Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → нейрофізіологія
««   ЗМІСТ   »»

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ВНС

Найчастіше в вегетативної нервової системи виділяють два відділи - симпатичний і парасимпатичний. Однак багато дослідників виділяють і третій відділ. Він має кілька назв: дифузна система кишечника, ентеральна система або за аналогією з двома основними метасім- патичної відділ (Рис. 8.1).

Сучасні уявлення про організацію вегетативної (автономної) нервової системи

Мал. 8.1. Сучасні уявлення про організацію вегетативної (автономної) нервової системи

Спочатку виявили, що в кишечнику існують власні рефлекторні дуги, що замикаються там же, в стінках кишечника, і працюють незалежно не тільки від ЦНС, але навіть і від симпатичного і парасимпатичного відділів ВНС. Таку систему і назвали дифузійної системою кишечника. Трохи пізніше з'ясувалося, що подібні рефлекторні дуги присутні і в інших внутрішніх органах: матці, бронхах, нирках і т. Д. Тому назва змінили на ентеральна система, т. е. присутня у внутрішніх органах. Нарешті, було вирішено за аналогією з симпатичним і парасимпатичних відділом називати її мета- симпатична. Отже, в стінках багатьох внутрішніх органів є нервові сплетення і ганглії, які також називають інтрамуральні ганглії. Рефлекторні дуги метасімпатічної системи містять величезну кількість різних медіаторів (серотонін, пептидні медіатори, пуринові і т. Д.). Вважається навіть, що до 90% всього серотоніну в організмі знаходиться саме в синапсах в кишечнику.

Далі ми будемо розглядати будову і функції двох основних відділів ВНС - симпатичного і парасимпатичного. Центри цих двох відділів розташовані в різних місцях ЦНС. Так, симпатичні центри лежать в грудних і поперекових сегментах спинного мозку (в бічних рогах), а центри парасимпатичного відділу - в довгастому мозку і в крижовому відділі спинного мозку.

З анатомічної точки зору між цими двома відділами теж є відмінності (табл. 8.1). Прегаігліонарние волокна симпатичного відділу короткі, майже відразу після виходу з спинного мозку вони переключаються на інший нейрон в симпатичних гангліях (ланцюжок вздовж спинного мозку). А з симпатичних гангліїв виходять відносно довгі постгангліонарні волокна, які закінчуються вже на гладких м'язах внутрішніх органів.

Іннервація внутрішніх органів симпатичним і парасимпатичних відділами ВІС

Мал. 8.2. Іннервація внутрішніх органів симпатичним і парасимпатичних відділами ВІС1

Що стосується парасимпатичної системи, то прегангліонарних волокна у неї довгі, доходять до іннервіруємих органів, а ганглії парасимпатичної системи знаходяться або близько органів, або навіть всередині них. З гангліїв виходять короткі постгангліонарні волокна, закінчення яких контактують безпосередньо з клітинами.

Основним медіатором і в симпатичних, і в парасимпатичних гангліях є ацетилхолін, а відмінності з'являються тільки на закінченнях постгангліонарних аксонів - в симпатичному відділі виділяється медіатор норадреналін, а в парасимпатичному - ацетилхолін (АХ). Таким

чином, відмінність в ефектах симпатичного і парасимпатичного відділів пояснюється різними медіаторами на кінцях волокон.

Таблиця 8.1

Порівняння симпатичного і парасимпатичного відділів ВНС

Характеристики

симпатичний відділ

ПАРАС i 1атічно й відділ

Походження нервових волокон

Виходять з черепного, грудного і поперекового відділів ЦНС

Виходять з черепного і крижового відділів ЦНС

Розташування гангліїв

Поруч зі спинним мозком

Поруч з ефектором або всередині нього (інтрамуральні)

довжина волокон

Короткі прегангліонар- Цінні та довгі постган- гліонарнис

Довгі прегангліонарних і короткі постгангліонарні

Число постгангліонарних волокон

М ногочіслен н і

нечисленні

розподіл

прегангліонарних

волокон

Іннервують великі області

Іннервують обмежені області

зона впливу

дія генерализованное

дія місцеве

загальні ефекти

Підвищує інтенсивність обміну речовин

Знижує інтенсивність обміну або не впливає на неї

Хоча АХ є основним медіатором постгангліонарних аксонів парасимпатичних нервів, вони також виділяють пептиди. Наприклад, виділяючись з парасимпатичних нервів, АХ викликає секрецію слини через мускаринові холінорецептори. За інших умов стимуляції цих нервів (високочастотна стимуляція) ті ж аксони вивільняють вазоактивний інтестинального поліпептид (ВІН), який викликає розширення судин, підвищує внутрішньо концентрацію кальцію і підсилює секрецію слини, причому ці ефекти не пов'язані з мускариновими холинорецепторами.

У симпатичних волокнах також є ряд винятків. Основний медіатор в них - норадреналін, але симпатичні аксони, що іннервують потові залози і кровоносні судини скелетних м'язів, виділяють в якості медіатора ацетилхолін. Закінчення деяких симпатичних волокон вивільняють АТФ або як основний медіатор, або спільно з норадреналіном або ацетилхоліном. Можуть виділятися також і пептиди спільно з основним медіатором.

 1. Печінка - цитологія, гістологія і ембріологія
  Печінка - найбільша залоза організму, червоно-бурого кольору, щільної консистенції, дольчатая, утворена клітинами печінкового епітелію, має безліч кровоносних судин і нервів, розташована за діафрагмою в сегментальной площині загального центру ваги в точці відносного спокою тіла. Маса печінки
 2. Патогенез, клінічні аспекти патологічної анатомії пульпітів - стоматологія. Ендодонтія
  Запалення пульпи починається з гіперемії , освіти вогнищ дрібноклітинний інфільтрації з серозним, потім гнійним ексудатом. Змінюється кровотік, судини розширюються, спостерігається крайове стояння лейкоцитів (рис. 1.2). Накопичується ексудат, відтік якого через маленьке верхівковий отвір кореня
 3. Паращитовидні залози - вікова анатомія і фізіологія
  Паращитовидні залози в кількості 3-4 прилягають до задньої поверхні бічних часток щитовидної залози, від якої розділені її капсулою. За формою і розміром кожна заліза нагадує рисове зерно, їх маса 10-20 мг. Зовні вони покриті тонкою сполучнотканинною оболонкою, що містить кровоносні судини
 4. Ознаки, зчеплені з підлогою - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Серед багатьох ознак дрозофіли Т. Х. Морган виявив і такі, успадкування яких відхилялося від менделевской схеми. Наприклад, при схрещуванні мух з білими очима (w) і мух зі звичайними темно-червоними очима (w +) були виявлені характерні відмінності результатів реципрокних схрещувань. Два схрещування,
 5. Остеоартроз деформуючий - сестринський догляд в фізіотерапевтичної практиці
  Фізичні методи лікування застосовуються з метою підвищення нервнотрофичної функції, поліпшення кровообігу в області уражених суглобів, збереження і поліпшення рухової активності, боротьби з атрофією м'язів. Фізіотерапія показана у всіх трьох стадіях розвитку деформуючого остеоартрозу (ДОА),
 6. Особливості плацентарного кровообігу і кровообігу плоду - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Живильні речовини плід при плацентарного кровообігу отримує за допомогою судин пуповини. Обмін речовин відбувається між материнською кров'ю, що циркулює в судинах слизової оболонки матки (материнська плацента), і кров'ю плода, що циркулює в капілярах його судинної оболонки (плодова плацента)
 7. Особливості обміну речовин на різних етапах вікового розвитку, обмін речовин і його стадії - вікова фізіологія і психофізіологія
  Процес підтримки життя забезпечує набір протікають в живому організмі хімічних реакцій, який називають метаболізмом, або обміном речовин. визначення Обмін речовин - сукупність всіх хімічних змін і всіх видів перетворень речовин і енергії в організмі, які забезпечують його розвиток, життєдіяльність
 8. Особливості функціонування травної системи в період розвитку організму - вікова фізіологія і психофізіологія
  Вікові зміни будови травної системи і її функцій нерозривно пов'язані з особливостями життєдіяльності організму на кожному з етапів розвитку, енергетичними та пластичними потребами, особливостями харчування. Анатомічна закладка різних відділів травної системи в період внутрішньоутробного розвитку
© 2014-2022  ibib.ltd.ua