Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Фактичний контроль


полягає в установленні реального (справжнього) стану об'єкта за допомогою зважування, вимірювання, лабораторних аналізів тощо. До об'єктів фактичного контролю відносять: гроші готівкою в касі, основні засоби, нематеріальні активи, готову продукцію. Фактичний і документальний контроль взаємопов'язані, а тому сукупне їх застосування дає змогу встановити справжній стан об'єктів, розробити заходи щодо усунення недоліків.
У теорії провадження контролю виділяють і інші - особливі види контролю, які включають:
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Фактичний контроль"
 1. Перевірка виконання прийнятих рішень
  фактичного контролю. Метод перевірки виконання законів, указів, постанов, положень, інструкцій, розпоряджень, наказів органічно поєднується як у фактичному, так і в документальному
 2. Наступний контроль
  фактичний
 3. Тематична перевірка
  фактичного контролю, оформляються актами або доповідними записками. За результатами тематичної перевірки перевіряльники роблять висновки про стан підконтрольного об'єкта і розробляють пропозиції щодо поліпшення ситуації. Ці пропозиції розглядаються і затверджуються до виконання керівником органу, від імені якого проводилась тематична перевірка. Виконання таких пропозицій систематично
 4. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню, здійснюється на розсуд банку на окремих аналітичних рахунках. Облік нарахованих доходів і витрат здійснюється за відповідними рахунками класів 1, 2, 3 у кореспонденції з рахунками класів 6 та 7. Рахунки з обліку нарахованих доходів і витрат протягом місяця можуть мати
 5. 4. Порядок здійснення операцій вечірніми касами.
  фактичній сумі готівки бухгалтер-контролер передає касовий журнал головному бухгалтеру. Усі прибуткові документи головний бухгалтер повертає, після перевірки, завідувачу каси, а ордери передає операційним працівникам для запису на поточних рахунках контрагентів банку. Можна провадити операції у вечірніх касах і без бухгалтера-контролера. У цьому разі касир приймає гроші з використанням касового
 6. 5. Організація роботи кас перерахунку.
  фактично виявлену суму, яку контролер звіряє із зазначеною на лицьовому і зворотному боках супровідної відомості. За тотожності сум контролер передає для підпису касиру супровідну відомість, гроші касир ховає у шухляді свого робочого столу. У разі розбіжності сум касир разом із контролером звіряє перелічену суму грошей за номіналом і повторно перелічує грошові білети того номіналу, де виявлено
 7. Органiзацiя робочого місця касира
  фактичнi надходження вiдповiдає загальнiй сумi прибуткових документiв, за якими вона прийнята. У разi ведення облiку операцiйної каси видача готiвки касирам для роботи в пiсляоперацiйний час оформлюється прибутково-видатковим касовим ордером. Такi операцій повиннi бути вiдображенi за бугалтерським облiком. Наступного робочого дня касовi документи, звiтнi довiдки касирiв та залишки готiвки
 8. Банки й банківська система.
  фактично перебувають пiд контролем одного великого банку, що скупив контрольнi пакети акцiй). Капiталiзацiєю й централiзацiєю капiталу. БС може бути представлена великими, середнiми або дрiбними банками. Термiновiстю кредитування. БС представлена одностроковими кредитними установами (iпотечнi, iнвестицiйнi банки) або середньо- i короткостроковими iнститутами. Центральний банк е важливою ланкою
 9. 1. Аналіз витрат на зоробітню плату
  фактичних витрат, пов'язаних з вир-вом і реалізацією продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також невиробничих втрат і робіт; втрат, припустимих на окремих ділянках діяльності підприємства; - контроль за правильним використанням сировини, матеріалів, топлива й енергій, фонду заробітної плати та іншими статтями витрат, за дотриманням встановлених коштів, затрат по обслуговуванню
 10. Поняття екологічного права України
  контроль у галузі охорони навколишнього природного середо-вища, Положення про громадський екологічний контроль, Положення про порядок інформування в галузі охорони навколишнього природного середовища, Положення про екологічний моніторинг, інші нормативно-правові акти. Сьогодні можна говорити, що в Україні вже виросло «екологічне дерево», що у нашій державі склалася національна система
© 2014-2022  ibib.ltd.ua