Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов . Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

3. Наслідки розірвання та зміни договоруНаслідки розірвання або зміни договору полягають у тому, що,
1. по-перше, припиняються або змінюються зобов'язання, що виникли з цього договору;
2. по-друге, визначається доля виконаного за договором до моменту його розірвання (зміни);
3. по-третє, вирішується питання про відповідальність сторони, яка допустила істотне порушення договору, яке послужило підставою його розірвання або зміни.
У разі розірвання договору зобов'язання, з нього виникли, припиняються, якщо ж мова йде про зміну договору, то зобов'язання сторін зберігаються в зміненому вигляді (п. 1 і 2 ст. 453 ЦК), що може означати як їх зміна, так і часткове припинення. Наприклад, у випадках, коли постачальник і покупець досягають угоди з питання про зменшення обсягу поставки, це означає, що зміна договору призвело до часткового припинення зобов'язань.
Момент, з якого зобов'язання вважаються зміненими або припиненими, залежить від того, як здійснено зміну або розірвання договору:
* за угодою сторін;
* за рішенням суду (на вимогу однієї із сторін);
* внаслідок односторонньої відмови від виконання договору у випадках, передбачених законом або договором.
У першому випадку виникли з договору зобов'язання вважаються зміненими або припиненими з моменту укладення угоди сторін про зміну або розірвання договору. У свою чергу, цей момент повинен визначатися за правилами, встановленими стосовно моменту укладення договору (ст. 433 ЦК). Дане положення носить диспозитивний характер: з угоди сторін або характеру зміни договору може випливати інше (наприклад, в самій угоді сторін про розірвання договору може бути вказана дата, з якої зобов'язання сторін визнаються припиненими). Сторони можуть досягти угоди про зміну договору поставки щодо наступних або попередніх періодів поставки. Очевидно, що в даному випадку зобов'язання не можуть вважатися зміненими з моменту укладення подібної угоди.
У випадку, коли зміна або розірвання договору проводиться за рішенням суду, діє імперативне правило про те. що зобов'язання вважаються зміненими або припиненими з моменту вступу рішення в законну силу.
Якщо договір був розірваний або змінений внаслідок відмови однієї із сторін від договору (від виконання договору), зобов'язання, що виникли з такого договору, вважаються припиненими або зміненими з моменту отримання контрагентом повідомлення про відмову від договору (від виконання договору).
Що стосується долі виконаного за договором (переданого майна, виконаної роботи, наданої послуги і т. п.), то сторони позбавлені права вимагати повернення того, що було ними виконано до зміни або розірвання договору (п . 4 ст. 453 ЦК). Дана норма носить диспозитивний характер - законом або угодою сторін доля виконаного за зобов'язаннями може бути вирішена по-іншому. Наприклад, якщо вимога про розірвання договору пред'явлена покупцем у зв'язку з передачею йому продавцем товару неналежної якості, покупець має право також, повернувши товар продавцеві, вимагати від нього повернення сплаченої за нього суми (ст. 475 ЦК).
Розірвання або зміна договору може супроводжуватися пред'явленням однієї зі сторін іншій стороні вимоги про відшкодування завданих цим збитків. Проте задоволення судом такого вимоги можливо лише у випадку, коли підставою для розірвання або зміни договору послужило істотне порушення цією стороною (відповідачем) умов договору (ст. 450 ЦК).
Особливий випадок являє собою розірвання або зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин (ст. 451 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Наслідки розірвання та зміни договору "
 1. 1. Поняття судових витрат, державне мито, ціна позову
  наслідків стихійних лих при здійсненні своїх функцій, встановлених законодавством Російської Федерації, - за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав, за винятком випадків, коли зазначені органи є стороною , не на користь якої відбулося рішення; податкові, фінансові, митні органи та органи з валютного та експортного контролю, що виступають в якості позивачів і відповідачів,
 2. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  наслідки. При необхідності позивач повинен виробити і вказати розрахунок стягуваної оспорюваної суми. Всі зазначені фактичні обставини в подальшому підлягають доведенню позивачем в арбітражному процесі. Оскільки суб'єктивне право, як правило, грунтується не на одному юридичному факті, а на їх сукупності, то в основі позову повинен приводитися певний фактичний склад. Факти,
 3. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  наслідків для армії, яку у відповідності з даними результатів відповідей на питання 1 і 2 вони ставлять високо. Отже, філософію демократизму, технологію юридичної рівності суб'єктів правовідносин треба розвивати вже в стінах училища, впроваджувати в навчальні програми. Таким чином, результати анкетування тих, хто завтра буде основою армії, показують необхідність реформи військового
 4. 37. Поняття і види угод у цивільному праві.
  Наслідків досить досягнення сторонами угоди з усіх істотних умов. З моменту досягнення угоди угода вважається укладеною. У її сторін виникають відповідні права і обов'язки. Так досягнення сторонами за договором купівлі-продажу угоди про предмет та ціну породжує обов'язок продавця передати річ у власність покупця і зустрічну обов'язок покупця
 5. 3. Судові заборони і відшкодування збитків, завданих порушенням прав патентовласника
  наслідками самого порушення. Передбачені законом цивільно-правові способи захисту патентних прав також неоднорідні. У теорії цивільного права вони поділяються на заходи цивільно-правового захисту та заходи цивільно-правової відповідальності. Якщо для реалізації перших достатньо лише самого факту порушення патентних прав, то для використання другого потрібно ряд умов, в
 6. § 2. Юридична природа дій уповноваженої за заявою вимоги
  наслідки. При цьому дія по пред'явленню вексельного вимоги вимальовується окремо від дії вексельного боржника по сплаті вексельної суми. Це свідчить про самостійність юридичної можливості за заявою вимоги. Остання входить у зміст підтвердженого векселем права Нараду з правомочием вимоги, яке реалізується дією платника по сплаті
 7. § 4. Господарські товариства і суспільства
  наслідків (див. п. 2 ст. 74 ЦК). Це не дивно, оскільки вимоги кредиторів товариства можуть бути задоволені за рахунок майна його учасників. Повному товаришеві заборонено виступати в аналогічному якості більш, ніж в одному підприємстві. Це правило, до речі, невластивий більшості зарубіжних законодавств, встановлено в інтересах кредиторів товариства. Для захисту інтересів
 8. Основні і попередні договори.
  Наслідків і може тільки вплинути на його ділову репутацію. Договори на користь їх учасників та договори на користь третіх осіб. Зазначені договори різняться в залежності від того, хто може вимагати виконання договору. Як правило, договори укладаються на користь їх учасників та право вимагати виконання таких договорів належить тільки їх учасникам. Разом з тим зустрічаються і договори на
 9. Вільні і обов'язкові договори.
  Наслідки настають у випадках, якщо розмір відповідальності для даного виду зобов'язань або за дане порушення визначений законом і якщо угоду укладено до настання обставин, що тягнуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання (п. 2 ст. 400 ЦК). У цих випадках, коли договір приєднання укладено громадянином і в договорі є угода про
 10. § 5. Зміна і розірвання договору
  наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору. Так, у наведеному прикладі про розірвання договору оренди приміщення, орендованого під готель, суд вправі стягнути з орендаря на користь орендодавця орендну плату, що не внесену за період до землетрусу, або зобов'язати орендодавця
© 2014-2022  ibib.ltd.ua