної або водної території держави, інші - як юридично обґрунтовану умовну лінію, що визначає межі не тільки поверхні, але також і надр і повітряного простору, а треті - як фактичні або уявлювані лінії на сухопутному, водному і повітряному просторах і надрах, що
 9. Висновки
  міжнародні союзи, товариства, підписувати угоди. Наприклад такі як підписала в Ріо-де-Жанейро 1992 року "Порядок денний на XXI століття" і Конвенцію про охорону біологічного різноманіття. Сьогодні, на межі третього тисячоліття, Україна намагаєтся стати державою, надійним партнером щодо вирішення глобальних і регіональних проблем у європейському і світовому співтоваристві. Багатий
 10. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  міжнародні союзи, товариства, підписувати угоди. Наприклад такі як підписала в Ріо-де-Жанейро 1992 року "Порядок денний на XXI століття" і Конвенцію про охорону біологічного різноманіття. Сьогодні, на межі третього тисячоліття, Україна намагаєтся стати державою, надійним партнером щодо вирішення глобальних і регіональних проблем у європейському і світовому співтоваристві. Багатий
© 2014-2022  ibib.ltd.ua