Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні Додаток № 1 втратив чинність(згідно з постановою Правління НБУ від 04.06.99 р. № 265)Загальні правила визначення ознак платіжностігрошових білетів та розмінної монетиНаціонального банку України


1. Грошові білети Національного банку України (далі за текстом - банкноти), щодо справжності яких не виникає жодних сумнівів, повинні прийматись для оплати та обміну організаціями будь-яких форм власності без обмежень, навіть якщо на них є такі пошкодження:
1.1. У будь-якому місці банкноти є плями, написи, надриви, а також ознаки природного зношення, забруднення, але від яких залишилось не менше ніж 3/4 їх початкового розміру та можуть бути прочитані номінал, літери серії та номер;
1.2. Порвані, надірвані та склеєні, якщо окремі частини банкноти безперечно належать тій же самій банкноті і на них зберег-
323
лись серія та номер, якщо місце склеювання не заважає визначити справжність банкноти та номінал.
Банкноти з переліченими дефектами вважаються зношеними і повинні прийматись банками від організацій будь-яких форм власності та фізичних осіб і вилучатись банками з обігу.
2. Підприємства, установи, організації, товариства не повинні приймати, але банки мають обмінювати такі банкноти, щодо справжності і номіналу яких не виникає сумнівів:
2.1. Банкноти із загальним водяним знаком, яких залишилось менше ніж 3/4, але більше ніж половина:
- пошкоджені вогнем або водою, у яких відсутня захисна стрічка, але на яких можна прочитати номінал, серію та номер;
- забруднені, пописані;
- склеєні із частин однієї банкноти;
- змінили свій попередній колір під дією вологи, хімікатів тощо.
2.2. Банкноти з фіксованим водяним знаком, які мають перелічені в п. 2.1 пошкодження і на яких залишився фіксований водяний знак, незалежно від розміру пошкодженої банкноти.
Ці банкноти є неплатіжними І банки повинні їх обмінювати на платіжні після підтвердження експертом або керівником кас їх справжності.
Банки повинні обмінювати пошкоджені або зношені банкноти на платіжні за таких умов:
- якщо не виникає сумніву у їх справжності;
- якщо видимий номінал;
- якшо відсутня частина банкноти не може бути прийнята для обміну.
(Абзац 6 пункту 2.2 додатка № І змінено згідно з постановою Правління НБУ від 22.05.98р. № 206)
2.3. Банкноти, які мають невидимі надписи органів внутрішніх справ, є неплатіжними, і повинні обмінюватись на платіжні, як зношені, шляхом здавання їх до регіональних управлінь НБУ.
3. Монети приймаються до платежу й обмінюються у разі, якщо немає жодного сумніву щодо їх справжності і якщо на них збережені зображення малого герба України - ТРИЗУБА та цифра, що вказує її вартість.
3.1. Платіжні, але непридатні для обігу монети - деформовані, такі, що були під дією різних реагентів, вогню тощо, здаються до банківських кас і в подальшому вилучаються з обігу.
3.2. Монети, на яких зображення номіналу і малого Герба України не проглядаються, з отворами, надламані тощо є неплатіжними, не приймаються для оплати і не обмінюються.
4. Банківські установи мають стежити, щоб гроші, які знаходяться в обігу, були чистими та якісними, і не повинні випускати в обіг порвані, склеєні, облиті фарбою, обгорілі, ті, що мають жирові або чорнильні плями, написи, інші пошкодження та природно зношені, погнуті та пошкоджені монети, а повинні їх відбирати і переводити до категорії зношених.
5. Банкноти, на яких є ознаки навмисних пошкоджень (із отворами, порізані, списані, зі змитим малюнком), що не дає змо-
324
ги визначити справжність та номінал, і не мають номера та серії, не приймаються до платежів і не обмінюються банками.
6. Банкноти та монети, які викликають сумнів щодо справжності або які мають явні ознаки підробки, пред'явнику не повертаються, а підлягають вилученню з видачею пред'явнику довідки про прийняття на експертизу.
7. Банкноти та монети, які викликають сумнів щодо справжності, надсилаються на експертизу до Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України, а фальшиві та підроблені - до установ МВС на місцях.
8. Обмін зношених, пошкоджених банкнот та монет на платіжні проводиться банками безкоштовно.
(Додаток № І змінено згідно з постановою Правління НБУ від 13.10.97р.№ 334)
(Додаток № 1 втратив чинність згідно з постановою Правління НБУ від 04.06.99 р. № 265, у зв 'яжу з цим додатки № 2 та № 3 вважати відповідно додатками І та 2)
Додаток № І
до
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні Додаток № 1 втратив чинність(згідно з постановою Правління НБУ від 04.06.99 р. № 265)Загальні правила визначення ознак платіжностігрошових білетів та розмінної монетиНаціонального банку України"
 1. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності. Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансовоТ звітності 1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 2.
 2. Порядку ведення касових операцій у національній валютів Україні Рекомендації щодо забезпечення схоронностікоштів під час їх зберігання і транспортування '
  порядку; за вироком суду позбавлені права займатися вищезазначеними видами діяльності; - осіб, які страждають на хронічні психічні захворювання; - осіб, які перебувають на спеціальному медичному обліку з приводу алкогольної або наркотичної залежності. 2. При перевезенні готівки в національній валюті, що належить підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, від кас підприємств до
 3. § 3. Порядок відкриття рахунків у банках
  порядку, що визначається Національним банком України, та на підставі відповідного договору. Відкриття поточних і вкладних (депозитних) рахунків здійснюється відповідно до положень ГК та ЦК України, ст. 7 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» на умовах, викладених в Інструкції про порядок відкриття, використання
 4. Органiзацiя робочого місця касира
  порядку. Готiвка, що надiйшла в прибутковi каси, може декiлька разiв передаватись завiдуючим касою протягом операцiйного дня. В таких випадках до передачi готiвки касир повинен впевнитись, що фактичнi надходження вiдповiдає загальнiй сумi прибуткових документiв, за якими вона прийнята. У разi ведення облiку операцiйної каси видача готiвки касирам для роботи в пiсляоперацiйний час оформлюється
 5. 47.Правове регулювання обігу готівки.
  порядку, установленому законодавством України. 2.2. Підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами (громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, які не здійснюють підприємницької діяльності) через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Зазначені розрахунки проводяться також шляхом переказу
 6. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В УКРАЇНІ
  порядку. (Абзац 5 пункту І змінено згідно з постановами Правління НБУ: від 11.11.98р. №473, від 19.01.99р. № 16, від 04.06.99р. №265) Під час здійснення готівкових розрахунків підприємства (індивідуальні підприємці) - отримувачі готівкового платежу зобов'язані надати підприємствам (індивідуальним підприємцям) - платникам обліковий розрахунковий документ (податкову накладну, рахунок-фактуру,
 7. ///. Порядок ведення касової книги і зберігання грошей
  порядку, і розташовані окремо від юридичної особи, то незалежно від того, виділені ці підрозділи на самостійний баланс чи ні, з метою повного врахування здійснюваних касових оборотів вказані підрозділи мають також вести касову книгу, яка оформлюється за взірцем касової книги підприємства і видається цим підрозділам. (Абзац 2 пункту 20 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 04.06.99 р. №
 8. до Порядку ведення касових операцій у національній валютів Україні
  ведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками. Матеріально відповідальна особа ___ посада підпис прізвище, ім"я, по батькові На підставі наказу (розпорядження) від «__»___199_р. №___ проведена інвентаризація коштів за
 9. § 4. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті
  порядку попередньої оплати - якщо такий порядок розрахунків установлено законодавством та/або обумовлено в договорі; для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості підприємств, які складені не пізніше строку, установленого чинним законодавством; для перерахування підприємствами сум, які належать фізичним особам (заробітна плата, пенсії тощо), на їх рахунки, що відкриті
 10. Законодавча база приватної нотаріальної діяльності в Україні
  порядку передоручення (із загальної кількості, гр. 28) 33 Кількість накладених заборон відчуження нерухомого майна 34 Засвідчено правильність копій документів 35 Засвідчено справжності підписів на документах 36 Засвідчено правильність перекладів 37 Кількість вчинених виконавчих написів 38 Кількість вчинених протестів векселів 39 Інші нотаріальні дії
© 2014-2022  ibib.ltd.ua