Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття, суб'єкти та принципи зовнішньоекономічної діяльності« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Поняття, суб'єкти та принципи зовнішньоекономічної діяльності"
 1. Зміст
  суб'єктів господарської діяльності 35 § 4. Засоби державного регулювання господарської діяльно- сті. Державна підтримка господарської діяльності 39 РОЗДІЛ 3. Суб'єкти господарювання 48 § 1. Поняття та види суб'єктів господарювання 48 § 2. Поняття та види підприємств. Об'єднання підприємств 54 § 3. Поняття та види господарських товариств 61 § 4. Особливості правового статусу інших суб'єктів
 2. 39.Поняття і правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.
  принципи зовнішньоекономічної діяльності, окреслює коло її суб'єктів, називає види зовнішньоекономічної діяльності, закріплює основи її регулювання, передбачає встановлення спеціальних правових режимів зовнішньоекономічної діяльності, містить норми щодо відповідальності учасників зовнішньоекономічної діяльності та захисту їх прав і інтересів. Порядок урегулювання приватноправових відносин, які
 3. 1.1. Комерційна господарська діяльність (підприємництво)
  поняття підприємництва, науковці-юристи і вчені-економісти пропонують до наведених ознак підприємницької діяльності додати й інші: 1) творчий та інноваційний характер цієї діяльності; 2) самостійну юридичну відповідальність; 3) соціально відповідальний характер; 4) особисту майнову відповідальність; 5) майнову відповідальність юридичної особи; 6) невпинне самооновлення . Відповідно до ст. 44 ГК
 4. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  поняття законодавства акти законодавчих органів і підзаконні акти (акти органів управління та ін.). Вузьке - акти законодавчих органів і постанови парламенту про надання цим законам чинності. Слід зауважити, що широке розуміння законодавства принижує роль закону, об'єднуючи в одне ціле закони і підзаконні акти. Р. З. Лівшиц наголошує, що широке розуміння законодавства - це шлях розмивання
 5. Поняття зовнішньоекономічної діяльності
  суб'єктами господарювання визначаються Господарським Кодексом України (далі - ГК), Законом «Про зовнішньоекономічну діяльність» (далі - Закон) та іншими нормативно-правовими актами. Відповідно до ст. 377 ГК зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетину митного кордону України майном, зазначеним у ч. 1 ст. 139 ГК,
 6. 1. Поняття, види та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
  суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності повинні керуватися і неухильно додержуватися їх вимог при здійснені зовнішньоекономічної діяльності. Такими принципами відповідно до статті 2 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" виступають: принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що полягає у:
 7. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  поняття: Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави. Ринковий (комерційний) курс - курс, який установлюється банком для проведення операцій купівлі-продажу іноземної валюти. Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти за різних валютних курсів. Операції з іноземною валютою за
 8. 2. Індикативні ціни
  поняття індикативної ціни товару й мінімальної (або довідкової) ціни товару. Індикативною ціною (далі - ІЦ) є мінімально допустима контрактна ціна на товари походженням з України, яка відповідає ціні, що склалася або складається на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної операції з урахуванням умов постачання та умов здійснення розрахунків, обумовлених
 9. Поняття екологічного права України
  принципи їх підготовки та цілі системи екологічного права. Стовбуром «екологічного дерева» є чинний Закон про охорону навколишнього природного середовища України. Це свого роду Екологічна Конституція України, комплексний закон, який визначає загальні засади охорони довкілля і буде як основа «утримувати» на собі всю систему екологічного права. Кореневу систему «екологічного дерева» повинні
 10. Поняття і особливості принципів екологічного права
  поняття принципів екології взагалі, але нічого не говориться про пра-вовий зміст принципів екологічного права. Деякі дослідники, аналізуючи питання загальної теорії екологічного права, не торкаються принципів останнього, що не можна визнати виправданим. *Принципи екологічного права, закріплюються легально, або ви-водяться із законодавства. Функція екологічного права, як більш загальна