Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Документальний контроль


полягає в установленні суті і достовірності господарської операції за даними первинної документації, облікових регістрів і звітності, в яких вона була відображена в бухгалтерському, оперативному й статистичному обліку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Документальний контроль"
 1. 46. Формы межведомственного контроля: понятие, виды, характеристика деятельности.
  Вневедомственный (межведомственный) контроль осуществляется по специальному кругу вопросов, касающихся органов управления, предприятий, учреждений, организаций независимо от ведомственной подчиненности, а в некоторых случаях и форм собственности. К органам вневедомственного контроля относятся контрольно-ревизионная служба и государственные инспекции: налоговая, по делам защиты прав потребителей,
 2. Фактичний контроль
  полягає в установленні реального (справжнього) стану об'єкта за допомогою зважування, вимірювання, лабораторних аналізів тощо. До об'єктів фактичного контролю відносять: гроші готівкою в касі, основні засоби, нематеріальні активи, готову продукцію. Фактичний і документальний контроль взаємопов'язані, а тому сукупне їх застосування дає змогу встановити справжній стан об'єктів, розробити заходи
 3. Ревізія
  - це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття нестач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За наслідками ревізії складається акт. На думку деяких авторів,
 4. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  Згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність" банком можуть надаватись такі види кредитів: 1) кредити юридичним та фізичним особам у національній та іноземній валютах; 2) міжбанківські кредити. Кредитом називається будь-яка угода між банком та контрагентом (клієнтом або іншим банком), згідно з якою банк за винагороду надає кошти у розпорядження контрагента на умовах строковості та
 5. Органiзацiя робочого місця касира
  Керівник установи банку зобов'язаний здійснювати органiзацiйнi заходи щодо забезпечення робочих місць касирів обладнанням для перерахування готівки, приладами для контролю захисних елементів банкнот, вiдповiдними нормативно-правовими актами. Робоче місце з приймання готівки має бути обладнане так, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки. Операцій з касового обслуговування клiєнтiв
 6. Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения . Легализация документа. Апостиль
  Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории одного государства, могут быть использованы на территории другого государства только после их соответствующего удостоверения, если иного не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются го-сударства. В настоящее время наиболее широкое распространение получили 2 способа такого удостоверения - консульская
 7. Требования предъявляемые к документам иностранного происхождения.
  Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории одного государства могут быть использованы на территории другого государства только после их соответствующего удостоверения, если иного не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются государства. В настоящее время наиболее широкое распространение получили 2 способа такого удостоверения - консульская легализация
 8. Приоритетные направления деятельности организованных преступных групп в области экономики
  . Преступность в финансово -кредитной сфере. Финансово - кредитную систему рассматривают в двух аспектах: как совокупность кредитно - расчетных отношений, форм и методов финансирования; как совокупность финансово - кредитных институтов. (Кредитно -финансовые институты, составляющие кредитно - финансовую систему, подразделяются на следующие виды : Центральные банки - банки, осуществляющие выпуск
 9. 3.1. Анализ состояния военного законодательства на современном этапе развития гражданского общества России
  Рассмотрим основные положения некоторых нормативных актов, регулирующих наиболее важные сферы правоотношения государство -военнослужащий: федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», «Положение об Офицерском собрании ВС РФ» и их соответствии Конституции РФ, целям и принципам проводимой реформы ВС РФ. Статья 59 Конституции РФ, являясь отсылочной
 10. § 2. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів
  Криміналістична характеристика злочинів. Склад вказаного виду злочину визначений ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів). Об'єктом злочинного посягання цього виду є податкові відносини, що виникають у процесі економічної діяльності і покликані сприяти нормальному функціонуванню податкової системи держави. Під податком, збором, іншим обов'язковим платежем
© 2014-2022  ibib.ltd.ua