Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

38. ПОЛОЖЕННЯ про юридичний відділ

1. Загальні положення

1. Відділ є самостійним структурним підрозділом і

підпорядковується безпосередньо директору.

2. Структуру і штати відділу затверджує директор з урахуванням обсягів

роботи та особливостей виробництва.

3. До складу відділу можуть входити сектори з правових і договірно-

претензійних питань.

4. Взаємовідносини відділу з іншими підрозділами складаючи-

ються з урахуванням сформованих умов або регулюються корпоративними

нормативними актами.

5. Вказівки відділу в межах функцій, передбачених настою-

щим Положенням, є обов'язковими до керівництва та виконання

підрозділами підприємства.

II. Функції

6. Здійснення попередньої перевірки відповідності дію-

щему законодавству наказів, розпоряджень та інших документів

правового характер, видаються на підприємстві, а також участь у необ-

хідних випадках у підготовці цих документів. Підготовка висновків

з інших правових питань, що виникають у діяльності підпри-

ємства.

7. Підготовка пропозицій про зміну діючих або скасування

фактично втратили чинність, наказів та інших нормативних актів,

виданих на підприємстві.

8. Участь у підготовці та укладанні колективних договорів, а

також у розробці та здійсненні заходів щодо зміцнення трудової

дисципліни на підприємстві.

9. Разом з іншими підрозділами підприємства організація

роботи з укладення господарських договорів, участь у підготовці

зазначених договорів та візування їх, подання керівництву перед-

ложений щодо поліпшення контролю за дотриманням умов укладених

договорів.

10. Здійснення претензійно-позовної роботи на підприємстві.

11. Представництво з метою захисту інтересів підприємства в го-

сударственних і громадських організаціях, ведення судових і ар-

арбітражного справ.

12. Забезпечення аналізу та узагальнення результатів розгляду су-

Дебні і арбітражних справ для постановки перед керівництвом питань

про поліпшення діяльності підприємства.

!! 539

13. Організація систематизованого обліку і зберігання поступаю-

щих на підприємство нормативних актів.

14. Широка інформація колективу підприємства про чинне

законодавстві, організація правового навчання.

15. Участь у розробці та здійсненні заходів щодо зміцненню-

нию договірної, фінансової і трудової дисципліни, по боротьбі з растра-

тами і розкраданнями.

16. Підготовка висновків по пропозиціях про залучення робіт-

ників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

17. Участь у розгляді матеріалів про стан дебіторської

заборгованості з метою виявлення боргів, що вимагають примусового

стягнення, та підготовка висновків по пропозиціях про списання безна-

надійної заборгованості.

18. Здійснення контролю за дотриманням на підприємстві уста-

новленого законодавством порядку приймання продукції і товарів за

кількістю і якістю.

19. Надання правової допомоги профспілковому комітету, гро-

вим організаціям підприємства.

20. Консультації працівників з правових питань.

III. Права

21. Перевіряти дотримання чинного законодавства структур-

вими підрозділами.

22. Призупиняти виконання розпоряджень начальників струк-

турних підрозділів, що суперечать чинному законодавству.

Вносити керівництву підприємства пропозиції щодо скасування таких распоря-

жений.

23. Вимагати від підрозділів подання матеріалів, необ-

дімих для здійснення роботи, що входить у компетенцію відділу.

24. Залучати за згодою керівників структурних підрозділі-

ний працівників для підготовки проектів нормативних актів та інших

документів, а також для розробки і здійснення заходів, про-

ввідних юридичним відділом.

25. Приймати участь в скликаються керівництвом підприємства

нарадах при обговоренні на них питань, що мають відношення до

практику застосування чинного законодавства та іншим ділянкам

роботи в галузі права.

26. Відмовитися від ведення судових і арбітражних справ, якщо не

мається підстав для пред'явлення позову або для заперечення проти

позову, обгрунтовано пред'явленого фабриці.

27. Чи не візувати подаються на підпис директору фабрики

проекти розпорядчих та правових документів, що не відповідають

чинному законодавству. Давати висновки про законність порядку

дозволу розглянутих питань.

!! 540

4. Відповідальність

28. Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність ви-

полнения покладених цим Положенням на відділ функцій несе

начальник відділу.

29. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється поса-

ностнимі інструкціями.

!! 541

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "38. ПОЛОЖЕННЯ про юридичний відділ"
 1. § 8. Філії та представництва юридичних осіб
  покладені поза місцем знаходження юридичної особи. Представництва та філії виконують різні функції. Представництва виступають у цивільному обороті від імені створив їх юридичної особи, тобто представляють його інтереси та забезпечують їх захист. Предмет діяльності філій набагато ширше: вони і представляють інтереси, і виконують основні функції (всі або частина) юридичної особи (п. 1 і
 2. § 10. Головне територіальне управління Банку Росії по м. Москві і Московській області
  покладена саме в Москві. Така диспропорція в значній мірі пояснюється спекулятивним характером кредитних організацій, з одного боку, і орієнтацією Банку Росії на підтримку великих столичних банків - з іншого. У формуванні цієї системи далеко не останню роль зіграли неринкові чинники розвитку банківської системи та суб'єктивний підхід. Структура Головного
 3. Функціональні керівники
  відділу постачання, начальник відділу з людським
 4. Підсумки
  відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 5. Алімов В. В.. Юридичний переклад: практичний курс. Англійська мова: Навчальний посібник. Вид. 3-е, стереотипне. - М.: Ком Книга. - 160 с., 2005

 6. 1. Реєстрація фірмового найменування
  юридичної особи. Дане найменування повинне мати юридична особа, що є комерційною організацією, тобто пренаступне одержання прибутку як основної мети своєї діяльності. Виключне право на фірмове найменування виникає у юридичної особи в момент реєстрації цього найменування, тобто державної реєстрації самої юридичної особи під даним найменуванням,
 7. Відділ VI. Іслам
  Відділ VI.
 8. Глава V. Юридичні консультації
  юридичної допомоги президіями колегій адвокатів у містах та інших населених пунктах створюються юридичні консультації. Місце знаходження юридичних консультацій та кількість працюючих у них адвокатів визначаються президією колегії адвокатів за погодженням з Міністерством юстиції автономної республіки, відділом юстиції виконавчого комітету обласної, міської Ради
 9. Відділ IV. Синкретичні навчання
  Відділ IV. Синкретичні
 10. Відділ II. Язичницька епоха
  Відділ II. Язичницька
 11. Відділ V. Християнська епоха
  Відділ V. Християнська
 12. Відділ VII. Новозавітний Ізраїль
  Відділ VII. Новозавітний
 13. Стаття 16. Завершення державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом реорганізації
  юридичної особи (або провести його ліквідацію, або внести зміни в його установчі документи або до державного реєстру реорганізується, але продовжує існувати юридичної особи), по-друге, внести відповідні дані до державного реєстру щодо створюваної юридичної особи (легалізувати або його створення , або внесення змін до установчих документів та
 14. Відділ III. Одкровення Сверхтварного Творця
  Відділ III. Одкровення Сверхтварного
 15. ПЕРШИЙ ВІДДІЛ ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РАС
  ПЕРШИЙ ВІДДІЛ ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
 16. ПЕРШИЙ ВІДДІЛ ДУША НАТОВПУ
  ПЕРШИЙ ВІДДІЛ ДУША
 17. Відділ I . Духовна боротьба в історії
  Відділ I. Духовна боротьба в