Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 5. Зміна і розірвання договоруПідстави зміни і розірвання договору. Укладені договори повинні виконуватися на тих умовах, на яких було досягнуто згоди сторін, і не повинні змінюватися. Таке загальне правило надає стійкість цивільного обороту. Це правило застосовується і тоді, коли після укладення договору прийнятий закон, що встановлює обов'язкові для сторін правила, інші, ніж ті, які діяли при укладенні договору. У цих випадках умови укладеного договору, за загальним правилом п. 2 ст. 422 ГК, зберігають силу. Тим самим в учасників договору створюється впевненість у стабільності умов укладеного ними договору, необхідна для нормального розвитку цивільного обороту.
Разом з тим може виникнути і така ситуація, коли інтереси суспільства вимагають зміни умов вже укладених договорів. На цей випадок розраховане виключення з викладеного вище правила. Під знову прийнятому законі може бути встановлено, що його дія поширюється на відносини, що виникли з раніше укладених договорів. Слід звернути увагу на ту обставину, що відповідно до п. 2 ст. 422 ГК змінити або скасувати умова вже укладеного договору може тільки правовий акт, що володіє юридичною силою закону. Інші правові акти не можуть діяти із другого силою на умови укладених договорів, як це іноді мало місце до введення в дію частини першої ДК. Так, відповідно до п. 2 Указу Президента Російської Федерації "Про регулювання орендних відносин та приватизації майна державних і муніципальних підприємств, зданого в оренду" від 14 жовтня 1992 р. № 1230 договори оренди, укладені до введення в дію цього Указу, підлягали переоформленню і зберігали свою силу в частині, що не суперечить даному Указу.
Зміна або розірвання договору можливе лише за взаємною згодою сторін. Так, сторони за договором оренди, укладеним на п'ять років, можуть за угодою між собою припинити його дію, не чекаючи закінчення п'ятирічного терміну. Винятки з цього правила можуть бути встановлені законом або договором. Наприклад, відповідно до ст. 87 ЖК договір найму житлового приміщення може бути змінено на вимогу наймачів, які об'єдналися в одну сім'ю. Відповідно ж до ст. 89 ЖК наймач житлового приміщення вправі за згодою членів сім'ї в будь-який час розірвати договір найму. У договорі про надання юридичних послуг підприємці можуть передбачити, що будь-яка із сторін має право в будь-який час відмовитися від договору, попередивши про це іншу сторону за один місяць до розірвання договору.
У разі односторонньої відмови від виконання договору повністю або частково, коли така відмова допускається законом або угодою сторін, договір вважається розірваним або зміненим. Рішення суду в цих випадках не потрібно.
Відповідно до п. 2 ст. 424 ГК зміна ціни після укладення договору допускається у випадках і на умовах, передбачених договором, законом або у встановленому законом порядку. Значення цього правила важко переоцінити в умовах інфляції. Якби діяло загальне правило про неможливість зміни ціни в договорі, учасники цивільного обороту, схильного інфляційним процесам, опинилися б у надзвичайно складному становищі. Їм довелося б прогнозувати рівень інфляції на момент розрахунків за договором з тим, щоб в момент укладення договору встановити розумну ціну, що неймовірно складно, а часом і неможливо. В силу цього новий ЦК встановлює правило, що допускає можливість передбачити в договорі випадки й умови, при яких допускається зміна ціни. Так, при укладанні договору підряду сторони можуть встановити, що позначена в договорі ціна підлягає зміні пропорційно зміні ринкових цін на обладнання, матеріали та роботи. Зміна ціни допускається і у випадках, передбачених законом або у встановленому законом порядку. Так, відповідно до п. Зет. 31 Закону РФ "Про авторське право і суміжні права" встановлені Урядом Російської Федерації мінімальні ставки авторської винагороди індексуються одночасно з індексацією мінімальних розмірів заробітної плати.
У тих випадках, коли можливість зміни або розірвання договору не передбачена законом або договором і сторонами не досягнуто про це угода, договір може бути змінений або розірваний на вимогу однієї із сторін тільки за рішенням суду і тільки в наступних випадках:
1) при істотному порушенні договору другою стороною;
2) у зв'язку з істотною зміною обставин, з яких сторони виходили при укладенні договору;
3) в інших випадках, передбачених законом або договором (ст. 450,451 ЦК).
Істотним визнається порушення договору однією зі сторін, яке тягне для іншої сторони така шкода, що вона значною мірою позбавляється того, на що мала право розраховувати при укладенні договору. Так, якщо між акціонерним товариством і аудиторською фірмою укладено договір на надання аудиторських послуг, а після проведеної аудиторської перевірки податкова інспекція виявила порушення в галузі податкового законодавства, на які не звернула уваги аудиторська фірма, акціонерне товариство має право по суду вимагати розірвання договору на надання аудиторських послуг . До істотних порушень договору купівлі-продажу приватизованого об'єкта суди відносять відмову покупця від внесення платежу за придбаний ним об'єкт приватизації, а також порушення умов, на яких об'єкт приватизації придбаний за конкурсом.
Істотна зміна обставин, з яких сторони виходили при укладенні договору, тільки в тому випадку є підставою для зміни або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором або не випливає із її суті. Так, з істоти договору страхування випливає, що він укладений на випадок настання ймовірних, але непередбачених подій, складових страховий випадок. Тому навіть якщо такі події стали виникати в масовому порядку, це не є підставою для розірвання або зміни договору страхування за вимогою страховика. У самому договорі оренди майна може бути передбачено, що він не підлягає зміні чи розірванню навіть у тому випадку, якщо умови користування орендованим майном істотно погіршилися. В інших випадках істотна зміна обставин є підставою для зміни або розірвання договору.
Зміна обставин визнається істотною, коли вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це розумно передбачити, договір взагалі не був би ними укладений або був би укладений на значно відрізняються умовах.
Так, підставою для зміни договору оренди приміщення під готель буде різке скорочення припливу туристів внаслідок зміни екологічних умов. У цьому випадку сторони можуть прийти до угоди про зміну договору оренди, відповідно до якого орендарю буде надано право здавати орендовані приміщення в суборенду під офіси. Підставою для розірвання договору оренди може послужити землетрус, в результаті якого орендоване приміщення отримало такі пошкодження, при яких воно стало непридатним для використання за призначенням і не підлягає відновленню. У такій ситуації орендодавець і орендар можуть прийти до угоди про дострокове припинення договору оренди.
Якщо ж сторони не досягли угоди про приведення договору у відповідність з істотно змінились, або про його розірвання, то зацікавлена в розірванні договору сторона має право вимагати по суду розірвання договору за наявності одночасно таких умов:
1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що такої зміни обставин не відбудеться;
2) зміна обставин викликано причинами, які зацікавлена сторона не могла подолати після їх виникнення при тому ступені турботливості та обачності, яка від неї була потрібна за характером договору та умовами обороту;
3) виконання договору без зміни його умов настільки порушило б відповідне договору співвідношення майнових інтересів сторін і спричинило б для зацікавленої сторони така збиток, що вона в значній мірі втратила б того, на що мала право розраховувати при укладенні договору; 4) із звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.
Якщо суд виносить рішення про розірвання договору внаслідок істотно змінилися обставин, він на вимогу будь-якої з сторін має визначити наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору . Так, у наведеному прикладі про розірвання договору оренди приміщення, орендованого під готель, суд вправі стягнути з орендаря на користь орендодавця орендну плату, що не внесену за період до землетрусу, або зобов'язати орендодавця повернути орендарю орендну плату, внесену за період після землетрусу.
На відміну від розірвання зміна договору у зв'язку з істотними змінами обставин допускається за рішенням суду за наявності одночасно тих же самих умов тільки у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, що значно перевищує витрати, необхідні для виконання договору на змінених судом умовах.
Договір може бути розірваний або змінений на вимогу однієї із сторін за рішенням суду та в інших випадках, передбачених законом або договором. Так, відповідно до ст. 98 ЖК наймодавець в судовому порядку вправі вимагати розірвання договору житлового найму і виселення наймача, якщо наймач систематично руйнує чи псує жиле приміщення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Зміна і розірвання договору "
 1. Порядок зміни і розірвання договору.
  Зміни або розірвання договорів за своєю юридичною природою є угодами. Отже, до них застосовуються загальні правила про угод, зокрема правила про форму вчинення правочинів. Поряд з цим до зміни і розірвання договорів застосовуються і спеціальні правила, які стосуються форми їх здійснення. Відповідно до п. 1 ст. 452 ГК угоду про зміну або розірвання
 2. Наслідки зміни і розірвання договору.
  Зміни договору відповідним чином змінюється і зміст зобов'язання, заснованого на даному договорі. При цьому зобов'язання змінюється в топ частини, в якій був змінений лежить в його основі договір. Так, якщо сторони в договорі поставки погодилися з тим, що постачальник замість товару першого сорту буде поставляти товар другого сорту, то покупцеві буде належати право вимагати від
 3. § 1. Поняття і значення договору в цивільному праві
  зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (п. 1 ст. 420 ЦК РФ). Договір є різновид угоди - юридичного факту. Як будь-яка угода, договір являє собою правомірне дія, спрямована на певні наслідки. Правомірність і спрямованість договору обумовлюють його організаційну функцію, у процесі реалізації якої формуються зв'язки суб'єктів громадянського
 4. § 5. Порядок укладення, зміни та розірвання договору
  зміною договору розуміється внесення до нього доповнень, уточнень і т.п., в результаті яких зміст договору стає іншим. Розірвання договору припиняє його дію. Зміна і розірвання договору відбуваються з різних причин. Це можуть бути втрата інтересу, недоцільність подальшого виконання договору і т. п. За обопільною згодою сторони змінюють і розривають договір,
 5. Види позовів
  зміна, а в ряді випадків і виникнення нового матеріального правовідносини. Судове рішення в подібному випадку виступає в якості юридичного факту матеріального права, яке змінює структуру матеріального правовідносини (наприклад, позов про зміну умов договору). Слід враховувати, що сучасна судова діяльність носить досить творчий характер, арбітражні суди
 6. 1. Поняття судових витрат, державне мито, ціна позову
    зміну або розірвання договорів, і по спо-рам про визнання угод недійсними - двадцятикратний розмір мінімального розміру оплати праці; 3) З позовних заяв про визнання недійсними-ми (повністю або частково) ненормативних актів державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів 20 відсотків від мінімального розміру оплати праці - для громадян;
 7. 3. Сторони в арбітражному процесі, їх права та обов'язки. Заміна неналежного відповідача
    зміна матеріально-правової вимоги позивача до відповідача. Зміна підстави позову означає зміну обставин, на яких позивач засновує свою вимогу до відповідача. З понять предмета і підстави позову випливає, що якщо вимога про визнання угоди недійсною замінюється вимогою про розірвання договору та наводяться інші підстави цієї зміни, то має місце зміна
 8. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
    зміна, припинення правовідносин або інші правові наслідки. При необхідності позивач повинен виробити і вказати розрахунок стягуваної оспорюваної суми. Всі зазначені фактичні обставини в подальшому підлягають доведенню позивачем в арбітражному процесі. Оскільки суб'єктивне право, як правило, грунтується не на одному юридичному факті, а на їх сукупності, то в основі позову
 9. 1. Поняття судових витрат, держмито, ціна позову
    зміну або розірвання договорів, і по спорам про визнання угод недійсними з позовних заяв про визнання недійсними (повністю або частково ненормативних актів державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів з інших позовних заяв немайнового характеру, в тому числі із заяв про визнання права, про присудження до виконання обов'язку в
 10. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    зміни положення бажано обумовити права та обов'язки сторін, а також умови відшкодування збитку при порушенні договору однієї зі сторін. У контракті доцільно відобразити: Початок і закінчення дії контракту. Загальні відомості про сторони і предмет договору. Обов'язок МО за умовами навчання (безкоштовно, матеріальна база, розміщення, харчування, одяг, відпустки, стипендія, режим
© 2014-2022  ibib.ltd.ua