Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Обов'язок продавця по передачі товару в термінГоловний обов'язок продавця полягає в передачі покупцеві товарів, які є предметом купівлі-продажу, в строк, встановлений договором, а якщо такий строк договором не встановлений, відповідно до правил про виконання безстрокового зобов'язання (ст. 314 ЦК). Якщо інше не передбачено договором, продавець зобов'язаний передати покупцеві разом з товаром приналежності речі, а також пов'язані з нею документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), передбачені законодавством та договором, одночасно з передачею речі.
Договір купівлі-продажу може бути укладений з умовою про його виконання до суворо визначеного терміну. Це можливо, коли з його змісту ясно випливає, що при порушенні терміну виконання покупець втрачає інтерес до договору. Продавець не має права виробляти виконання за таким договором до настання або після закінчення терміну без згоди покупця і в тому випадку, якщо покупець не скористався правом на відмову від виконання договору (ст. 457 ЦК) Прикладом договору з умовою його виконання до суворо визначеного терміну (навіть за відсутності посилання на те в тексті договору) може бути договір купівлі-продажу партії новорічних ялинок. Передача продавцем такого товару покупцеві за межами новорічних свят позбавляється будь-якого сенсу.
Момент виконання продавцем свого обов'язку передати товар покупцеві визначається одним з трьох варіантів:
1. по-перше, при наявності в договорі умови про обов'язок продавця з доставки товару - моментом вручення товару покупцеві,
2. по-друге, якщо відповідно до договору товар повинен бути переданий покупцеві в місці знаходження товару - моментом надання товару в розпорядження покупця у відповідному місці,
3. у всіх інших випадках - моментом здачі товару перевізникові або організації зв'язку
Таким чином, датою виконання зобов'язання повинна визнаватися дата відповідного документа, що підтверджує прийняття товару перевізником або організацією зв'язку для доставки покупцеві, або дата приймально-здавального документа . Дата виконання продавцем свого обов'язку з передачі товару має важливе значення, оскільки саме цією датою, як правило, визначається момент переходу від продавця до покупця ризику випадкової загибелі або випадкового псування товару.
Непередача продавцем покупцю товарів у встановлений термін або прострочення в передачі товару визнаються невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання, що випливає з договору купівлі-продажу, і тягнуть застосування наслідків, передбачених ГК на випадок порушення цивільно-правового зобов'язання. Зокрема, покупець має право вимагати від продавця відшкодування завданих збитків (ст. 15, 393 ЦК). У разі, якщо за договором купівлі-продажу продавець був зобов'язаний передати покупцеві індивідуально-визначену річ (речі), покупець має право вимагати відібрання цієї речі у продавця і передачі її покупцеві на передбачених договором умовах (ст. 398 ЦК). Договором можуть бути передбачені інші наслідки невиконання або неналежного виконання продавцем обов'язку з передачі товару покупцеві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Обов'язок продавця по передачі товару в строк "
 1. 37. Поняття і види угод у цивільному праві.
  Обов'язків. Однак, це формулювання неточна. Тому з метою розмежування угоди і адміністративних актів, у наведене вище її визначення необхідно ввести вказівку на те, що мова йде саме про дії суб'єктів цивільного права. З урахуванням сказаного визначення угоди може виглядати наступним чином. Угода - це дія суб'єктів цивільного права, спрямована на виникнення,
 2. 10. Умови зовнішньоторговельного контракту
  обов'язки. Сторін, кількість і якість товару, строк поставки, ціна товару, юридичні адреси сторін. Несуттєвими умовами прийнято вважати упаковку, маркування товару, порядок розрахунків, приймання товару за якістю та кількістю, цесія, санкції та обставини, що звільняють від відповідальності, порядок врегулювання спорів, мову контракту і його кореспонденції, вступ контракту
 3. Н. Адміністративні санкції за порушення авторських прав шляхом імпорту піратської продукції
  обов'язком суду, яка, однак, на практиці в більшості випадків судами не виконується. На наш погляд, подібна практика розходиться з прямою вимогою п. 2 ст. 49 Закону РФ "Про авторське право і суміжні права" і є одним з непрямих підтверджень того, що російські судді поки ще не усвідомили повною мірою важливість боротьби з піратством. Тим часом із Закону ясно випливає,
 4. § 4. Господарські товариства і суспільства
  обов'язки учасників господарських товариств і товариств у загальному вигляді закріплені ст. 67 ГК і можуть доповнюватися в установчих документах. Учасники мають право керувати справами фірми в тій чи іншій формі, отримувати інформацію про її діяльність, брати участь у розподілі прибутку і отримувати частину майна, що залишилося після ліквідації підприємства (т.зв. ліквідаційний залишок). Водночас
 5. § 1. Поняття угоди. Види угод
  обов'язків ". Таким чином, угоду характеризують такі ознаки: а) угода-це завжди вольовий акт, тобто дії людей; б) це правомірні дії; в) угода спеціально спрямована на виникнення, припинення або зміна цивільних правовідносин; г) угода породжує цивільні відносини, оскільки саме цивільним законом визначаються ті правові наслідки, які настають у
 6. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  зобов'язаному особі з метою врегулювання виниклого між ними розбіжності до звернення до суду, арбітражний чи третейський суд за захистом порушеного права. Встановлення даного правила продиктовано прагненням законодавця скоротити кількість арбітражних і судових справ, зменшити непродуктивні процесуальні витрати і прискорити відновлення порушених громадянських прав у тих випадках, коли
 7. § 1. Поняття зобов'язання
  обов'язки в результаті дій повіреного переходять до довірителя і т.д. Разом з тим далеко не всяке переміщення матеріальних благ опосередковується відносинами економічного обороту. Наприклад, у сфері домашнього господарства також має місце переміщення матеріальних благ від одного члена сім'ї до іншого. Однак таке переміщення матеріальних благ не породжує відносин економічного обороту.
 8. Глава 12 Терміни в цивільному праві
  обов'язків; г) терміни захисту прав. У першому випадку виникає, наприклад, дієздатність; право власності на майно, яким особа добросовісно, ??відкрито і безперервно володіє (ст. 234 ЦК). У другому випадку власник права може сама здійснити належне йому право або вимагати від зобов'язаного зробити певні дії щодо реалізації свого права. Сюди відносяться терміни
 9. § 2. Види договорів
  обов'язки, мають зустрічну спрямованість. Суб'єктивні права і обов'язки одного боку кореспондують суб'єктивним обов'язків і прав іншої. Так, суб'єктивне право покупця вимагати від продавця передачі речі кореспондує суб'єктивної обов'язки продавця передати її. У багатосторонніх договорах такий встречности немає, але є сонаправленнимі волі учасників договору
 10. § 4. Застосування окремих заходів відповідальності у поєднанні з іншими наслідками правопорушення
  обов'язків боржником. Подібні витрати, безумовно, повинні бути відшкодовані в рамках реального збитку. Порушення обязательбтва є непрямою причиною такої шкоди ; їм створюється ситуація, при якій вжиті приготування і пов'язані з ними витрати виявилися марними. Втрачена вигода визначається виходячи з тих же цін, що й реальний збиток. В даному випадку також можуть прийматися в