Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 15. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ АРБІТРАЖНОГО СУДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ


Запитання
1. Підстави перегляду судових актів за нововиявленими обставинами. Порядок, термін подачі, форма, зміст заяви. Повернення заяви. Судові акти, прийняті арбітражним судом за результатами розгляду заяви.
Література
Громов М., Цибулевская О., Франціфоров Ю. Про вдосконалення процесуальної регламентації інституту розгляду арбітражних справ за нововиявленими обставинами / / Вісник ВАС РФ. 2000. № 6.
Жильцова Н., Франціфоров Ю., Громов М. Перегляд за нововиявленими обставинами судових актів арбітражного суду, що набрали законної сили / / Законність. 2001. № 5.
Фалькович М. Перегляд судових актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами / / Вісник ВАС РФ. 1999. № 1.
Набрали законної сили рішення, визначення, прийняті арбітражним судом першої інстанції, переглядаються за нововиявленими обставинами судом, який прийняв ці рішення, визначення.
Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал арбітражного суду апеляційної та касаційної інстанцій, прийнятих в порядку нагляду постанов та ухвал Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, якими змінено судовий акт арбітражного суду першої, апеляційної та касаційної інстанцій або прийнято новий судовий акт, проводиться тим судом, який змінив судовий акт або прийняв новий судовий акт.
Підставами перегляду судових актів за нововиявленими обставинами є:
істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявнику;
встановлені набрав законної сили Прігову-ром суду фальсифікація докази, завідомо неправдиве зак-лючение експерта, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний переклад, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого судового акта у даній справі;
встановлені набрав законної сили вироком суду злочинні діяння особи, що у справі, або його представника чи злочинні діяння судді, вчинені при розгляді даної справи;
скасування судового акта арбітражного суду або суду загальної юрисдикції або постанови іншого органу, що стали підставою для прийняття судового акта у даній справі;
визнана набрав законної сили судовим актом арбітражного суду або суду загальної юрисдикції недійсною угода, яка спричинила за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого судового акта у даній справі;
визнання Конституційним Судом Російської Федерації не відповідає Конституції Російської Федерації закону, застосованого арбітражним судом у конкретній справі, у зв'язку з прийняттям рішення по якому заявник звертався до Конституційного Суду Російської Федерації;
встановлене Європейським Судом з прав людини порушення положень Конвенції про захист прав людини та основних свобод при розгляді арбітражним судом конкретної справи, у зв'язку з прийняттям рішення по якому заявник звертався до Європейського Суду з прав людини.
Заява про перегляд вступило в законну силу судового акта за нововиявленими обставинами подається до арбітражного суду, який прийняв цей судовий акт, особами, що у справі, не пізніше трьох місяців з дня відкриття обставин, які є підставою для перегляду судового акту.
За клопотанням особи, яка звернулася із заявою, пропущений строк подання заяви може бути відновлений арбітражним судом за умови, якщо клопотання подано не пізніше шести місяців з дня відкриття обставин, які є підставою перегляду, і арбітражний суд визнає причини пропуску строку поважними.
Заява про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами подається до арбітражного суду в письмовій формі. Заява підписується особою, яка подає заяву, або її представником, уповноваженим на підписання заяви.
У заяві про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами мають бути зазначені:
найменування арбітражного суду, до якого подається заява;
найменування особи, яка подає заяву, та інших осіб, що беруть участь у справі, їх місце знаходження або місце проживання;
найменування арбітражного суду, прийняв судовий акт, про перегляд якого за нововиявленими обставинами клопоче заявник; номер справи , дата прийняття судового акта; предмет спору;
вимога особи, яка подає заяву; нововиявлена обставина, що є, на думку заявника, підставою для постановки питання про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами, з посиланням на документи, що підтверджує відкриття або встановлення цієї обставини;
5) перелік доданих документів.
У заяві можуть бути також вказані номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти осіб, що у справі, та інші відомості.
Особа, яка подає заяву, зобов'язана надіслати іншим особам, які беруть участь у справі, копії заяви та доданих документів, які у них відсутні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
До заяви мають бути додані:
копії документів, що підтверджують нововиявлені обставини;
копія судового акта, про перегляд якого клопоче заявник ;
документ, що підтверджує направлення іншим особам, бере участі у справі, копій заяви та документів, які у них відсутні;
4) довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження особи на підписання заяви.
Питання про прийняття заяви до провадження арбітражного суду вирішується суддею одноособово в п'ятиденний строк з дня його надходження до арбітражного суду.
Про прийняття заяви до провадження арбітражний суд виносить ухвалу.
У визначенні вказуються час і місце проведення судового засідання з розгляду заяви.
Копії ухвали направляються особам, бере участі у справі.
Арбітражний суд повертає заявнику подану ним заяву про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами, якщо при вирішенні питання про прийняття його до виробництва встановить, що:
1) заява подано з порушенням правил, встановлених
АПК РФ;
заяву подано після закінчення встановленого терміну і відсутня клопотання про його відновлення або у відновленні пропущеного строку подання заяви відмовлено;
не дотримані вимоги, пропоновані АПК РФ до форми і змісту заяви.
Про повернення заяви виноситься ухвала.
Копія ухвали надсилається заявнику разом із заявою та доданими до неї документами не пізніше сліду-ющего дня після дня його винесення.
Визначення арбітражного суду про повернення заяви може бути оскаржено.
Заява про перегляд вступило в законну силу судового акта за нововиявленими обставинами арбітражний суд розглядає в судовому засіданні у строк, що не перевищує місяця з дня її надходження до арбітражного суду.
Заявник та інші особи, що у справі, повідомляються про час і місце судового засідання. Неявка належним чином повідомлених осіб не є перешкодою для розгляду заяви.
За результатами розгляду заяви про перегляд вступили в законну силу рішення, постанови, ухвали за нововиявленими обставинами арбітражний суд або приймає рішення, постанову про задоволення заяви і скасування раніше прийнятого ним судового акта за нововиявленими обставинами, або виносить ухвалу про відмову в задоволенні заяви.
У разі скасування судового акта за нововиявленими обставинами справа повторно розглядається тим же ар-арбітражного судом, яким скасовано раніше прийнятий ним судовий акт, в загальному порядку.
Арбітражний суд має право повторно розглянути справу безпосередньо після скасування судового акта в тому ж судовому засіданні, якщо особи, що у справі, або їх представники присутні в судовому засіданні і не заявили заперечень щодо розгляду справи по суті в тому ж судовому засіданні.
Копії ухвали про відмову у задоволенні заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами направляються особам, бере участі у справі.
Рішення, постанову арбітражного суду про скасування су-дебного акта за нововиявленими обставинами і ухвалу про відмову у задоволенні заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами можуть бути оскаржені.
8.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 15. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ АРБІТРАЖНОГО СУДУ за нововиявленими обставинами "
 1. Стадії арбітражного процесу
  перегляд у порядку нагляду судового акта може бути подано у Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації в термін, що не перевищує трьох місяців з дня набрання законної сили останнього судового акту, прийнятого у даній справі, якщо вичерпані інші наявні можливості для перевірки в судовому порядку законності зазначеного акта. Заява чи подання не відразу потрапляють на розгляд
 2. Співвідношення системи арбітражних судів та інстанційності
  тема арбітражних судів складається з чотирьох ланок (суди суб'єктів Російської Федерації, арбітражні апеляційні суди, федеральні арбітражні суди округів і Вищий Арбітражний Суд РФ). Причому, для кожної ланки системи арбітражних судів (на відміну від системи судів загальної юрисдикції) притаманна чітка компетенція. Судами суб'єктів Російської Федерації здійснюється за загальним правилом розгляд
 3. Права та обов'язки представників
  перегляд судових актів за нововиявленими обставинами, оскарження судового акта арбітражного суду, отримання присуджених грошових коштів або іншого майна. Адвокат в арбітражному процесі, крім прав, передбачених в АПК РФ, має і іншу групу специфічних прав, передбачених ст. 6 Федерального закону від 31 травня 2002 року № 63-ФЗ «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в
 4. ГЛАВА 14. Перегляд судових актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами
  перегляду судових актів за нововиявленими обставинами є: істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявнику; встановлені набрав законної сили вироком суду фальсифікація докази, завідомо неправдивий висновок експерта, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний переклад, що потягли за собою ухвалення незаконного або
 5. ЗМІСТ
  тема арбітражних судів у РФ. Стадії арбітражного процесу 25 СИСТЕМА арбітражних судів У РФ 25СТАДІІ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ 28ГЛАВА 3. Принципи арбітражного процесуального права 34 Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права 34 судоустройственних принципи арбітражного процесуального права 35 судочинного принципи арбітражного процесуального права 41 Глава 4.
 6. ЗМІСТ
  судових актів у порядку нагляду 221 Тема 15. Перегляд судових актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами 232 Тема 16. Виробництво по справах за участю іноземних осіб 237 Тема 17. Третейські суди в РФ 253 Тема 18. Міжнародний комерційний арбітраж 270 Тема 19. Виконання судових актів 318 Контрольні питання до заліку з дисципліни «Арбітражний процес»
 7. Стадії арбітражного процесу.
  Перегляд у порядку нагляду судового акта може бути подано у Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації в строк, що не перевищує трьох місяців з дня набрання законної сили останнього судового акту, прийнятого у даній справі, якщо вичерпані інші наявні можливості для перевірки в судовому порядку законності зазначеного акта. Президія Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
 8. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  тема судочинства та доказової активності сторін. Кожна особа, яка бере участь у справі, має довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Самі докази подаються особами, що у справі. Як видно, змагальний процес передбачає більш ініціативну і відповідальну модель поведінки сторін. Змагальне початок в
 9. 10. Поняття судового представництва, види представництва, повноваження представника
    перегляд судових актів за нововиявленими обставинами, оскарження судового акта арбітражного суду, отримання присуджених грошових коштів або іншого майна. Арбітражний суд зобов'язаний перевірити повноваження осіб, що у справі, та їх представників. Арбітражний суд вирішує питання про визнання повноважень осіб, що беруть участь у справі, та їх представників і допуск їх до участі в судовому
 10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
    тема і склад арбітражних судів РФ. Стадії арбітражних процесу. Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права. Судоустройственние принципи, їх характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика. Значення і порядок доарбітражного врегулювання спорів. Поняття підвідомчості, її види. Підвідомчість спорів арбітражному суду у сфері
© 2014-2022  ibib.ltd.ua