Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер. , 2008 - перейти до змісту підручника

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО НАДАННЯ ФАКТИЧНО І ЮРИДИЧНО ПОСЛУГ

Тема 40. Зобов'язання з договору

возмездного надання послуг

Поняття і види договірних зобов'язань з надання послуг.

Поняття договору возмездного надання послуг, його співвідношення з підрядним договором. Предмет договору надання послуг. Зміст, укладення та виконання договору возмездного надання послуг. Види договору надання послуг.

Тема 41. Транспортні та експедиційні зобов'язання

Поняття, види і система договірних зобов'язань з перевезення. Транспортне законодавство.

Учасники транспортних зобов'язань. Особливості цивільно-правового положення вантажовідправника і вантажоодержувача, перевізника та інших транспортних організацій, що беруть участь у виконанні транспортних зобов'язань.

Зобов'язання з договору перевезення пасажира. Цивільно-правовий захист громадян - споживачів транспортних послуг. Відповідальність перевізника за порушення зобов'язань з перевезення пасажира. Зобов'язання з доставки та видачі багажу і вантажобагажу.

Зобов'язання з договорів про організацію перевезень вантажів. Договори про експлуатацію під'їзних шляхів і про подачу та прибирання вагонів. Зобов'язання з подачі транспортних засобів і пред'явлення вантажів до перевезення.

Зобов'язання з договору перевезення вантажів, особливості їх оформлення. Виконання перевізником зобов'язань з доставки та видачі вантажу. Виконання вантажовідправником обов'язки за перевезення вантажу.

Особливості виконання зобов'язань з договору морського перевезення вантажів. Загальна і приватна аварія.

Особливості відповідальності перевізника за порушення зобов'язань з договору перевезення вантажу. Відповідальність перевізника за прострочення доставки та незбереження вантажу. Претензії і позови до перевізника з договору перевезення вантажу.

Зобов'язання з договорів перевезення вантажу у прямому змішаному сполученні. Вузлові угоди між транспортними організаціями. Договори на централізоване завезення (вивезення) вантажу.

Поняття і зміст договору транспортної експедиції. Особливості відповідальності за порушення передбачених ним зобов'язань. Договори про транспортно-експедиційне забезпечення доставки, завезення і вивезення вантажів і про організацію транспортно-експедиційного обслуговування.

Договірні зобов'язання про надання інших транспортних послуг. Договори возмездного надання послуг, пов'язаних з транспортною діяльністю. Договір буксирування.

Тема 42. Зобов'язання з договору зберігання

Поняття і предмет договору зберігання. Обов'язки сторін договору зберігання. Зберігання ззнеособлення речей. Відповідальність зберігача. Професійне і побутове зберігання.

Договір зберігання речей на товарному складі. Складські документи і права їхніх власників. Зберігання речей з правом їх використання.

Окремі види зберігання. Особливості зберігання речей в ломбардах, в комерційних банках, в камерах зберігання транспортних організацій, в гардеробах і в готелях.

Зберігання в порядку секвестру. Обов'язок зберігання в силу закону.

Тема 43. Зобов'язання з надання юридичних послуг

Поняття і види юридичних послуг. Цивільно-правове оформлення посередництва.

Договір доручення. Зміст і виконання договору доручення. Фідуціарні характер відносин доручення. Припинення договору доручення.

Договір комісії. Відмінність договору комісії від договору доручення. Зміст договору комісії. Виконання і припинення договору комісії. Відповідальність комісіонера. Окремі види договору комісії. Субкомісія.

Агентський договір. Відмінність агентського договору від договорів доручення та комісії. Зміст агентського договору. Виконання і припинення агентського договору. Субагентский договір.

Тема 44. Зобов'язання з договору довірчого

управління майном

Поняття довірчого управління майном. Відмінність довірчого управління від юридичних послуг. Об'єкти довірчого управління. Особливості правового режиму майна, що перебуває в довірчому управлінні.

Зміст і виконання договору довірчого управління. Відповідальність довірчого керуючого. Припинення договору довірчого управління.

Особливості довірчого управління емісійними і "бездокументарними" цінними паперами. Довірче управління майном в силу закону.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО НАДАННЯ фактично і юридично ПОСЛУГ "
 1. 2. Основні розділи курсу цивільного права
  зобов'язального права і становлять другу частину курсу (відповідно другий том підручника). Розділ VII Загальні положення про зобов'язання і договори - присвячений викладу основних положень зобов'язального права: поняття, змістом і виконанню зобов'язань, способам забезпечення їх належного виконання, а також загальному вченню про цивільно-правовому договорі як головної правовій формі
 2. § 2. Навчальна дисципліна цивільного права
  зобов'язального права. Система курсу цивільного права грунтується на розподілі всього навчального матеріалу на великі розділи, що підлягають вивченню в строгій послідовності. При цьому вона розпадається на дві основні частини: 1) загальні положення, а також речові, виняткові та особисті немайнові права, що охоплюють статику регульованих цивільним правом відносин (перша частина
 3. § 2. Види співучасників злочину
  зобов'язань, обіцянку вигідної угоди і т. п. Вигода може бути укладена в самому скоєнні злочину (наприклад, позбавлення від непрацездатного члена сім'ї). Підбурювання шляхом підкупу може мати місце і при "замовленому" вбивстві. У цьому випадку підбурювач найчастіше виступає як організатор. При цьому слід зауважити, що в разі підкупу для здійснення найманої вбивства саме
 4. § 2. Континентальна система
  зобов'язання. Але поступово вона піддалася модифікаціям. Зокрема, з неї були вилучені норми цивільного процесу і з'явилися загальні положення та інші розділи. Система германської групи спиралася на Дигести (Пандекти) Кодифікації Юстиніана (а тому отримала назву пандектній) і спочатку передбачала поділ норм матеріального та процесуального приватного права (останні розглядалися
 5. § 7. Некомерційні організації
  зобов'язаннями один одного. Маючи на увазі особливу важливість майна для досягнення статутних цілей фонду, закон передбачає додаткову підставу його ліквідації, не властиве іншим юридичним особам: недостатність майна фонду для здійснення його цілей за умови, що ймовірність його отримання нереальна (подп. 1 п. 2 ст. 119 ЦК). Установи. Організація, створена власником для
 6. § 3 . Позовна давність
  зобов'язань. Право на позов у процесуальному і матеріальному сенсах. Будучи строком примусової захисту порушеного права, позовна давність тісним чином пов'язана з процесуальним поняттям права на позов. Право на позов - є забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту
 7. § 2. Інші об'єкти цивільних прав
  зобов'язань. Відповідно до ст. 702 ГК РФ за договором підряду підрядник зобов'язується виконати за завданням замовника певну роботу і здати її результат замовнику. Аналіз даної норми показує, що в момент укладання всякого підрядного договору об'єкта фактично не існує, він буде створений у процесі реалізації зазначеного правовідносини. Інакше кажучи , в момент обговорення сторонами
 8. Глава 22 Припинення зобов'язань
  зобов'язань розуміється розрив правового зв'язку між кредитором і боржником з втратою сторонами кореспондуючих прав і обов'язків і без породження інших правових наслідків (прав на стягнення збитків, неустойки; відповідальності в інших формах і т. п.). Припинення зобов'язань пов'язується про певними юридичним фактами або юридичними складами (підставами їх припинення), перелік
 9. Глава IV. Статутний капітал і активи товариства
  зобов'язань і відшкодування пов'язаних з цим збитків (ст.30 Закону). Таким чином, рішення про дострокове виконанні або дострокове припинення зобов'язань, про відшкодування пов'язаних з цим збитків приймає сам кредитор. Пропозиція кредитора про Обрання ним варіанті зміни зобов'язань є вираз його власної думки. Прийняти чи не прийняти пропозицію кредитора - залежить від суспільства.
 10. 2. Майнові відносини, що регулюються цивільним правом
  зобов'язань (зобов'язальних відносин). Такі відносини завжди виникають між конкретними учасниками товарно-грошових зв'язків - відособленими товаровласниками, а тому мають відносний характер. Найчастіше зобов'язальні відносини виникають у силу угод товаровласників про відчуження і (або) придбанні товарів (речей, результатів робіт або послуг, реалізації або передачі прав),
 11. 1. Поняття суб'єктивного цивільного права
  зобов'язань. В них уповноважених суб'єкт - кредитор, з метою задоволення своїх інтересів може вимагати від зобов'язаного суб'єкта - боржника вчинення дій з передачі майна, виконання робіт, надання послуг тощо, а у разі їх нездійснення - вимагати застосування до боржника цивільно-правових заходів. Класичною моделлю суб'єктивного цивільного права, що включає в свій зміст
 12. 1. Зобов'язання як цивільні правовідносини
  зобов'язального права, тобто одну з різновидів цивільних правовідносин. Отже, його зміст, як і зміст всякого правовідносини, становлять певні права та обов'язки його учасників (суб'єктів) (детальніше про поняття та зміст громадянського правовідносини див. гл. 5 т. 1 цього підручника). Цим зобов'язання відрізняється від фактичних (неюридичних) відносин, в
 13. 1. Поняття і зміст договору продажу підприємства
  зобов'язань, виконання яких покупцем неможливо за відсутності такого дозволу (ліцензії), не звільняє продавця від відповідних зобов'язань перед кредиторами. За невиконання таких зобов'язань продавець і покупець несуть перед кредиторами солідарну відповідальність (п. 3 ст. 559 ЦК). Стаття 132 ЦК говорить про можливість продажу підприємства як в цілому, так і в частині. Водночас
 14. 3. Відповідальність сторін за договором продажу підприємства
  зобов'язань) продавця, які не були зазначені в договорі продажу підприємства або передавальному акті, якщо продавець не доведе, що покупець знав про такі борги (зобов'язання) під час укладення договору і передачі підприємства. Продавець у випадку одержання повідомлення покупця про недоліки майна, переданого в складі підприємства, або відсутності в цьому складі окремих видів
 15. 2. Поняття договору комерційної концесії
  зобов'язаннях при здійсненні підприємницької діяльності. Предмет договору комерційної концесії становить, по-перше, комплекс виняткових прав, закріплених за правовласником і индивидуализирующих або його (право на фірмове найменування або комерційне обозначеніе2), або також вироблені ним товари, виконувані роботи чи надані 1 Див, наприклад: Шмиттгофф Указ. соч.
 16. ГЛОСАРІЙ
  зобов'язанням взяти його назад на роботу після закінчення певного часу. Тимчасові звільнення характерні для сезонних виробництв. Час - 1. Фізичне явище, ключовою властивістю якого для цілей організації діяльності є незворотність. 2. вимірних ресурс, що допускає здійснення по відношенню-нію до нього операцій розподілу, обміну, структурування, «конвертації» в інші
 17. 2. Основні джерела цивільного права
  зобов'язання (ст. 395 ГК РФ) 1. Нині Цивільний кодекс РФ діє у двох частинах (перша введена в дію з 1 січня 1995 року, друга - з 1 березня 1996 року). Водночас слід звернути увагу на те, що кожна частина супроводжувалася самостійним федеральним законом про порядок введення в дію. Норми цих законів або надали окремим положенням Цивільного
 18. 1. Поняття цивільно-правового зобов'язання. Види зобов'язань
    зобов'язального права регулюють велике коло суспільних відносин, пов'язаних з переміщенням матеріальних благ як у виробничій, так і в споживчій сфері. Купівля-продаж, дарування, оренда, підряд, перевезення, кредитування, страхування? ось далеко не повний перелік зобов'язань, регламентованих цивільним правом. Речові права утворюють кістяк, скелет економічної системи,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua