Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

1.3. Підстави виникнення господарських зобов'язаньПідставою виникнення господарських зобов'язань, як і інших господарських правовідносин, є передбачені ГК юридичні факти, що породжують господарські права та обов'язки.
Відповідно до ст. 174 ГК господарські зобов'язання можуть виникати:
1) безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську діяльність;
2) з акта управління господарською діяльністю;
3) з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать;
4) унаслідок заподіяння шкоди суб'єктові або суб'єктом господарювання, придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав;
5) у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а також унаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання.
Не слід випускати з уваги, що однією з підстав виникнення господарських зобов'язань є угоди, передбачені законом, а також угоди, не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать. Однак поняття угоди (як і господарського договору) у ГК немає, а в ЦК використовуються поняття договору і правочину (ч. 2 ст. 11 ЦК). Така неузгодженність важливих положень ГК і ЦК може призвести до певних труднощів у правозастосуванні норм, що регулюють виникнення господарських зобов'язань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.3. Підстави виникнення господарських зобов'язань"
 1. 55. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.
  підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором. 2. Застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання. 3. Господарсько-правова
 2. Зміст
  виникнення майнових прав та майнових обов'язків у сфері господарювання. Цінні папери в господарсь- кій діяльності. Особливості корпоративних прав учасників суб'єктів господарювання 67 § 2. Правові режими майна суб'єктів господарювання 74 § 3. Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна. Приватизація як особливий вид набуття права
 3. 1.2. Види господарських зобов'язань
  підставі яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Отже, і цивільно-правові зобов'язання, і майново-господарські зобов'язання регулюються ЦК. Разом з тим, положення ЦК поширюються на майново-господарські зобов'язання з урахуванням
 4. § 2. Господарські договори
  підставою виникнення господарсько-договірних зобов'язань є господарський договір. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів визначене в гл. 20 ГК. Між тим самого поняття господарського договору у ГК бракує. В.С. Щербина визначає господарський договір як майнову угоду суб'єкта господарювання з контрагентом, яка встановлює (змінює, припиняє) зобов'язання сторін у сфері
 5. Припинення господарського зобов'язання в разі неможли- вості виконання
  підставою припинення зобов'язань за його
 6. Господарське правопорушення
  підставою для застосування господарських санкцій. Саме тому правопорушення залежно від юридичної підстави можуть бути договірні (неналежне виконання господарського зобов'язання) та позадоговірні (порушення правил здійснення господарської діяльності, встановлених компетентними державними органами). Договірні, своєю чергою, поділяються на правопорушення : на стадії виникнення договорів; пов'язані
 7. § 3. Види господарсько-правових санкцій
  підставою для звільнення їх від господарської відповідальності в разі порушення зобов'язання через дані обставини, і передбачити порядок засвідчення факту виникнення таких
 8. § 4. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин, його форми та способи
  підстав, передбачених законом; відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження до виконання обов'язку в натурі; відшкодування збитків; застосування штрафних санкцій; застосування оперативно-господарських санкцій; застосування адміністративно-господарських
 9. § 2. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій
  підставою для класифікації, пов'язаною зі становищем суб'єкта на ринку, порушення поділяються на дві категорії: 1. Порушення, спрямовані на досягнення монопольного (домінуючого) становища на ринку. 2. Порушення, пов'язані з використанням монопольного (домінуючого) становища на ринку. За сутністю вони поділяються: 1) на Порушення, пов'язані з діями на товарному ринку; 2) порушення, що
 10. § 4. Правовий статус Антимонопольного комітету України
  підставою юридичної відповідальності є специфічний склад правопорушення, який має особливості у справах, що розглядаються АМКУ . За результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про: визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції; припинення порушення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua