Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

36. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ

Це Положення встановлює загальні вимоги до порядку

укладення та виконання договорів структурними підрозділами, входити-

дящими в систему АТ.

Положення розроблено відповідно до чинного законодав-

ством Російської Федерації, Статутом АТ, Положенням про структурні

одиницях АТ.

Положення є обов'язковим для застосування у всіх структур-

них одиницях АТ.

1. Загальні положення

1.1. Договором визнається угода двох або більшого числа осіб

(юридичних і фізичних) про здійснення певних дій і

встановленні регулюють такі дії взаємних прав і обов'язків-

тей, виконання яких забезпечується заходами державно-організовує-

ванного примусу.

1.2. Підготовка висновку і контроль за виконанням договорів

здійснюються юридичними службами, юрисконсультами структурних

підрозділів АТ разом з відповідними службами структурних

підрозділів, які несуть відповідальність за їх виконання в відпо-

ствии з покладеними на них обов'язками.

На юридичні відділи, юрисконсультів покладається загальне завдання

координації цієї діяльності.

1.3. Не допускається укладання договорів, в яких відсутні

істотні умови, до яких відносяться:

предмет договору;

загальна сума договору і ціна продукції;

терміни виконання договору і терміни поставки;

порядок розрахунків;

майнова відповідальність;

порядок врегулювання спорів;

юридичні адреси та реквізити сторін, а також інші умови до-

говірки, які є суттєвими для сторін за даним договором.

1.4. Укладання договорів здійснюється тільки в письмовій формі.

2. Укладення договору

2.1. Акціонерне товариство та його структурні підрозділи заклю-

чають договори від свого імені. Структурні підрозділи АТ укладаючи-

ють договори між собою, виходячи з виробничої доцільності.

!! 334

2.2. Укладання договорів між структурними підрозділами

АТ і зовнішніми контрагентами здійснюється на підставі Генеральної

довіреності, підписується Генеральним директором і видаваної

структурним підрозділам терміном на один рік.

Договори такого характеру укладаються на строк не більше одного

року і тільки з російськими контрагентами.

Відповідальність за даними

договорами несе АТ.

2.3. Договори від імені АТ укладає Генеральний директор, заміс-

тітелі Генерального директора в межах своєї компетенції та должнос-

тні особи, уповноважені на те відповідною довіреністю. Дого-

злодії від імені структурних підрозділів АТ укладає керівник

даного структурного підрозділу, його заступники в межах компі-

тенции та Генеральної довіреності, а також посадові особи, уповно-

мочені на те відповідною довіреністю.

2.4. Оформлення та зберігання договорів здійснюють ті підрозділі-

ня та служби АТ та його структурних підрозділів, які несуть відповідь-

ственность за їх виконання відповідно до покладених на них обов'яз -

занностей.

Юридичні служби, юрисконсульти контролюють відповідність

умов договору чинному законодавству, беруть участь в

розробці та обговоренні умов договору або розбіжностей за договором

і в їх оформленні. Юридичні служби, юрисконсульти здійснюють

контроль на будь-якій стадії оформлення договірних відносин.

2.5. Проект договору до подання його на підпис Генеральному

директору або керівнику структурного підрозділу узгоджується

службою, що здійснює підготовку проекту договору, з іншими заин-

тересованнимі підрозділами та службами та візується юридичною

службою, юрисконсультами.

При укладанні договорів із зовнішніми контрагентами відповідними-

ющіе підрозділи, служби додатково погоджують проекти до-

говорив в АТ:

заступник Генерального директора з економіки;

начальник фінансового відділу АТ;

Головний бухгалтер АТ;

начальник юридичного відділу АТ;

начальник відповідного відділу, служби.

2.6. Термін укладення договору залежить від того, чи був у пропози-

нии про укладення договору призначений термін для відповіді. Відповідь на письмове

пропозицію має бути дана протягом нормально необхідного часу.

У разі, якщо пропозиція укласти договір зроблено з зазначенням строку

для відповіді, необхідно, щоб відповідь про прийняття пропозиції було дано в

протягом цього терміну. Загальні терміни відповіді на пропозиції укласти до-

говір становлять від 10 до 30 днів.

!! 535

3. Спори за проектами договорів

3.

1. Проект договору, розроблений АТ, структурним підрозділі-

ням, повернутий зовнішнім контрагентом з протоколом розбіжностей,

має бути розглянутий відповідним відділом, службою спільно з

юридичними службами, юрисконсультами в 3-х денний термін. Після

цього приймається редакція контрагента або вона відхиляється.

Існуюча служба, відділ, отримавши договір з протоколом разног-

Ласий, ставить про це до відома юридичну службу, юрисконсульта.

Після цього в зазначені терміни готується рішення по суті пропозицією-

ний контрагента. Якщо ці пропозиції приймаються, то відповідна

служба, відділ готує протокол узгодження і відповідний лист

контрагенту. Проект листа з протоколом погоджень візується юри-

дической службою, юрисконсультом і передається на підпис генеральні-

му директору, керівнику структурного підрозділу.

Якщо пропозиції контрагента відхиляються, то відповідна

служба, відділ передає договір з протоколом розбіжностей, висновок про

мотиви відхилення пропозицій цій стороні .

При неприйнятті пропозицій контрагента за договором юридичні

служби, юрисконсульти готують позовні заяви до арбітражу.

3.2. Якщо договір, що надійшов в АТ, структурний підрозділ,

викликає заперечення, то відповідна служба, відділ оформляє дого-

злодій з протоколом розбіжностей у встановлені законодавством терміни.

У даному випадку протокол розбіжностей спільно з договором візується

службами, зазначеними в п. 2.5, підписується керівником і висилається-

ється разом з договором, в якому вказується про наявність протоколу

розбіжностей.

4. Облік договорів

4.1. Облік договорів здійснюється юридичними службами, юрис-

консульт в спеціально призначених для цього журналах. Регіс-

траціонний номер договору по журналу обліку є номером договору.

Відповідні служби, відділи, у яких дані договори знаходяться

на виконанні, можуть також здійснювати облік своїх договорів. Протоколу

ли розбіжностей до дбговорам власних реєстраційних номерів не

мають. Про наявність протоколу розбіжностей за конкретним договором справи-

ється відмітка в журналі обліку договорів.

!! 536

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "36. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ"
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ
  положення про зобов'язання Поняття зобов'язального права. Зобов'язальне право як підгалузь цивільного (приватного) права. Система зобов'язального права. Основні тенденції розвитку зобов'язального права. Поняття зобов'язання. Зобов'язання як цивільні правовідносини. Зміст і визначення зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язань.
 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВИРОБНИЦТВА РОБІТ
  укладення державного контракту. Зміст і виконання державного контракту. Договір участі в пайовому будівництві, його юридична природа та ознаки. Зміст, укладення та виконання договору участі в пайовому будівництві. Забезпечення виконання зобов'язань забудовника. Відповідальність сторін договору участі в пайовому
 3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ
  ув'язнення. Виконання зобов'язань за державним контрактом. Договір контрактації. Значення і сфера застосування контрактації. Поняття договору контрактації. Зміст і виконання договору контрактації. Правове регулювання закупівель сільськогосподарської продукції для державних потреб. Договір енергопостачання. Енергопостачання і його цивільно-правове регулювання.
 4. 1. 2. Висновок і виконання договору будівельного підряду
  виконання договору будівельного
 5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ МАЙНА У КОРИСТУВАННЯ
  становище членів сім'ї наймача. Договір піднайму жилого приміщення і договір про вселення тимчасових мешканців. Договір обміну житловими приміщеннями, наданими за договорами соціального найму. Зміна та припинення зобов'язань з договору соціального найму житла. Випадки виселення наймача та членів його сім'ї. Зобов'язання з договору найму спеціалізованих житлових приміщень.
 6. 4. Особливі види завдатку
  порядку, які зазначені в повідомленні про проведення торгів. Якщо торги не відбулися, завдаток підлягає поверненню. Завдаток повертається також особам, які брали участь у торгах, але не виграли їх. При цьому в п. 5 ст. 448 ЦК йдеться, що особа, яка виграла торги, при ухиленні від підписання протоколу втрачає внесений ним завдаток. Організатор торгів, який ухилявся від підписання протоколу, зобов'язаний
 7. 7. Правове регулювання порядку укладення та виконання контрактів
  порядку укладання та виконання контрактів. Прикладами можуть служити: Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 р.; Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09. 94 р.; Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.95 р.; Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і
 8. 2. Порядок і стадії укладання договору
  укладення договору полягає в тому, що одна зі сторін направляє іншій свою пропозицію про укладення договору (оферту), а інша сторона, отримавши оферту, приймає пропозицію укласти договір (п. 2 ст. 432 ЦК). Відповідно можна виділити наступні стадії укладання договору: 1) переддоговірні контакти сторін (переговори), 2) оферта; 3) розгляд оферти; 4) акцепт оферти. При цьому дві
 9. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО НАДАННЯ фактично і юридично ПОСЛУГ
  положення вантажовідправника і вантажоодержувача, перевізника та інших транспортних організацій, що беруть участь у виконанні транспортних зобов'язань. Зобов'язання з договору перевезення пасажира. Цивільно-правовий захист громадян - споживачів транспортних послуг. Відповідальність перевізника за порушення зобов'язань з перевезення пасажира. Зобов'язання з доставки та видачі багажу і
 10. 3. Наслідки розірвання та зміни договору
  положення носить диспозитивний характер: з угоди сторін або характеру зміни договору може випливати інше (наприклад, в самій угоді сторін про розірвання договору може бути вказана дата, з якої зобов'язання сторін визнаються припиненими ). Сторони можуть досягти угоди про зміну договору поставки щодо наступних або попередніх періодів поставки. Очевидно, що в
 11.  Глава 20 Забезпечення виконання зобов'язань
    порядку. Так, саме існування законодавства забезпечує виконання зобов'язань: встановлює принципи виконання, передбачає неприпустимість односторонньої відмови від зобов'язання або зміни його умов, встановлює можливість примусового виконання і т. д. Одночасно воно містить ряд норм, спрямованих саме на забезпечення виконання зобов'язань (ст. 329 - 381 ЦК). У
 12.  Доручення про виконання окремих процесуальних дій
    порядку, встановленому міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом, доручення іноземних судів і компетентних органів іноземних держав про виконання окремих процесуальних дій (вручення повісток та інших документів, отримання письмових доказів, виробництво експертизи, огляд на місці та інші). Доручення іноземного суду або компетентного органу
 13.  1. Способи розірвання та зміни договору
    порядку. Це, по-перше, випадки порушення умов договору, які можуть бути кваліфіковані як істотне порушення, тобто порушення, яке тягне для контрагента така шкода, що він значною мірою позбавляється того, на що був вправі розраховувати при укладенні договору. Наприклад, договір найму житлового приміщення може бути розірваний у судовому порядку на вимогу наймодавця у
 14.  4. Договір ВОІВ про виконання і фонограми
    положення, що регулюють питання використання таких нових технологій, як цифровий запис і трансляція, а також кабельне мовлення, які не потрапили під охорону Бернської конвенції. Статтею 15 Договору (за аналогією з Римською конвенцією) передбачається виплата відрахувань за публічне мовлення з використанням фонограм. При цьому, правда, дана стаття не є обов'язковою до застосування