Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
К. Е. Сорокін. Геополітика сучасності і геостратегія РОСІЇ. - М.: "Російська політична енциклопедія" (РОССПЕН). - 168 с., 1996 - перейти до змісту підручника

7.1 Загальне геополітичний стан АТР

Спілкування між країнами АТР є приватним - регіональним -

варіантом глобальної багатополярності. Водночас баланс сил тут виступає найважливішим елементом загальносвітового геополітичної рівноваги (в АТР з глобальних центрів впливу не представлений лише Європейський союз) і відіграє все більшу роль у його формуванні. Багато аналітиків характеризують нинішню ситуацію в ATI * як найменш вибухонебезпечну за останні півстоліття. Між тим збереження цієї стабільності аж ніяк не гарантовано. Притаманні даній частині світу риси і тенденції розвитку, висока динаміка подій, концентрація інтересів і протиріч різко ускладнюють відносини між країнами та угрупованнями держав в АТР. До сьогоднішнього дня сформувалися певні геополітичні характеристики регіону. -

Співіснування в АТР декількох великих центрів сили глобального та регіонального рівня, представлених в основному угрупованнями держав при незначному числі " рядових ", а також не залучених до зони впливу країн. До останніх, мабуть, поки відноситься і Росія. -

Поєднання в одному регіоні декількох типів культур, соціально-політичних систем (якщо допустити, що в КНДР зберігається соціалізм, а в Китаї, В'єтнамі, Лаосі та Монголії - його ще досить істотні елементи), а також різних економічних моделей в рамках однієї і тієї ж соціально-політичної системи2. Незважаючи на нинішню пасивність в АТР, Росія в майбутньому, по- Мабуть, буде втягуватися в систему спочатку "економіко-модельних", а потім і політичних протиріч. -

Багато країн даного регіону, потужні економічно і технологічно, але принижені довгим перебуванням на других і третіх ролях у світовій політиці, сьогодні стоять перед важким, геополітичним по суті, вибором між об'єктивною необхідністю своєї інтеграції в регіональні та глобальні господарські механізми (це означає певні поступки в тому, що стосується національного суверенітету), і політичної, психологічної та економічної потребою відстоювати національні інтереси та культурну самобутність . Збалансувати обидва завдання вельми складно, так що неминучі перекоси як в одну, так і в інший бік. При цьому зосередження на власному цивілізаційному своєрідності було б потужним імпульсом для міждержавного і межкоаліціонно-го суперництва в регіоні. Для Росії важливо, хоча б в пропагандистських цілях, скористатися прагненням азіатських країн захистити свою самобутність, щоб відвести звинувачення на свою адресу з приводу "імперських амбіцій", а також використовувати наявні геополі-іічсскіе та економічні (про них мова нижче) протиріччя в своїх інтересах. -

Дуже високі темпи економічного розвитку азіатської складової (за невеликим винятком) регіону - Китаю, Південної Кореї, Японії, Тайваню, Гонконгу, країн АСЕАН, що характеризується и л до ними макропоказниками: швидким економічним ростом3; високим рівнем накопичення капіталу, в результаті чого в азіатській годину-I і АТР акумулюються величезні вільні средства4, що інвестуються в місцеву економіку і за рубеж5; бурхливим зростанням обсягу торговій із зовнішнім світом і особливо всередині субрегіона6; великими приватними та державними відрахуваннями на НДДКР (у Японії, на-ірімер, 3,1 % ВНП в порівнянні з 2% у країнах ЄС), результати яких використовуються на місці і звичайно не передаються і не продають-(VI за рубеж7.

Прискорений економічний прогрес ряду азіатських и гран АТР створює додаткові передумови для посилення нера-іенства в регіоні і в світі в цілому, а, отже, і наростання міждержавних треній8 і напруженості за двома напрямком: між швидко і відносно повільно розвиваються країнами регіону (найбільш помітні сьогодні суперечності між США і Японією, США і Китаєм), а також економічними "спринтерами" ЛТР і зовнішніми для нього центрами сили регіонального та глобально-m масштабу (хоча б взаємна неприязнь Японії та країн ЄС, наочно проявилася в ході уругвайського раунду переговорів ГАТТ). Звичайно, економічні колізії часто мають і більш складний характер, зокрема, уповільнення економічного зростання США і, відпо-іенно, падіння їх спроможності "переварювати" бурхливо зростаюча пропозиція товарів з азіатських країн АТР обернулося таранним нати-I ком останніх на ринок ЄС. Це викликало негативну реакцію західноєвропейців, але також посіяло внутрішні для АТР розбрати між виробниками з Японії та АСЕАН через розділення європей-I кого ринку. Більш того, перспектива навали азіатського ширвжитку викликала глухе роздратування в Східній і Центральній Європі, яка "мріяла" задовольняти "нижні поверхи" споживчого троса в ЄС.

Ясно, що Росія не може продовжувати ігнорувати регіон, який вже в недалекому майбутньому здатний стати "економічним двига-іелем" планети. Причому господарські контакти, особливо з найбільш динамічними азіатськими країнами АТР, для неї, принаймні також важливі, як і зв'язку з традиційними зонами економіч-I кого прогресу - Західною Європою і США. Інша справа, що вкоренитися в системі економічної взаємодії АТР Москві з її и Кромни можливостями буде нелегко. -

Сходження в АТР трьох офіційних ядерних держав, а іакже Японії, яка має технічні можливості і достатня кількість розщеплюються, для створення ядерної зброї та засобів її доставки до мети, і по украй мірі трьох "порогових" юсударств (Північна і Південна Кореї, Тайвань) 9. Враховуючи одну тільки сохраняющуюся міць ядерного потенціалу США, триваючу модернізацію китайських ядерних засобів і ймовірність появи незабаром в АТР ще декількох ядерних держав, Росії слід було б задуматися про розумність збереження в недоторканності всіх положень односторонніх ініціатив СРСР \ Росії кінця 1991 - початку 1992 гг.10 -

прискорювала гонка (принаймні суперництво) озброєнь в регіоні, насамперед у азіатській його частини. З 1989 р. туди щорічно ввозиться більше зброї, ніж на Близький Восток11. Мотивами військового змагання західні експерти вважають реальну потребу в модернізації місцевих збройних сил, зіткнення амбіцій нових лідерів регіону, неспокій щодо відродження колишнього суперництва (зокрема, між Японією і Китаєм), очікування скорочень американської військової присутності і втрати США здібності гарантувати безпеку своїх традиційних союзників, неясність майбутнього співвідношення сил в АТР і стратегічну невизначеність в міре12, а матеріальним фундаментом - економічний бум в АТР.

Очевидно, в осяжній перспективі значення збройної сили як фактора регіонального балансу сил буде навіть зростати, що варто враховувати Росії при плануванні своєї військової політики на схід від Уралу. -

Нестабільність внутрішнього положення низки держав в осяжній перспективі. Мова йде не тільки про Росію, а й про Північній Кореї, Камбоджі, Тайвані (якому належить зміна поколінь лідерів). Серйозні внутрішні колізії загрожують США (уже йде "цивілізаційний розлом", або ж розкол між заходом країни, що тяжіє до Європи, і її сходом, що орієнтується на Японію1 ^, а також Китаю, де все гостріше виявляються етнічні та економічні суперечності, здатні порушити цілісність країни14. Необхідно також згадати і невизначеність майбутнього зовнішньополітичного курсу більшості країн АТР, включаючи Японію і США. -

Концентрація в АТР більше 40% населення Землі при існуванні величезної "демографічної дірки" в Сибіру і на Далекому Сході, що є найважливішим геополітичним і стратегічним чинником стану і розвитку регіону. -

Нерівномірність у забезпеченні країн АТР енергоресурсами: відсутність (без урахування Росії і США) достатніх (нафта і газ) або якісних (вугілля) енергоносіїв; залежність від імпорту насамперед нафти; наступає виснаження діючих родовищ нафти в Китаї, здатне в принципі задушити його "економічне диво" 15. В той же час є вкрай привабливі для обділених природними багатствами країн великі запаси енергоносіїв та інших ресурсів в Сибіру і на Далекому Сході, а також величезні запаси нафти в спірних морських регіонах (особливо біля островів Спратлі, на які претендують шість держав, включаючи Китай). Подібна нерівномірність може стати реальною причиною міждержавних конфліктів, висунення територіальних пре ТЕНЗО та розпалювання прикордонних суперечок, до чого Росії треба був ютів в політичному і військовому планах .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7.1 Загальна геополітичний стан АТР"
 1. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  геополітична епоха ». Які основні віхи характеризують геополітичні епохи з початку XIX в. і до наших днів? 4. Які основні закони геополітики? 5. Назвіть основні категорії геополітики. 6. Перерахуйте методи геополітичної науки. 7. У чому суть основних функцій
 2. А.В. Маринченко. ГЕОПОЛИТИКА. Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2009, 2009
  геополітичні ідеї, принципи та основні поняття. Розглянуто вектори забезпечення геополітичних інтересів Росії та її взаємини з провідними країнами світу. Велику увагу приділено геополітичним процесам у Східній Європі, а також налагодженню і розвитку зв'язків з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Дан геополітичний прогноз перспективам розвитку людства в ХХ! в. Для
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  геополітичному просторі Західної Європи в XXI в.? 2. У чому причина інтеграції країн Західної Європи? 3. Які головні аспекти відносин Росії з Німеччиною? 4. Які відносини між Парижем і Москвою? 5. Які відносини між Росією та Італією? 6. Який головний вектор британської зовнішньої політики? 7. Які головні аспекти відносин Росії з країнами Східної Європи? 8.
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  геополітичний порядок у регіоні Близького і Середнього Сходу, склався до початку ХХ1 ст. 2 . Чому загострилися протиріччя між континентально-іслам-ським Іраном, атлантистской Туреччиною, Саудівською Аравією з її ваххабітським варіантом ісламу і відрізняється етнічною строкатістю Афганістаном? 3. Яка роль Пакистану і США в розкладі геополітичних сил в регіоні? 4. Яке геополітичне
 5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  геополітичне становище Росії в системі існуючих Великих просторів світу. 2. Дайте характеристику геополітичних проблем Росії по секторах нового зарубіжжя: а) Балтія, б) Білорусія; в) Чорноморський сектор ; г) Кавказ і Закавказзя; д) оцініть союз ГУАМ з позиції Росії;, е) Середня Азія і Казахстан. (Центральна Азія). 3. Дайте характеристику основних геополітичних проблем Росії в
 6. Контрольні питання
  геополітичні періоди розвитку Росії від Київської Русі до наших днів в контексті переважних зв'язків з Європою і Азією. 2. Назвіть причини періодів відірваності геополітичного розвитку Росії від Європи. 3. Які передумови і сенс ідеології «Москва - Третій Рим»? 4. Охарактеризуйте принципові розбіжності у поглядах на розвиток Росії західників і слов'янофілів XIX в. 5.
 7. 1.5. Подання про геополітичні кодах
  геополітичних світових порядків. Геополітичні кодекси діють на трьох рівнях - місцевому, регіональному та світовому: 125 Розділ I. Геополітика - Кодекс місцевого рівня складається з оцінок сусідніх держав. Уряди всіх країн, навіть невеликих, повинні мати такий кодекс. - Кодекси регіонального рівня потрібні для держав, які прагнуть поширити свій вплив
 8. Контрольні питання
  геополітично значущих держав у сучасному розвитку? 4. У чому полягав механізм дії піраміди протистояння двох наддержав в період «холодної війни»? 5. Назвіть країни, що входять до складу НАТО. Які наслідки для Росії може мати просування до її кордонів НАТО шляхом прийому нових країн-членів? Розділ I. Геополітика 6. Можливо і чи доцільно партнерську співпрацю
 9. поліцентричності і ієрархічність
  геополітичного устрою світу граф21 розробив модель гео-С. Коена стратегічних зон і відповідних їм геополітичних регіонів. В одній зі своїх найвідоміших книг «Географія і політика в розділеному світі» (1963) Саул Коен писав, що погляди Маккиндера в наш час втратили чинність. Він піддавав ревізії ідеї Спикмена. «Політика стримування» в зоні Рімленда, говорив Коен, схожа на
 10. Контрольні питання
  геополітичних досліджень в сучасній Росії. 2. У чому полягають відмінності двох аспектів поняття «геополітика»: культурно-психологічного та концептуального? 27 Розділ I. Геополітика 3. Охарактеризуйте доводи і «слабкі місця» гіпотези С. Хантінгтона про цивілізаційні розломи та їх можливих геополітичних наслідки. 4. Назвіть і охарактеризуйте основні віхи становлення