Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К. І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

3. ПОНЯТТЯ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА. ВИМОГИ, ПРОПОНОВАНІ ДО НЬОГО


Для порушення виконавчого провадження необхідно пред'явити виконавчий документ, який видається на підставі юрисдикційного акта (юрисдикційний акт, який, відповідно до закону, підлягає виконанню за правилами виконавчого провадження, є підставою виконання). Так, на підставі рішення суду видається испол-Передачі лист.
Виконавчими документами є: 1) виконавчі листи, що видаються судами на ос-новании:
прийнятих ними судових актів;
рішень Міжнародного комерційного арбітражу та інших третейських судів;
рішень іноземних судів і арбітражів;
рішень міждержавних органів щодо захисту прав і свобод людини;
судові накази;
нотаріально засвідчені угоди про сплату аліментів;
посвідчення комісії по трудових спорах, що видаються на підставі її рішень;
оформлені в установленому порядку вимоги органів, які здійснюють контрольні функції, про стягнення грошових коштів з відміткою банку або іншої кредитної організації про повне або часткове невиконання стягнення у зв'язку з відсутністю на рахунках боржника грошових коштів, достатніх для задоволення вимог стягувача, якщо законодавством Російської Федерації не встановлено інший порядок виконання зазначених виконавчих документів;
постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;
постанови судового пристава - виконавця ;
постанови інших органів у випадках, передбачених федеральним законом.
У разі втрати оригіналу виконавчого документа підставою для стягнення є його дублікат, що видається судом або іншим органом, який виніс відповідний акт, в порядку, передбаченому федеральним законом.
У виконавчому листі повинні битьуказани:
найменування арбітражного суду, який видав виконавчий лист; найменування та місце знаходження іноземного суду, третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу, якщо виконавчий лист виданий арбітражним судом на підставі рішення такого суду;
справа, по якій видано виконавчий лист, і номер справи;
3) дата прийняття судового акта, що підлягає виконанню;
4) найменування стягувача - організації та боржника - організації, їх місце знаходження; прізвище, ім'я, отче-ство стягувача - громадянина і боржника - громадянина, їх місце проживання, дата, місце народження, місце роботи поса- ника - громадянина або дата і місце його державної ре-єстрації як індивідуального підприємця;
5) резолютивна частина судового акта;
6) дата вступу судового акту в законну силу;
7) дата видачі виконавчого листа і термін пред'явлення-ня його до виконання.
Якщо до видачі виконавчого листа арбітражним судом надано відстрочку або розстрочку виконання судового акта, у виконавчому листі вказується, З якого часу починається протягом терміну дії виконавчого листа.
Виконавчий лист підписується суддею і засвідчується гербовою печаткою арбітражного суду.
Виконавчий лист на підставі судового акта, прийнятого арбітражним судом першої або апеляційної інстанції, видається тим судом, який прийняв відповідний судовий акт.
Виконавчий лист на підставі судового акта, прийнятого арбітражним судом касаційної інстанції або Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації, видається відповідним арбітражним судом, який розглядав справу в першій інстанції.
Виконавчий лист видається після вступу судового акту в законну силу, за винятком випадків негайного виконання. Виконавчий лист видається стягувачеві або за його клопотанням надсилається для виконання безпосередньо арбітражним судом. Виконавчий лист на стягнення грошових коштів в дохід бюджету направляється арбітражним судом до податкового органу, інший уповноважений державний орган за місцем знаходження боржника.
По кожному судовому акту видається один виконавчий лист, якщо інше не встановлено АПК РФ.
У випадках, якщо судовий акт прийнятий на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів або якщо виконання повинно бути зроблене в різних місцях, арбітражний суд за клопотанням стягувача видає кілька виконавчих листів З точним зазначенням в кожному з них місця виконання або тієї частини судового акта, яка підлягає виконанню за даним виконавчим листом.
На підставі судового акта про стягнення грошових сум З солідарних відповідачів за клопотанням стягувача арбітражних суд може видати кілька виконавчих листів за кількістю солідарних відповідачів Із зазначенням в кожному з них загальної суми стягнення, найменувань всіх відповідачів і їх солідарної відповідальності.
Стягувач, який пропустив строк для пред'явлення виконавчого листа до виконання, має право звернутися до арбітражного суду першої інстанції, що розглядав справу, з заявою про відновлення пропущеного строку, якщо відновлення зазначеного терміну передбачено федеральним законом.
У разі втрати виконавчого листа арбітражний суд, який прийняв судовий акт, може за заявою стягувача видати дублікат виконавчого листа.
Заява про видачу дубліката виконавчого листа може бути подано до закінчення строку, встановленого для пред'явлення виконавчого листа до виконання, за винятком випадків, якщо виконавчий лист був втрачений судовим приставом - виконавцем або іншим здійснюють виконання особою і стягувачу стало про це відомо після закінчення терміну, встановленого для пред'явлення-ня виконавчого листа до виконання. У цих випадках за-явище про видачу дубліката виконавчого листа може бути подано протягом місяця з дня, коли стягувачу стало відомо про втрату виконавчого листа.
Заява стягувача про видачу дубліката виконавчого листа розглядається арбітражним судом у судовому засіданні у строк, що не перевищує десяти днів з дня надходження заяви до суду. Особи, що у справі, повідомляються про час і місце судового засідання. Неявка зазначених осіб, повідомлених належним чином про час і місце судового засідання, не є перешкодою для розгляду заяви.
Визначення арбітражного суду про видачу дубліката ис-додаткового аркуша або про відмову у видачі дубліката може бути оскаржене.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. ПОНЯТТЯ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА. Вимоги, пропоновані до НЬОГО "
 1. ЗМІСТ
  виконавчих дій 317 Органи примусового виконання 320 Поняття виконавчого документа. Вимоги, що пред'являються до нього 321 Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні 324 Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника ... 327 6. Порядок реалізації
 2. Тема 19. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ АКТІВ
  виконавчих дій. Органи примусового виконання. Поняття виконавчого документа, вимоги, що пред'являються до нього. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні. Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника. Порядок реалізації майна. Нормативні акти ФЗ «Про судових приставів» від 21.07.97 / / Російська газета від 5.08.97. ФЗ «Про
 3. 3. Поняття виконавчого документа. Вимоги, що пред'являються до нього
  виконавчого провадження необхідно пред'явити виконавчий документ, який видається на підставі юрисдикційного акта (юрисдикційний акт, який, відповідно до закону, підлягає виконанню за правилами виконавчого провадження, є підставою виконання). Так, на підставі рішення суду видається виконавчий лист. Підстава виконання і виконавчий документ можуть збігатися
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки. Участь прокурора в арбітражному процесі. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Поняття судового представництва, види представи-тва, повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову, його елементи і види. Процесуальні засоби
 5. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 6. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Поняття «революція» можна розкрити так: революція - це відносно швидке, радикальне, насильницьку зміну політичної та соціальної структур, а також основних систем цінностей, які склалися в суспільстві. Тільки революції, на відміну від змов, бунтів, путчів, палацових переворотів, призводять до глобальної зламу старих підвалин. Події, що сталися в Росії протягом 12 років (з 1905 по 1917
 7. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  поняття змагальності не використовувалося. Вперше як принцип змагальність отримала законодавче закріплення в Арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації 1995 (далі - АПК РФ 1995 року), в статті 7 якого фактично була відтворена формулювання статті 123 Конституції Російської Федерації: «... судочинство в арбітражному суді здійснюється на основі
 8. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АПЕЛЯЦІЇ. ПРАВО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ, ТЕРМІН ПОДАЧІ, ФОРМА І ЗМІСТ апеляційну скаргу. ВІДГУК НА апеляційну скаргу
  виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду (ч. 5 ст. 240 АПК РФ); ухвалу у справі про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення (ст. 245 АПК РФ). Апеляційна скарга подається через який прийняв рішення в першій інстанції арбітражний суд, який зобов'язаний направити її разом із справою у відповідний арбітражний
 9. 3. судопроізводственних принципи арбітражного процесуального права
  виконавче провадження. Нині цілком правомірна постановка питання про виділення та обгрунтуванні принципу доступності юридичної допомоги нужденним у ній громадянам. Дане початок прямо випливає із змісту ст. 48 Конституції РФ, встановлюю-щей право громадян на отримання кваліфікованої юридичної допомоги. Йдеться про створення правових, фінансових та організаційних передумов
 10. 1. Поняття і види апеляції. Право апеляційного оскарження, термін подачі, форма і зміст апеляційної скарги. Відгук на апеляційну скаргу
  поняття та ознак 1. Оскільки в нашій країні апеляція застосовувалася до 1917 року, то і основні теоретичні дослідження проблем, пов'язаних з інститутом апеляційного оскарження судових постанов, припадають на часовий період - з 1864 року по 1917 рік. У правовій літературі Росії до 1917 року апеляція розглядалася як прохання сторони, яка вважає рішення суду пер-4 Верещагін А. Про
© 2014-2022  ibib.ltd.ua