Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

Органи виконавчої влади в суб'єктах Російської Федерації

Складовою частиною системи виконавчої влади в Російській Федерації є виконавчі органи державної влади суб'єктів Федерації. У юридичній літературі виділяють чотири види органів виконавчої влади:

До першого належать органи виконавчої влади суб'єкта, на чолі яких перебуває президент республіки. У таких суб'єктах (йдеться про республіки) президент є одночасно главою суб'єкта, вищою посадовою особою і главою виконавчої влади.

Другий вид органів виконавчої влади, коли на чолі їх стоїть уряд і його глава (Республіка Карелія).

До третього виду відносяться такі органи виконавчої влади суб'єкта, які очолює голова адміністрації (губернатор та ін.) У таких суб'єктах уряд не утворюється.

Четвертий вид органів виконавчої влади голова адміністрації суб'єкта, йому підпорядкований колегіальний орган - уряд суб'єкта Російської Федерації 1.

Система організації виконавчої влади будується з урахуванням історичних, національних та інших умов і традицій відповідних суб'єктів.

У більшості суб'єктів Російської Федерації діють органи виконавчої влади третього виду.

Відповідно до статутів країв, областей, міст федерального значення, автономних округів, автономних областей органом виконавчої влади в цих суб'єктах є адміністрація, очолювана головою адміністрації. Основи правового становища адміністрації суб'єкта Федерації визначаються Федеральним законом від 6 жовтня 1999

«Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації». Більш детальне правове регулювання здійснюється законодавством суб'єкта Федерації. Глава адміністрації обирається, як правило, на чотири роки (можуть бути і інші строки). Він є вищою посадовою особою суб'єкта Федерації і формує виконавчі органи, призначає керівників департаментів, управлінь, відділів адміністрації, керує їх діяльністю.

Глава адміністрації має право законодавчої ініціативи в законодавчому (представницькому) органі суб'єкта. Він підписує і оприлюднює закони, прийняті представницьким органом, має право відкладального вето. Глава адміністрації взаємодіє з федеральними міністерствами і відомствами, територіальними федеральними органами.

Внаслідок того що голова адміністрації суб'єкта входить в єдину систему виконавчої влади, з предметів ведення Російської Федерації і з предметів спільного ведення глава адміністрації суб'єкта Федерації підпорядковується Президенту і Уряду Російської Федерації. У межах предметів ведення суб'єкта і своєї компетенції голова адміністрації діє самостійно, якщо це не суперечить Конституції Російської Федерації, статуту суб'єкта Федерації.

Глава адміністрації представляє суб'єкт Федерації у відносинах з федеральними державними органами, іншими суб'єктами Федерації, органами місцевого самоврядування; відповідно до законодавства Російської Федерації може вступити у відносини з відповідними органами та посадовими особами зарубіжних держав; вирішує питання про представництво органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації при Президентові Російської Федерації, Уряді Російської Федерації, в органах виконавчої влади інших суб'єктів Російської Федерації.

Повноваження адміністрації:

- розробляє та подає на затвердження в законодавчі збори бюджет суб'єкта Федерації, забезпечує його виконання, розпоряджається і управляє майном, що належить до власності краю, області, міста федерального значення, автономної області, автономного округу;

- розробляє і здійснює програми в галузі управління економікою, культурою, соціальною політикою;

- вживає заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, охорони власності та громадського порядку. боротьбі із злочинністю;

- здійснює інші виконавчі та розпорядчі повноваження.

Глава адміністрації видає постанови і розпорядження. Ці акти набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не встановлено самим актом. Постанови та розпорядження голови адміністрації обов'язкові для виконання на всій території відповідного краю, області, міста федерального значення, автономної області, автономного округу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Органи виконавчої влади в суб'єктах Російської Федерації "
 1. Білет № 13. 2.Компетенція РФ
  органи державної влади. У винятковому веденні РФ знаходяться судоустрій; прокуратура; кримінальне, кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче законодавство; амністія і помилування; цивільне, цивільно-процесуальне та арбітражно-процесуальне законодавство; правове регулювання інтелектуальної власності; федеральне колізійне право. РФ встановлює
 2. Білет № 14. 1.Понятие органів держ. влади.
  Органи держави характеризуються такими основними рисами. Кожен державний орган наділений державно-владними повноваженнями, що дозволяють йому вирішувати в межах наданих йому прав певні питання, видавати акти, обов'язкові до виконання іншими державними органами, посадовими особами та громадянами, і забезпечувати виконання цих актів. Компетенція органів
 3. 4. Правове регулювання закупівель сільськогосподарської продукції для державних потреб
  органи виконавчої влади, комерційні і некомерційні організації, зокрема спеціально створювані в цих цілях продовольчі корпорації. 'СЗРФ 1995 № 32 Ст Виходячи з федеральних і регіональних потреб, державні замовники не пізніше як за три місяці до початку кожного року доводять до товаровиробників і постачальників обсяги закупівель і поставок сільськогосподарської продукції,
 4. Білет № 13. 2.Компетенція РФ
  органи державної влади. У винятковому веденні РФ знаходяться судоустрій; прокуратура; кримінальне, кримінально-процесуальне та кримінально-виконавче законодавство; амністія і помилування; цивільне, цивільно-процесуальне та арбітражно-процесуальне законодавство; правове регулювання інтелектуальної власності; федеральне колізійне право. РФ встановлює
 5. Білет № 14. 1.Понятие органів держ. влади.
  Органи держави характеризуються такими основними рисами. Кожен державний орган наділений державно-владними повноваженнями, що дозволяють йому вирішувати в межах наданих йому прав певні питання, видавати акти, обов'язкові до виконання іншими державними органами, посадовими особами та громадянами, і забезпечувати виконання цих актів. Компетенція органів
 6. Єдність системи державної влади Російської Федерації. Поняття і об'єктивна необхідність єдності державної влади та способи її забезпечення
  органи виконавчої влади та органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації) з предметів спільного ведення Російської Федерації (ст. 77 Конституції України). По-третє, на федеральному рівні і на рівні суб'єктів РФ єдність державної влади покликана здійснювати система стримувань і противаг між законодавчою, виконавчою і судовою владою, поєднується з
 7. Види нормативних правових актів
  органи виконавчої влади Федерації і суб'єктів утворюють єдину систему Акти федеральних органів виконавчої влади видаються всіма повноважними органами: міністерствами, державними комітетами, федеральними службами, інспекціями, надзорами та іншими відомствами. Всі федеральні органи виконавчої влади видають нормативні правові акти, що діють в межах
 8. § 2. Види форм права
  органи державної влади. Тобто ряд звичаїв не отримує ніякої оцінки з боку держави і вони функціонують автономно. 85 Тема 7. Джерела (форми) права Частина звичайних норм індиферентна державі. Деякі з них державна влада оцінила як шкідливі, соціально небезпечні і встановила в нормативних актах санкції за їх реалізацію. Так, традиційно під загрозою покарання
 9. 3. Джерела адміністративного права
  органи законодавець-ної та виконавчої влади, що містять адміністративно-правові норми, які регулюють суспільні відносини у сфері (управлен-чеський діяльності) виконавчої влади. До них відносяться: 1. Конституція Російської Федерації 2. Федеральний конституційний закон і федеральний закон, Ко-декс про адміністративні правопорушення, федеральний конститу-ційний закон "Про
 10. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  органи з вирішення спорів , що випливають з біржових угод, звані «біржовим арбітражем». За своєю природою це третейські суди, що вирішують спори за особливими правилами і регламентам. Діяльність цих судів не входить у поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист
© 2014-2022  ibib.ltd.ua