Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

37. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ претензійно-позовної роботи

А. Дії служб і підрозділів

при надходженні на адресу АТ претензій та позовів

сторонніх організацій

1. Надійшли в АТ претензії і позови реєструються канцелярією

і в той же день спрямовуються директору заводу для ознайомлення і

накладення резолюції.

2. Юридичний відділ у тижневий термін встановлює причини,

викликали надходження претензій та позовів.

3. Виробництва і служби ЗОБОВ'ЯЗАНІ в 3-денний термін предста-

вити в ЮРИДИЕСКИХ відділ записку з поясненням причин, що викликали пре-

ТЕНЗО чи позов (відповідальних керівників служб і виробництв ).

4. Свої пояснення служби підтверджують первинними документа-

ми, а саме: договором, товарно-транспортними накладними, платіжно-

ми документами і т.

п.

5. Фактичні збитки, пов'язані із задоволенням позовів або

претензій, вважаються виробничим упущенням і відносяться на фонд

оплати праці.

6. Зрив термінів надання документів, необхідних для юри-

діческі обгрунтованого розгляду позовів або претензій чи некачес-

твенная їх підготовка, вважається виробничим упущенням.

7. За результатами претензійно-позовної роботи на заводі видається

щомісячна довідка юридичного відділу.

Б. Порядок направлення претензій та позовів

стороннім організаціям

При порушенні сторонніми організаціями взятих на себе зо-

нізацією, а також в інших випадках, коли АТ завдано матеріальних збитків,

працівники зацікавлених служб (підрозділу) заводу ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

1.

У 3-денний термін з моменту виявлення направити у юридичній

кий відділ необхідні документи для захисту економічних інтересів

АТ в 2 -х примірниках:

а) службову записку за підписом керівника служби (підрозділ-

лення) з викладенням усіх обставин справи;

!! 537

б) службову записку з обгрунтуванням заявляються вимог;

в) копію договору;

г) товарно-транспортні накладні ;

д) платіжні документи;

е) інші документи, необхідні для обгрунтування претензії.

2. Давати усні пояснення, що конкретизують обставини справи.

3. Повідомляти про всіх нових фактах, що мають відношення до разбира-

тельству.

!! 538

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "37. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ претензійно-позовної роботи"
 1. 57. Наслідки закінчення строку позовної давності.
  Позовної давності Закінчення строку позовної давності до пред'явлення позову є підставою для відмови в позові. Якщо суд, арбітраж або третейський суд визнає поважною причину пропуску строку позовної давності, порушене право підлягає
 2. 1. ЗНАЧЕННЯ І ПОРЯДОК доарбітражного врегулювання спорів
  порядок врегулювання спору не є обов'язковим для всіх категорій спорів. Стаття 4 АПК РФ передбачає: якщо федеральним законом встановлено для певних категорій спорів досудовий (претензійний) порядок врегулювання або він передбачено договором, суперечка може бути переданий на розгляд арбітражного суду лише після дотримання такого порядку. Якщо факт недотримання претензійного
 3. 1. Значення і порядок доарбітражного врегулювання спорів
  порядок врегулювання спору не є обов'язковим для всіх категорій спорів. Стаття 4 АПК РФ передбачає: якщо федеральним законом встановлено для певних категорій спорів досудовий (претензійний) порядок врегулювання або він передбачено договором, суперечка може бути переданий на розгляд арбітражного суду лише після дотримання такого порядку. Якщо факт недотримання претензійного
 4. 7. Залишення позовної заяви без розгляду
  порядок врегулювання спору з відповідачем, якщо це передбачено федеральним законом або договором; при розгляді заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, з'ясовується, що виник спір про право; заявлено вимогу, яке у відповідності з федеральним законом має бути розглянуто у справі про банкрутство; є угода сторін про розгляд даного спору третейським
 5. 8. Залишення позовної заяви без РОЗГЛЯДУ
  порядок врегулювання спору з відповідачем, якщо це передбачено федеральним законом або договором; при розгляді заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, з'ясовується, що виник спір про право; заявлено вимогу, яке відповідно З федеральним законом має бути розглянуто у справі про банкрутство; є угода сторін про розгляд даного спору третейським
 6. 1. Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву
  ведення про дотримання позивачем претензійної чи іншого досудового порядку, якщо він передбачений федеральним законом або договором; відомості про заходи, вжиті арбітражним судом щодо забезпечення майнових інтересів до пред'явлення позову; 10) перелік доданих документів. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, в тому числі номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, якщо вони
 7. 55. Вимоги, на які не поширюється дія позовної давності.
  Позовної давності Вимога про захист порушеного права приймається до розгляду судом, арбітражем або третейським судом незалежно від закінчення строку позовної давності. Стаття 83. Вимоги, на які позовна давність не поширюється Позовна давність не поширюється: на вимоги, що випливають з порушення особистих немайнових прав, крім випадків, передбачених законом; на
 8. 26. Строки позовної давності по російському цивільному зак-ву.
  Наведених на військовий стан, 3) в силу встановленої на підставі закону Урядом Російської Федерації відстрочки виконання зобов'язань (мораторій); 4) в силу призупинення дії закону чи іншого правового акту, що регулює відповідне ставлення. З дня припинення обставини, була підставою для зупинення давності, перебіг строку давності продовжується. Залишається частина
 9. Тема 4. ОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ І ПІДСУДНІСТЬ СПОРІВ арбітражному суду
  порядок доарбітражного врегулювання спорів. Поняття підвідомчості, її види. Підвідомчість спорів арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам. Поняття підсудності, її види. Література Абсалямов А., Ярков В. Правила підвідомчості арбітражному суду спорів, що виникають з
 10. 2. Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви
  позовної заяви до провадження, що воно подано з порушенням вимог, встановлених АПК РФ, виносить ухвалу про залишення заяви без руху. У визначенні арбітражного суду зазначає підстави для залишення позовної заяви без руху і строк, протягом якого позивач повинен усунути обставини, що послужили підставою для залишення позовної заяви без руху. Копія
 11. 9.1. Позовна заява
  ведення про дотримання позивачем претензійної чи іншого досудового порядку, якщо він передбачений федеральним законом або договором; 9) відомості про заходи, вжиті арбітражним судом щодо забезпечення майнових інтересів до пред'явлення позову (дана вимога є новим в порівнянні з АПК РФ 1995 р.); 10) перелік документів. На відміну від раніше
 12. Тема 10. Позовна ВИРОБНИЦТВО У АРБІТРАЖНОМУ СУДІ 1-Й ІНСТАНЦІЇ
  порядок проведення судового засідання, протокол, наслідки неявки кого з осіб в судове засідання, відкладення судового розгляду. Мирова угода: форма і зміст, затвердження його арбітражним судом, порядок виконання. Призупинення провадження у справі. Залишення позовної заяви без розгляду. Припинення провадження у справі. Сутність і зміст рішення
 13. 51. Поняття і значення позовної давності.
  Позовної заяви до суду. Для обчислення строку позовної давності, як і будь-якого іншого, важливе значення має початковий момент. У законодавстві закріплено, що перебіг строку позовної давності починається з моменту виникнення права на позов, тобто з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. Таким чином, можна говорити про те, що початковий момент позовної давності
 14. 53. Види строків позовної давності.
  Позовної давності носять загальний характер, так як поширюються на всі цивільні правовідносини, за винятком особливо обумовлених у законі. Позовна захист порушених прав здійснюється шляхом звернення до суду, арбітражного або третейського суду. Причому вищевказані суди зобов'язані за своєю ініціативою, незалежно від заяви сторін, застосовувати позовну давність (ст. 75 ЦК України). Строки позовної
 15. Претензійні строки
  порядок і претензійні строки з цієї позиції, не можна не помітити, що основний юридичний вістрі цього порядку в тому вигляді, в якому він склався в законодавстві і в практиці, спрямоване насамперед на своєчасне здійснення суб'єктивного права уповноваженою особою. За загальним правилом пред'явлення претензії уповноваженою особою є не тільки його правом, а й обов'язком.
 16. 38. ПОЛОЖЕННЯ про юридичний відділ
  ведення судових і ар-арбітражного справ. 12. Забезпечення аналізу та узагальнення результатів розгляду су-Дебні і арбітражних справ для постановки перед керівництвом питань про поліпшення діяльності підприємства. !! 539 13. Організація систематизованого обліку і зберігання поступаю-щих на підприємство нормативних актів. 14. Широка інформація колективу підприємства про чинне
 17. Тема 6. ІБК
  ведення. 1961. № 8. Гаврилов Е. Стягнення збитків, заподіяних заходами щодо забезпечення позову / / Відомості Верховної Ради. 1997. № 7. Гурвич М. Право на позов. М., 1949. Добровольський А. Позовна форма захисту права. М., 1965. Добровольський А., Іванова С. Основні проблеми позовної форми захисту права. М., 1979. Жуков А., Пашин С. Позови і претензії. М., 1992. Клейн Н. Зустрічний позов у ??суді та арбітражі. М., 1964.
 18. 1. Поняття і види строків позовної давності
  позовної давності - надати потерпілому строго певний, але цілком достатній термін для захисту його права. Після закінчення позовної давності потерпілий позбавляється можливості примусової (судової) захисту свого права, але само порушене право зберігається. Цим строки позовної давності відрізняються від пресекательних термінів, закінчення яких тягне за собою втрату права. Позовна давність покликана
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи