Головна
ГоловнаІсторіяІсторія стародавнього світу → 
« Попередня Наступна »
Б.В.Шарикін .. Стародавній світ. Навчально-методичний посібник для семінарських занять з давньої історії. Укладач Б.В.Шарикін. - Тула: Вид-во ТулГУ.2006. - 313 с., 2006 - перейти до змісту підручника

6. Ставлення влади до храмам.

Лист Дарія 1 гадати, сатрапу Іонії.
Цар царів Дарій син Гістаспа гадати рабу говорить наступне: я дізнався, що ти не в усьому підкоряєшся моїми вказівками: за те, що ти обробляєш мою землю, взвращівая в частині приморської Азії (тобто Іонії) дерева, привезені з-за Євфрату, я хвалю старанність і за це воздам тобі великий милістю в палаці. Але за те, що ти ховаєш мою прихильність до богів, я дам тобі, якщо ти не виправишся локазательство моєї образи. Бо ти збираєш подати збираєш подати зі священних садівників Аполлона і змушуєш їх обробляти недоторканну землю, як ніби ти не знаєш образ думок моїх предків щодо бога, який сповіщав персам повну істину ...
Переклад І.С.Свенціцкой з видання MNTodd. A Selection of Greek Historical Inscriptions, v.1, Oxf., 1948.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Ставлення влади до храмів. "
 1. ЛЕКЦІЯ 2.Політіческіе І ПРАВОВІ ВЧЕННЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
  ставлення до самої можливості соціальних змін, пасивність, що перетворює людину на бранця ритуалу, закреплявшего існуючий порядок речей. У ранніх пам'ятках літературної писемності подібна соціальна та ідеологічна ситуацій знайшла вираження в діаметрально протилежних мотивах. У моралями-ях, що прославляють «гречну життя» і в «нігілістичній альтернативі», що відкидає
 2. ДЕКРЕТИ «« людинолюбство »царя Птолемея VII І ДВОХ цариці Клеопатри
  відношенні як орендної плати зерном, так і [грошових] платежів, виключаючи платежі спадкових орендарів, які дали поручительство. Рівним чином, [вони звільняють] боржників від сплати недоїмок щодо ... та податку двох артаб, та податку, для утримання поліції, та податку, що заміняє особисту участь у будівельних роботах, і ... аж до п'ятдесят другого [року], того самого часу,
 3. 1. Адміністративне право
  відносин виникають у процесі організації та функціонування виконавчої влади, тобто у сфері державного управління, місцевого самоврядування, в області реалізації уполномо-ченнимі органами та посадовими особами управлінських функцій. Адміністративне право - це управлінське право (право управ-ління). Адміністративне право - це важлива галузь права (система правових норм),
 4. У предмет адміністративного права входять наступні групи від-носіння:
  відносини Вони зустрічаються у сфері організації та функціонування орга-нів, що здійснюють господарське, соціально-культурне, адміністра-активне і політичне будівництво. 2. відносини, що виникають у зв'язку із забезпеченням правової захисту пра-ти прав і свобод громадян Мова йде про так званої адміністративної юстиції. Вона перед-ставлять собою систему судових та інших органів, що розглядають спо-
 5. 3. Джерела адміністративного права
  відносини в сфері (управлен-чеський діяльності) виконавчої влади. До них відносяться: 1. Конституція Російської Федерації 2. Федеральний конституційний закон і федеральний закон, Ко-декс про адміністративні правопорушення, федеральний конститу-ційний закон "Про уряд" від 31 грудня 1997 р. 3. Укази Президента 4. Постанови Уряду 5. Відомчі акти - акти міністерств
 6. 5. Предмет адміністративного права
  відносини, що виникають у сфері державного управління. Ці відносини регулюються іншими галузями права. Адміністративне пра-во взаємодіє з наступними галузями права: 1) конституційним. Воно бере початок у нормах конституційного права, що регулюють принципи організації та діяльності виконавчої влади, права і свободи громадян. 2) цивільним. Нормами цивільного права
 7. 1. Адміністративно-правова норма
  відносини у сфері державного управління, а також відносини управлінського характеру, що виникають у процесі здійснювала-тичних державної діяльності. Особливості адміністративно-правових норм: 1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові норми визначають належне поведе-ня
 8. 2. 1. за предметом регулювання розрізняють
  відносин, регульованих адміні-стративно правом, тобто їх адміністративно-правовий статус. б) процесуальні - норми, які визначають методи, способи, поря-док діяльності з реалізації державного управління (розд. 4 КпАП). 2. за формою вираження а) зобов'язують - розпорядчі вчиняти певні дей-наслідком (ст. 285). б) забороняють - передбачають заборону на вчинення визна-
 9. 3. Адміністративно-правові відносини
  відносин. 1. Однією зі сторін відносин є відповідний орган виконавчої влади або його посадова особа, наділена управлен-тичними повноваженнями державно-владного характеру. 2. для цих відносин характерна нерівність сторін, тобто одна сторона приймає рішення і може застосувати примус у ставлення-ванні інший. 3. Багато органів виконавчої влади та їх посадові
 10. 4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між
  відносини між рівнозначними, не підпорядкованими один одному, органами виконавчої влади - горизонтальні пр-ня. Наприклад, 2 міністерствами, 2 главами адміністрації. в) органами виконавчої влади і знаходяться в їх подчине-ванні підприємствами, установами, організаціями. Наприклад, між Мін. праці та соціального розвитку РФ і ВЮТ. г) органами виконавчої влади і не знаходяться в їх