Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

до Порядку ведення касових операцій у національній валютів Україні

___
підприємство, організація структурний підрозділ
(цех)___
АКТ № ___ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НАЯВНОСТІ КОШТІВ
« »___199__р.
що знаходяться
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
посада підпис прізвище, ім'я, по батькові
Підтверджую, шо кошти, перелічені в акті, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні. Матеріально відповідальна особа
«__»___ 199_р.
Зворотний бік акта
Пояснення причин лишків або нестач ___
Матеріально відповідальна особа Рішення керівника підприємства_
РОЗПИСКА
Цим засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.
Матеріально відповідальна особа ___
посада підпис прізвище, ім"я, по батькові На підставі наказу (розпорядження) від «__»___199_р.
№___ проведена інвентаризація коштів за станом на
«__»___ 199_р.
Під час інвентаризації встановлено такий обсяг цінностей:
1) готівки___ грн.___коп.
коп. коп. коп. коп.
2) поштових марок___ грн._
3) ___ грн._
4) ___ грн._ Підсумок фактичної наявності___ грн._
словами
коп.
_грн.
За обліковими даними___ Підсумки інвентаризації: надлишок_
нестача
Останні номери касових ордерів: прибуткового №___ видаткового №
326
199__р.
Акт застосовується для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності коштів (готівки, поштових марок та ін.), що знаходяться в касі підприємства (організації).
Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх грошей, що знаходяться в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо. Акт складається у двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальною особою.
Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства (організації), другий - залишається у матеріально відповідальної особи.
До початку інвентаризації від кожної матеріально відповідальної особи або групи осіб, які відповідають за збереження коштів, береться розписка.
У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається у трьох примірниках (для матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, і бухгалтерії).
(Додаток № 3 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 13.10.97р. №334)
327
Додаток 7
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "до Порядку ведення касових операцій у національній валютів Україні"
 1. Порядку ведення касових операцій у національній валютів Україні Рекомендації щодо забезпечення схоронностікоштів під час їх зберігання і транспортування '
  порядку; за вироком суду позбавлені права займатися вищезазначеними видами діяльності; - осіб, які страждають на хронічні психічні захворювання; - осіб, які перебувають на спеціальному медичному обліку з приводу алкогольної або наркотичної залежності. 2. При перевезенні готівки в національній валюті, що належить підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, від кас підприємств до
 2. 47.Правове регулювання обігу готівки.
  порядку, установленому законодавством України. 2.2. Підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами (громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, які не здійснюють підприємницької діяльності) через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Зазначені розрахунки проводяться також шляхом переказу
 3. Порядок відкриття банківських рахунків.
  порядку організаціям - юридичним особам га фізичним особам - суб'єктам господарської діяльності, філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам підприємств, в тому числі структурним підрозділам, що виділяються у процесі приватизації, представництвам юридичних осіб - нерезидентів , іноземним інвесторам. Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів
 4. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В УКРАЇНІ
  порядку. (Абзац 5 пункту І змінено згідно з постановами Правління НБУ: від 11.11.98р. №473, від 19.01.99р. № 16, від 04.06.99р. №265) Під час здійснення готівкових розрахунків підприємства (індивідуальні підприємці) - отримувачі готівкового платежу зобов'язані надати підприємствам (індивідуальним підприємцям) - платникам обліковий розрахунковий документ (податкову накладну, рахунок-фактуру,
 5. Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні Додаток № 1 втратив чинність(згідно з постановою Правління НБУ від 04.06.99 р. № 265)Загальні правила визначення ознак платіжностігрошових білетів та розмінної монетиНаціонального банку України
  1. Грошові білети Національного банку України (далі за текстом - банкноти), щодо справжності яких не виникає жодних сумнівів, повинні прийматись для оплати та обміну організаціями будь-яких форм власності без обмежень, навіть якщо на них є такі пошкодження: 1.1. У будь-якому місці банкноти є плями, написи, надриви, а також ознаки природного зношення, забруднення, але від яких залишилось не менше
 6. § 3. Порядок відкриття рахунків у банках
  порядку, що визначається Національним банком України, та на підставі відповідного договору. Відкриття поточних і вкладних (депозитних) рахунків здійснюється відповідно до положень ГК та ЦК України, ст. 7 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» на умовах, викладених в Інструкції про порядок відкриття, використання
 7. § 4. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті
  порядку попередньої оплати - якщо такий порядок розрахунків установлено законодавством та/або обумовлено в договорі; для завершення розрахунків за актами звірки взаємної заборгованості підприємств, які складені не пізніше строку, установленого чинним законодавством; для перерахування підприємствами сум, які належать фізичним особам (заробітна плата, пенсії тощо), на їх рахунки, що відкриті
 8. 1 Організація роботи касового апарату банку.
  порядкового номера печатки (кліше). Усі печатки, ключі, кліше, іменні штампи реєструються в спеціальному журналі, який веде сам керівник або особа, що призначається з його письмового розпорядження (крім касира і завідувача
 9. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  порядку № 2600 «Кошти на вимогу суб'єктів господарювання». До суб'єктів господарської діяльності належать усі юридичні особи, в тому числі організації та установи, а також підприємці, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи. Номер рахунку, до якого бюджетним установам відкриваються аналітичні бюджетні поточні рахунки, залежить від рівня бюджету, з якого відбувається
 10. Органiзацiя робочого місця касира
  порядку. Готiвка, що надiйшла в прибутковi каси, може декiлька разiв передаватись завiдуючим касою протягом операцiйного дня. В таких випадках до передачi готiвки касир повинен впевнитись, що фактичнi надходження вiдповiдає загальнiй сумi прибуткових документiв, за якими вона прийнята. У разi ведення облiку операцiйної каси видача готiвки касирам для роботи в пiсляоперацiйний час оформлюється
© 2014-2022  ibib.ltd.ua