Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 14. Перегляд судових актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами


Набрали законної сили рішення, визначення, прийняті арбітражним судом першої інстанції, переглядаються за нововиявленими обставинами судом, який прийняв ці рішення, визначення.
Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал арбітражного суду апеляційної та касаційної інстанцій, прийнятих в порядку нагляду постанов та ухвал Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, якими змінено судовий акт арбітражного суду першої, апеляційної та касаційної інстанцій або прийнято новий судовий акт, проводиться тим судом, який змінив судовий акт або прийняв новий судовий акт.
Підставами перегляду судових актів за нововиявленими обставинами є:
істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявнику;
встановлені набрав законної сили вироком суду фальсифікація докази, завідомо неправдивий висновок експерта, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний переклад, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого судового акта у даній справі;
встановлені набрав законної сили вироком суду злочинні діяння особи, що у справі, або його представника чи злочинні діяння судді, вчинені при розгляді даної справи;
скасування судового акта арбітражного суду або суду загальної юрисдикції або постанови іншого органу, стали підставою для прийняття судового акта у даній справі;
визнана набрав законної сили судовим актом арбітражного суду або суду загальної юрисдикції недійсною угода, яка спричинила за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого судового акта у даній справі;
визнання Конституційним Судом Російської Федерації не відповідає Конституції Російської Федерації закону, застосованого арбітражним судом у конкретній справі, у зв'язку З прийняттям рішення по якому заявник звертався до Конституційного Суду Російської Федерації;
встановлене Європейським Судом з прав людини порушення положень Конвенції про захист прав людини та основних свобод при розгляді арбітражним судом конкретної справи, у зв'язку З прийняттям рішення по якому заявник звертався до Європейського Суду з прав людини.
Заява про перегляд вступило в законну силу судового акта за нововиявленими обставинами подається до арбітражного суду, який прийняв цей судовий акт, особами, що у справі, не пізніше трьох місяців з дня відкриття обставин, які є підставою для перегляду судового акту.
За клопотанням особи, яка звернулася Із заявою, пропущений строк подання заяви може бути відновлений арбітражним судом за умови, якщо клопотання подано не пізніше шести місяців з дня відкриття обставин, які є підставою перегляду, і арбітражний суд визнає причини пропуску строку поважними.
Заява про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами подається до арбітражного суду в письмовій формі. Заява підписується особою, яка подає заяву, або її представником, уповноваженим на підписання заяви.
У заяві про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами мають бути зазначені:
найменування арбітражного суду, до якого подається заява;
найменування особи, яка подає заяву, та інших осіб, що беруть участь у справі, їх місце знаходження або місце проживання;
найменування арбітражного суду, прийняв судовий акт, про перегляд якого за нововиявленими обставинам клопоче заявник; номер справи, дата прийняття судового акта; предмет спору;
4) вимога особи, яка подає заяву; знову відкривши-шееся обставина, що є, на думку заявника, ос-нування для постановки питання про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами, з посиланням на доку-менти, що підтверджують відкриття або встановлення цієї обставини;
5) перелік доданих документів.
У заяві можуть бути також вказані номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти осіб, що у справі, та інші відомості.
Особа, яка подає заяву, зобов'язана надіслати іншим особам, які беруть участь у справі, копії заяви та доданих документів, які у них відсутні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Кзаявленію повинні бути додані:
копії документів, що підтверджують нововиявлені обставини;
копія судового акта, про перегляд якого клопоче заявник;
документ, що підтверджує направлення іншим особам, бере участі у справі, копій заяви та документів, які у них відсутні;
довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження особи на підписання заяви .
Питання про прийняття заяви до провадження арбітражного суду вирішується суддею одноособово в п'ятиденний строк з дня його надходження до арбітражного суду.
Про прийняття заяви до провадження арбітражний суд виносить ухвалу.
У визначенні вказуються час і місце проведення судового засідання з розгляду заяви.
Копії ухвали направляються особам, бере участі у справі.
Арбітражний суд повертає заявнику подану ним заяву про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами, якщо при вирішенні питання про прийняття його до виробництва встановить, що:
1) заява подано З порушенням правил, встановлених ст. 310 АПК РФ;
заяву подано після закінчення встановленого терміну і відсутня клопотання про його відновлення або у відновленні пропущеного строку подання заяви відмовлено;
не дотримані вимоги, пропоновані АПК РФ до форми і змісту заяви.
Про повернення заяви виноситься ухвала.
Копія ухвали надсилається заявнику разом із заявою та доданими до неї документами не пізніше наступного дня після дня його винесення.
Визначення арбітражного суду про повернення заяви може бути оскаржено.
Заява про перегляд вступило в законну силу судового акта за нововиявленими обставинами арбітражних суд розглядає в судовому засіданні в строк, що не перевищувати місяця з дня його надходження до арбітражного суду.
Заявник та інші особи, що у справі, повідомляються про час і місце судового засідання. Неявка належним чином повідомлених осіб не є перешкодою для розгляду заяви.
За результатами розгляду заяви про перегляд вступили в законну силу рішення, постанови, ухвали за нововиявленими обставинами арбітражний суд або приймає рішення, постанову про задоволення заяви і скасування раніше прийнятого ним судового акта за нововиявленими обставинами, або виносить ухвалу про відмову в задоволенні заяви.
Як вірно зазначено Шерстюком В.М., переглядаючи судовий акт за нововиявленими обставинами, арбітражний суд справу по суті не вирішує, а, отже, в будь-якому випадку, в тому числі і при задоволенні заяви повинен за підсумками розгляду заяви виносити визначення, а не рішення.
У разі скасування судового акта за нововиявленими обставинами справа повторно розглядається тим же арбітражним судом, яким скасовано раніше прийнятий ним су-Дебні акт, в загальному порядку.
Арбітражний суд має право повторно розглянути справу безпосередньо після скасування судового акта в тому ж судовому засіданні, якщо особи, що у справі, або їх представники присутні в судовому засіданні і не заявили заперечень щодо розгляду справи по суті в тому ж судовому засіданні.
Копії ухвали про відмову у задоволенні заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами направляються особам, бере участі у справі.
Рішення, постанову арбітражного суду про скасування судового акта за нововиявленими обставинами і оп-ределение про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами можуть бути оскаржені.
Це правило не поширюється на ухвали і постанови Президії Вищого арбітражного суду РФ і на постанови суду касаційної інстанції.
ПРИМІТКИ
1 Див: Шерстюк В.М. Нові положення третього Арбітражного процесуального кодексу РФ / / Додаток до щомісячного журналу «Господарство і право». № 12, грудень 2002. С. 47
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "ГЛАВА 14. Перегляд судових актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами"
 1. ЗМІСТ
  ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 3 ГЛАВА 2. Поняття арбітражного процесу 13 січня. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права 13 ПОНЯТТЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ, Арбітражнимпроцесуальним ФОРМА 13ЗАДАЧІ СУДОЧИНСТВА В АРБІТРАЖНИХ СУДАХ 21ІСТОЧНІКІ
 2. Стадії арбітражного процесу
  Діяльність арбітражного суду з розгляду і вирішення підвідомчих йому спорів здійснюється в певній логічній послідовності, за стадіями процесу. У кожній стадії арбітражного процесу процессу-альні відносини мають специфічний характер, який визначається об'єктом цих відносин, суб'єктним складом учасників на кожній стадії, змістом і метою процесуальних дій.
 3. Співвідношення системи арбітражних судів та інстанційності
  Обов'язковою суб'єктом будь-якого арбітражного процесуального правовідносини виступає суд. Відповідно до законодавства Російської Федерації система арбітражних судів складається з чотирьох ланок (суди суб'єктів Російської Федерації, арбітражні апеляційні суди, федеральні арбітражні суди округів і Вищий Арбітражний Суд РФ). Причому, для кожної ланки системи арбітражних судів (на відміну
 4. Права та обов'язки представників
  Відповідно З арбітражним процесуальним законодав-ством, суб'єктивні права представників можна розділити на дві групи : 1) Процесуальні права, які належать їм в силу закону у зв'язку З отриманням повноважень на ведення справи. Це майже всі загальні права особи, що у справі (ст. 41 АПК РФ), за винятком тих прав, які визначені в якості спеціальних повноважень. 2) Права,
 5. Стадії арбітражного процесу.
  Діяльність арбітражного суду з розгляду і вирішення підвідомчих йому спорів здійснюється в певній логічній послідовності, за стадіями процесу. У кожній стадії арбітражного процесу процесуальні відносини мають специфічний характер, який визначається об'єктом цих відносин, суб'єктним складом учасників на кожній стадії, змістом і метою процесуальних дій.
 6. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  Принцип диспозитивності виводиться зі змісту цілого ряду норм арбітражного процесуального права і являє собою таке правило, згідно з яким зацікавлені в результаті справи особи мають право самостійно розпоряджатися належними їм суб'єктивними матеріальними правами і процесуальними засобами їх захисту. Принцип диспозитивності є, за образним висловом М.А. Гурвича,
 7. 10. Поняття судового представництва, види представництва, повноваження представника
  Громадяни вправі вести свої справи в арбітражному суді особисто або через представників. Ведення справи особисто не позбавляє громадянина права мати представників. Права і законні інтереси недієздатних громадян захищають в арбітражному процесі їхні законні представники - батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники, які можуть доручити ведення справи в арбітражному суді іншому обраному ними представнику.
 8. Тема 15. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ АРБІТРАЖНОГО СУДУ за нововиявленими обставинами
  Запитання 1. Підстави перегляду судових актів за нововиявленими обставинами. Порядок, термін подачі, форма, зміст заяви. Повернення заяви. Судові акти, прийняті арбітражним судом за результатами розгляду заяви. Література Громов М., Цибулевская О., Франціфоров Ю. Про вдосконалення процесуальної регламентації інституту розгляду арбітражних справ по знову
 9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
    Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права. Система і склад арбітражних судів РФ. Стадії арбітражних процесу. Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права. Судоустройственние принципи, їх характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика.
 10. Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003
    У посібнику викладено основи навчального курсу з арбітражного процесу: історія арбітражного судоустрою та судочинства, поняття і принципи арбітражного процесу, підвідомчість і підсудність справ, учасники арбітражного процесу, позов, докази, судові витрати, процесуальні строки, позовну виробництво в суді першої інстанції, апеляційне, касаційне, наглядове провадження,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua