Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

ПОЛОЖЕННЯПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗАПИСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ


Наказ Міністерства фінансів України
від 24 травня 1995 р. № 88
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 червня 1995 р. за№ 168/704
Погоджено з Мінстатом і МВС
1. Загальні положення
1.1. Положення встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднання та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі - підприємства), установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету (надалі - установи).
1.2. Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення.
1.3. Усі первинні документи, облікові регістри і бухгалтерська звітність повинні складатись українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватися інша мова у порядку, визначеному статтею 11 Закону України «Про мови в Україні».
Документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні мати впорядкований аутентичний переклад на зазначену мову.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПОЛОЖЕННЯПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗАПИСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ"
 1. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  бухгалтерського обліку кредитних операцій (розрахунки нарахованих процентів, розпорядження, виписки з позичкового рахунка і рахунка процентів та ін.); документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів; копії протоколу Кредитного комітету інші документи, які стосуються надання кредиту. Фахівець разом з працівником юридичного управління готує кредитний договір у двох примірниках.
 2. 7.Інвентаризація основних засобів.
  документально оформлено. Відображення результатів інвентаризації Основні засоби, що виявлені в надлишку, підлягають оприбуткуванню. У цьому разі здійснюється така проводка: Дебет рахунків 4400, 4500; Кредит рахунку 6499. Вартість повністю втрачених (зіпсовані або ті, яких не вистачає) необоротних активів списується на витрати звітного періоду. Суми нестач і втрат від псування цінностей до
 3. Органiзацiя робочого місця касира
  документальне оформлення руху готівки в операцiйнiй касі; своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку; належний внутрiшнiй контроль за касовими операціями; здавання надлишків готівки національно валюти до територіальних управлінь НБУ, передача готівки до інших банків на пiдставi укладених з ними договорів па купiвлю-продаж готівки; створення безпечних умов роботи з
 4. § 1. Криміналістична характеристика розкрадань
  документальне оформлення (облік) майна - способи розкрадання врахованих і неврахованих цінностей. При очевидній відмінності означених критеріїв усі вони, будучи пов'язаними між собою, у комплексі складають основу для побудови класифікації способів розкрадання з перевагою того або іншого критерію. Крім цього, способи розкрадання можуть бути класифіковані за загальним механізмом злочинної
 5. § 2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів
  документальної перевірки працівниками територіальної податкової адміністрації; б) внаслідок оперативно-розшукових заходів підрозділів податкової міліції; в) внаслідок спільних заходів податкової міліції та відділу документальних перевірок територіальної податкової адміністрації. До другої групи входять ситуації, в яких інформація про вчинення злочинів отримана внаслідок розслідування інших
 6. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  документальними» способами, у зв'язку з чим великого значення набуває відшукання, вилучення, огляд відповідних бухгалтерських та банківських документів, що відображають зовнішньоекономічні операції суб'єкта підприємництва. Для проведення цих слідчих дій у деяких випадках доцільне залучення спеціалістів - економістів, бухгалтерів, аудиторів, митних брокерів та ін. Як правило, у процесі
 7. Документальний контроль
  бухгалтерському, оперативному й статистичному
 8. Тематична перевірка
  документального і фактичного контролю, оформляються актами або доповідними записками. За результатами тематичної перевірки перевіряльники роблять висновки про стан підконтрольного об'єкта і розробляють пропозиції щодо поліпшення ситуації. Ці пропозиції розглядаються і затверджуються до виконання керівником органу, від імені якого проводилась тематична перевірка. Виконання таких пропозицій
 9. § 5. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю
  документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За наслідками ревізії складається акт. Перевірка - це обстеження і
 10. § 4. Облік майна суб'єктів господарювання
  документальне оформлення і своєчасне відображення в облікових реєстрах надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення та вибуття; правильне обчислення і відображення в обліку суми зносу основних засобів; точне визначення результатів у разі ліквідації основних засобів; контроль за витратами на ремонт основних засобів, за їх збереженням й ефективністю використання. Одиницею обліку
© 2014-2022  ibib.ltd.ua