Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Невідомий. Господарське право України. 2006, 2006 - перейти до змісту підручника

§ 2. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності


Відповідно до ст. 306 Господарського кодексу України, перевезенням вантажів визнається господарська діяльність, пов'язана з переміщенням продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного споживання залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування продукції трубопроводами.
Перевезення вантажів поділяється на:
а) внутрішні перевезення - перевезення вантажів у внутрішньому сполученні між пунктами відправлення та призначення, розташованими в Україні;
б) міжнародні перевезення. Міжнародні перевезення здійснюються у прямому міжнародному сполученні та в непрямому міжнародному сполученні.
Класифікація перевезень також здійснюється залежно від кількості видів транспорту. Розрізняють місцеві перевезення, у прямому сполученні і прямі змішані перевезення. Місцевими називають перевезення, в яких бере участь один вид транспорту і в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.
У прямому сполученні перевезення вантажу здійснюється одним транспортним засобом без перевантаження на інший; у прямому змішаному сполученні - кількома видами транспорту за одним транспортним документом.
Загальні умови перевезення вантажів, а також особливі умови перевезення окремих видів вантажів (вибухових речовин, зброї, отруйних, легкозаймистих, радіоактивних та інших небезпечних речовин тощо) визначаються міжнародними договорами, Господарським кодексом України, законами України, транспортними кодексами, транспортними статутами, правилами перевезень вантажів та іншими нормативно-правовими актами.
Суб'єктами відносин перевезення вантажів є перевізники, вантажовідправники та вантажоодержувачі.
Особливості правового статусу вантажного перевізника залежать від виду транспорту
Правовий статус перевізника автомобільним вантажним транспортом визначений Законом України "Про автомобільний транспорт"1. Відповідно до ст. 59, вантажним перевізником є суб'єкт господарської діяльності (юридична чи фізична особа), який відповідно до законодавства та одержаної ліцензії надає послуги згідно з договором про перевезення вантажу автомобільним транспортом загального користування, що використовується ним на законних підставах. Вантажні перевізники на внутрішніх перевезеннях здійснюють також комплекс допоміжних операцій.
Правила внутрішніх перевезень вантажів автомобільним транспортом затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
Автомобільні транспортні засоби, що використовуються для надання послуг з перевезення вантажів, повинні мати ліцензійну картку.
Правовий статус перевізника залізничним вантажним транспортом визначений Законом України "Про залізничний транспорт" від 4 липня 1996 року № 273/96-ВР1, Статутом залізниць України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року2, "Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом", затвердженими Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 8 червня 2001 року № 85/363,
Вантажним перевізником залізничним транспортом є залізниця. Згідно зі ст. 1 Закону України "Про залізничний транспорт", залізниця є статутним територіально-галузевим об'єднанням, до складу якого входять підприємства, установи та організації залізничного транспорту і яке, при централізованому управлінні, здійснює перевезення пасажирів та вантажів у певному регіоні транспортної мережі. На сьогоднішній день встановлено шість регіонів транспортної мережі, в яких здійснюють свою діяльність залізниці: Південна, Південно-Західна, Львівська, Донецька, Одеська, Придніпровська.
Особливості правового статусу перевізника морським вантажним транспортом визначені Кодексом торговельного мореплавства України, Морським та водним перевізником є судновласник. Судновласником (відповідно до ст. 20 Кодексу торговельного мореплавства) є юридична або фізична особа, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах.
Правовий статус перевізника авіаційним вантажним транспортом - повітряного перевізника визначаються Повітряним кодексом України.
Згідно зі ст. 59 Повітряного кодексу України, повітряним перевізником визнається будь-яка юридична чи фізична особа, яка виконує повітряні перевезення, має права експлуатанта авіаційної техніки.
Особливості правового статусу перевізника трубопровідним транспортом визначається Законом України "Про трубопровідний транспорт" та іншими нормативними актами України. Трубопровідний транспорт поділяється на два види: магістральні трубопроводи та промислові.
Магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів;
Промислові трубопроводи - це всі інші немагістральні трубопроводи в межах виробництв, а також нафтобазові, внутрішньопромислові нафто-, газо- і продуктопроводи, міські газопровідні системи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності"
 1. 58.Правове регулювання господарської діяльності в сфері транспорту.
  перевезення вантажів, що приймаються стосовно різних видів транспорту і різного роду вантажів. Нормативні акти, які визначають умови перевезень, порядок використання засобів транспорту, шляхів сполучення, організації безпеки руху, охорони громадського порядку, пожежної безпеки, санітарні та екологічні вимоги, що діють на транспорті, є обов'язковими для власників транспорту і громадян, які
 2. 65. Правове регулювання перевезення вантажів.
  перевезень вантажів встановлюється Правилами. Для забезпечення виконання договірних зобов'язань здійснюється місячне планування перевезень1. Місячне планування перевезення вантажів здійснюється залізницями відправлення на основі поточних або довгострокових договорів про організацію перевезення вантажів та замовлень відправників. Умови та порядок організації перевезення в усіх видах сполучення
 3. § 2. Тактика перевірочних дій при встановленні ознак розкрадання
  перевезення сировини, готової продукції, товарів; 3) бухгалтерія підприємств, установ, організацій; планові, статистичні, технологічні підрозділи, їх вищі органи, а також суміжні структури; 4) контрольно-ревізійні органи; 5) органи державних інспекцій; 6) органи стандартизації і сертифікації, пробірного нагляду тощо; 7) контролюючі органи (Національний банк, Антимонопольний комітет, Фонд
 4. Господарське правопорушення
  перевезення вантажів. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним ужито всіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення
 5. Словник-довідник
  перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Регуляторний акт - ухвалений уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та
 6. 2. Система господарського законодавства.
  перевезення вантажів; 33) капітальне будівництво; 34) правове регулювання інноваційної діяльності; 35) особливості правового регулювання фінансової діяльності. Тридцять п'ята глава ГК України складається з чотирьох параграфів: - фінанси і банківська діяльність; - страхування; - посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа; - аудит; 36) використання у
 7. 7. Система господарського законодавства.
  перевезення вантажів; 33) капітальне будівництво; 34) правове регулювання інноваційної діяльності; 35) особливості правового регулювання фінансової діяльності. Тридцять п'ята глава ГК України складається з чотирьох параграфів: - фінанси і банківська діяльність; - страхування; - посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа; -
 8. § 3. Система господарського права
  перевезенням вантажів та
 9. § 1. Загальні умови та порядок укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання
  перевезення, врегулювання яких регламентується крім ст. 5 ГПК України: Статутом залізниць України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року № 457; Статутом автомобільного транспорту УССР, затвердженим постановою Ради Міністрів Української РСР від 27 червня 1969 року № 401; Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими Наказом
 10. § 2. Види господарських договорів
  перевезення вантажів залізничним транспортом. Договір перевезення вантажів укладається між вантажовідправником і перевізником. Тому в разі, коли вантажоодержувачем за договором є вантажовідправник, кількість учасників (сторін) обмежується тільки ними. Але, як правило, вантажовідправник і вантажоодержувач є різними особами. У цьому разі і виникає питання про роль і місце вантажоодержувача у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua