Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Підстави закриття кримінальної справи, що не реабілітують,


- це такі обставини, при закритті справи за якими органи розслідування звільняють особу від кримінальної відповідальності.
До цих підстав належать обставини, передбачені:
п. 4 ч. 1 ст. 6 КПК - наявність акта амністії, якщо він усуваєзастосування покарання за вчинене діяння, а також у зв'язку з актомпомилування окремих осіб;
п. 5 ч. 1 ст. 6 КПК - недосягнення особою на час вчиненнясуспільно небезпечного діяння 11 -річного віку;
п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК - смерть особи.
"Нейтральні" (формальні) підстави закриття кримінальної справи - це такі обставини, при закритті справи за якими органи розслідування покладають в основу свого рішення інше - раніше прийняте судом, прокурором, слідчим чи органом дізнання - рішення про припинення провадження за тим самим фактом чи за тим самим обвинуваченням.
До цієї групи підстав належать обставини, передбачені:
- п. 9 ч. 1 ст. 6 КПК - наявність щодо особи вироку за тимсамим обвинуваченням, що набрав законної сили, або ухвали чипостанови суду про закриття справи з тієї самої підстави. Вирок(ухвалу, постанову) може бути скасовано в апеляційному чи касаційному порядку;
п. 10 ч. 1 ст. 6 КПК - наявність щодо особи нескасованої постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи затим самим обвинуваченням;
п. 11 ч. 1 ст. 6 КПК - наявність за тим самим фактом нескасованої постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про відмову впорушенні справи. Наявність на момент завершення досудовогослідства двох останніх обставин передбачає два варіанти дій: 1) закриття справи; 2) ініціювання перед прокурором (судом) питанняпро скасування раніше винесеної постанови.
Усі підстави закриття кримінальної справи залежно від впливу на розвиток кримінального процесу поділяють на ті:
за якими справу закривають повністю. Якщо сформульованеобвинувачення (тезу) повністю анулюють, то стає неможливоюреалізація обвинувальної функції. Такий розвиток процесу зумовлюєнеобхідність завершення провадження у справі;
за якими справу закривають частково, а саме:
щодо окремих частин обвинувачення (епізодів злочинної діяльності). Частина 2 ст. 141 КПК визначає, що справу закривають участині обвинувачення, що не дістала підтвердження;
щодо окремих осіб у межах однієї кримінальної справи. В цьомуразі щодо одних (одного) обвинувачених справу закривають, а щодоінших - направляють до суду з обвинувальним висновком (ст. 225КПК) або з постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (статті 7-11-1 КПК).
Оскільки кримінальну справу направляють до суду, то доцільніше говорити не про закриття справи (як у ст. 141 КПК), а про припинення обвинувачення щодо особи. Справа становить цілісне утворення, а тому її може бути закрито тільки повністю. Обвинувачення ж може бути припинено в якійсь частині. Саме тому на практиці поширеними є постанови слідчих "про припинення кримінального переслідування", які по суті є правильними, а за формою - ні.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
Залежно від наслідків, що настають у результаті прийняттярішення про закриття кримінальної справи для осіб, щодо яких їїбуло порушено, підозрюваних, обвинувачених, розрізняють підстави:1) такі, що реабілітують; 2) такі, що не реабілітують; 3) "нейтральні" (формальні).
Залежно від впливу на розвиток кримінального процесу підстави закриття справи поділяють на дві групи: 1) за якими справузакривають повністю; 2) за якими справу закривають частково.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Підстави закриття кримінальної справи, що не реабілітують,"
 1. 2. ПІДСТАВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ
  підстава - ст. З Конституції України, згідно з якою "держава відповідає перед людиною за свою діяльність"*. //. Правові підстави: 1) ст. 62 Конституції України: "У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і державну шкоду, завдану безпідставним засудженням"; 1 Див.: Підбито підсумки діяльності прокуратури України у першому півріччі 2004 року // Прокуратура.
 2. 1. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
  підставою для відшкодування громадянинові шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури (в разі закриттясправи за підставами, що реабілітують, про що далі). Закриття кримінальної справи зупиняє дію повноважень компетентних державних органів. З цього моменту вони втрачають правовикликати і допитувати свідків, призначати експертизи тощо. Своєючергою, учасники
 3. 2. ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ ' КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
  підставою до закриття кримінальної справи; 2) за недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину. Усі підстави закриття справи залежно від наслідків, що настають в результаті прийняття такого рішення для осіб, щодо яких порушено кримінальну справу, підозрюваних, обвинувачених, поділяють на три групи: 1) такі, що реабілітують; 2) такі, що не реабілітують; 3) "нейтральні" (формальні).
 4. 3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ І ВІДНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
  підстави для закриття справи; ' рішення про скасування запобіжного заходу і заходів із забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна; рішення щодо вирішення питання про речові докази відповідно до ст. 81 КПК. Постанова про закриття кримінальної справи є підсумковим документом. Тому викладення її змісту має відображати найголовніші результати провадження. В описовій частині
 5. 4. НАПРАВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ДО СУДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК
  підстави до звільнення особи від кримінальної відповідальності, підлягає направленню до суду. Підстави прийняття такого рішення визначено кримінальним і продубльовано кримінально-процесуальним законом, це: зміна обстановки (ст. 48 КК; ст. 7 КПК); дійове каяття особи (ст. 45 КК; ст. 7-2 КПК); примирення обвинуваченого з потерпілим (ст. 46 КК; ст. 8КПК); передання особи на поруки колективу
 6. 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  підстави та порядок прийняття реабілітаційного рішення, і відповідальність держави перед громадянами, і процедура відшкодування завданої шкоди, і правовий стан після її відшкодування. Галузеву належність інституту реабілітації остаточно не визначено. В юридичній літературі, переважно в навчальній, відомостей про цей інститут або взагалі немає, або вони настільки незначні за обсягом, що просто не
 7. 91. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.
  підставах. Наявність протиправності як характерної ознаки вказаних вище діянь, має бути підтверджено певною реабілітацією особи, шляхом постановления судом виправдувального вироку, скасування незаконного вироку суду, закриття кримінальної справи органом попереднього (досудового) слідства, а також винесення відповідного акту про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення.
 8. Заява або повідомлення про злочин
  підставі даних заяви, перевіряються документи, беруться пояснення у відповідних осіб (ч.4 ст.97), звертаються до відповідних організацій (ч.1 ст.66), при необхідністю органи дізнання можуть здійснювати перевірку оперативним шляхом. У невідкладних випадках - огляд місця події (ч.2 ст.190). За відсутності законних приводів і підстав, а також за наявності обставин, які виключають порушення
 9. Підстави для закриття кримінальної справи у стадії попереднього розслідування:
  підстав і мотивів закриття. Прокурор не пізніше 30 днів з дня надходження скарги розглядає справу і виносить одне із таких рішень: 1) скасовує поставу і відновлює попереднє слідство; 2) залишає скаргу без задоволення. Про рішення повідомляє особу, що подала скаргу (ст.215 КПК). При відмові прокурора скасувати скаргу, особа, інтересів якої стосується постанова про закриття, протягом 7 днів з дня
 10. Підстави і процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства і підстави закриття справи, слідство в якій зупинено.
  підстави; 10) щодо особи, про яку є нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи по тому ж обвинуваченню; 11) якщо про відмову в порушенні справи по тому ж факту є нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора.) Стаття 216. Відновлення слідства в закритій справі Досудове слідство в закритій справі може бути відновлене у межах встановлених
© 2014-2022  ibib.ltd.ua