Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Поняття зовнішньоекономічної діяльностіЗагальні умови та порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами господарювання визначаються Господарським Кодексом України (далі - ГК), Законом «Про зовнішньоекономічну діяльність» (далі - Закон) та іншими нормативно-правовими актами.
Відповідно до ст. 377 ГК зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетину митного кордону України майном, зазначеним у ч. 1 ст. 139 ГК, та/або робочою силою .
Зовнішньоекономічна діяльність провадиться на принципах свободи її суб'єктів добровільно вступати в зовнішньоекономічні відносини, здійснювати їх у будь-яких формах, не заборонених законом, та рівності перед законом усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Крім того, ст. 1 Закону визначає зовнішньоекономічну діяльність як діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудовану на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
Згідно зі ст. 378 ГК суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є:
1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;
3) підрозділи (структурні одиниці) іноземних суб'єктів господарювання, що не є юридичними особами за законодавством України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України і зареєстровані в порядку, встановленому законом.
У зовнішньоекономічній діяльності також можуть брати участь зовнішньоекономічні організації, що мають статус юридичної особи, утворені в Україні відповідно до закону органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право відкривати свої представництва на території інших держав згідно з законами цих держав, а також мають право на участь у міжнародних неурядових економічних організаціях.
Іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності - установа або особа, яка репрезентує інтереси іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні і має на це належно оформлені відповідні повноваження. Реєстрацію зазначених представництв здійснює Міністерство економіки протягом шістдесяти робочих днів з дня подання іноземним суб'єктом господарської діяльності документів на реєстрацію.
Держава гарантує однаковий захист усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяльність її суб'єктів у випадках, не передбачених законом, у тому числі й через видання підзаконних актів, які створюють для її здійснення умови гірші від установлених, є обмеженням права здійснення зовнішньоекономічної діяльності і як таке забороняється.
До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності може бути застосовано санкцію у вигляді тимчасового зупинення права здійснення такої діяльності в разі порушення чинних законів України, що стосуються цієї діяльності, згідно зі ст. 37 Закону. Санкції, зазначені в цій статті, застосовуються Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України (далі - Мінекономіки) за рішенням судових органів України або за поданням органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів, комісії з питань повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно перебувають за її межами, та Національного банку України.
Разом з тим відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1999 № 593 «Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності» під час провадження підприємствами - резидентами України зовнішньоекономічної діяльності для них може встановлюватись режим сприяння.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття зовнішньоекономічної діяльності"
 1. 2. Індикативні ціни
  поняття індикативної ціни товару й мінімальної (або довідкової) ціни товару. Індикативною ціною (далі - ІЦ) є мінімально допустима контрактна ціна на товари походженням з України, яка відповідає ціні, що склалася або складається на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної операції з урахуванням умов постачання та умов здійснення розрахунків, обумовлених
 2. 5.Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види.
  зовнішньоекономічної діяльності
 3. 32.Господарські об єднання: поняття, види, правове становище.
  зовнішньоекономічної та іншої
 4. 39.Поняття і правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.
  зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється Конституція України та законами України. Зокрема, в пункті 9 ст. 92 Конституції України зазначено, що виключно законами визначаються засади зовнішньоекономічної діяльності, а в п. 8 ст. 116 Конституції України встановлено, що Кабінет Міністрів України організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Норми щодо правового
 5. 28. Поняття, загальна характеристика договору міни. Бартерна угода.
  поняттям "бартер". ЦК бартер розглядає як різновид договору міни, що застосовується у разі обміну не лише одного товару на інший товар, а й майна на роботи (послуги). Правове регулювання бартерних правочинів здійснюють закони України "Про правове регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", "Про оподаткування прибутку підприємств" та інші
 6. Зміст
  зовнішньоекономічної діяльності 172 § 1. Поняття, суб'єкти та принципи зовнішньоекономічної діяльності 172 § 2. Зовнішньоекономічний договір (контракт) 178 § 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 186 § 4. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 192 РОЗДІЛ 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Статус вільних економічних зон в Україні 201 § 1. Поняття
 7. 1.1. Комерційна господарська діяльність (підприємництво)
  поняття підприємництва, науковці-юристи і вчені-економісти пропонують до наведених ознак підприємницької діяльності додати й інші: 1) творчий та інноваційний характер цієї діяльності; 2) самостійну юридичну відповідальність; 3) соціально відповідальний характер; 4) особисту майнову відповідальність; 5) майнову відповідальність юридичної особи; 6) невпинне самооновлення . Відповідно до ст. 44 ГК
 8. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  поняття законодавства акти законодавчих органів і підзаконні акти (акти органів управління та ін.). Вузьке - акти законодавчих органів і постанови парламенту про надання цим законам чинності. Слід зауважити, що широке розуміння законодавства принижує роль закону, об'єднуючи в одне ціле закони і підзаконні акти. Р. З. Лівшиц наголошує, що широке розуміння законодавства - це шлях розмивання
 9. § 1. Поняття, суб'єкти та принципи зовнішньоекономічної діяльності

 10. 1.1. Поняття та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
  зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998, Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22.12.1998, Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» від 22.12.1998, Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» від 22.12.1998, Указ Президента України «Про застосування Міжнародних правил
© 2014-2022  ibib.ltd.ua