Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки з адміністративного права Україна. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

46. Форми міжвідомчого контролю: поняття, види, характеристика діяльності.


Позавідомчий (міжвідомчий) контроль здійснюється за спеціальним кола питань, що стосуються органів управління, підприємств, установ, організацій незалежно від відомчої підпорядкованості, а в деяких випадках і форм власності.
До органів позавідомчого контролю належать контрольно-ревізійна служба та державні інспекції: податкова, у справах захисту прав споживачів, з контролю за цінами, за вивозом матеріальних цінностей, за станом ядерної та радіаційної безпеки, за дотриманням стандартів , державні пожежна, автомобільна, екологічна інспекції та ін До спеціалізованих інспекціях належать інспекції пробірного, сільськогосподарського, газового, ветеринарного, рибного, гірського, технічного нагляду тощо.
Відповідно до Закону України від 26.01.93 р. «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» при Міністерстві фінансів створено і діє Головне контрольно-ревізійне управління України для здійснення державного контролю за витрачанням коштів, матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності. В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі діють контрольно-ревізійні управління, а в містах, районах, міських районах - контрольно-ревізійні групи (відділи).
Контроль здійснюється у формах ревізій і перевірок. Ревізія - це документальний контроль фінансово-господарської діяльності, за підсумками якої складається акт. Перевірка - це обстеження і вивчення окремих напрямків фінансово-господарської діяльності, за результатами якої складається довідка або докладна записка.
Органи державної контрольно-ревізійної служби, контролюючи рух цінностей, коштів та їх фактичну наявність, вправі: безперешкодно відвідувати будь-які приміщення; припиняти на розрахункових рахунках операції; вимагати від керівників проведення ревізій; опечатувати приміщення, каси, вилучати необхідні документи і отримувати від кредитних установ необхідні відомості, документи, довідки про бан
ковских операції та рахунки; отримувати пояснення, висувати вимоги щодо усунення виявлених порушень; стягувати на користь держави кошти, отримані внаслідок незаконних дій та порушення законодавства; розглядати справи про адміністративні правопорушення у фінансовій сфері (ст. 2341 КпАП України).
Державні спеціалізовані інспекції, створювані при галузевих органах державного управління, у відповідності зі своїм статусом здійснюють наглядові функції за дотриманням загальнообов'язкових правил, що діють в різних галузях промисловості, сільського господарства, будівництва, фінансів, охорони природи; контролюють дотримання стандартів, нормативів, інструкцій. Ці інспекції не мають права втручатися у повсякденну роботу адміністрації підконтрольного об'єкта (незалежно від форм власності), оцінювати управлінську діяльність органів виконавчої влади, адміністрації підприємств, організацій, установ.
У відповідності зі своїм профілем інспекції здійснюють перевірку, обстеження, беруть участь у проведенні ревізій, рейдів і т.п. Посадові особи державних інспекцій мають право знайомитися з документами, вимагати пояснень під час виявлення порушень і ставити перед вищими органами питання про притягнення винних у порушеннях до дисциплінарної відповідальності, давати приписи про усунення порушень законності, причин і умов, що їм сприяють. Певні державні інспекції та їх посадові особи наділені правом застосовувати заходи адміністративного примусу, в тому числі накладати на винних адміністративні стягнення. Перелік державних інспекцій, їх посадових осіб та компетенція з питань накладення адміністративних стягнень, передбачені КоАП України.
Виконавчі комітети місцевих Рад здійснюють контроль за діяльністю підприємств (будь-яких форм власності), установ, Аранспорта, за використанням природних ресурсів, за станом обліку, звітності, громадського порядку, санітарним станом, за виплатами до бюджету та виконанням загальнообов'язкових рішень, які приймаються ними і місцевими Радами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 46. Форми міжвідомчого контролю: поняття, види, характеристика діяльності. "
 1. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 2. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  Одним з найважливіших інститутів сучасного міжнародного приватного права є міжнародний комерційний арбітраж. Маючи тривалу і багатогранну історію свого правового розвитку, міжнародний комерційний арбітраж перетворився до теперішнього часу в широко відомий і часто використовуваний інструмент врегулювання зовнішньоекономічних спорів цивільно-правового характеру поряд із судовою
 3. 28. Форми управлінської діяльності: поняття, види, характеристика, взаємозв'язок з функцією державного управління.
  Форма держ управління це певна частина діяльності виконавчо розпорядчого органу, його структурних підрозділів виникає в результаті їх роботи. Вся управлінська складається з певних форм, кожна відрізняється від іншої. Функція управління визначає зміст управлінської діяльності. Форма є засобом реалізації управлінських функцій. Функція підбору кадрів
 4. Явище організованої злочинності.
  Організована злочинність - найскладніша та найбільш небезпечна форма злочинності, яка зазіхає на політичні, економічні, соціальні та правові сфери будь-якого суспільства. Проблема організованої злочинності, як зазначалося на VIII Конгресі ООН з попередження злочинності, є другою за ступенем важливості транснаціональної проблемою після екології. Аналізуючи проблему організованої
 5. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
  Особливості вчинення злочинів організованими злочинними групами у сфері економіки. Організація виявлення злочинів у сфері економіки, вчинених організованими злочинними групами. Використання оперативно-розшукових можливостей з метою документування економіки, організації тактики розслідування цих видів злочинів. Основні види корупції, її використання організованими
 6. Поняття вікової неосудності.
  Історія розвитку кримінального права свідчить про те, що з 17-18 в.в. в правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні,
 7. Драма «розселянення»
  Дослідження історії колективізації - цього драматичного повороту в житті села - протягом довгого часу грунтувалося на установках, закріплених в партійно-державних документах 30-х рр.., потім в «Короткому курсі історії ВКП (б)», а на початку 50-х рр.., доповнених роботою І.В. Сталіна «Економічні проблеми соціалізму в СРСР». Тому тематика робіт спочатку зводилася в основному до
 8. Введення.
  За період з січня по грудень 2001 року, за даними МВС, всього виявлено 382,4 тис. злочинів економічної спрямованості або на 1,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Питома вага цих злочинів у загальній кількості зареєстрованих склав 12,9%. Матеріальний збиток від зазначених злочинів (на момент порушення кримінальної справи) склав 66,1 млрд. руб., Що майже в два рази
 9. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  Важливою рушійною силою вдосконалення організаційних форм кримінального бізнесу є зниження витрат страхування різних видів ризику. Страхування кримінального ризику забезпечується через застосування таких функцій. 1. Формування страхового фонду. Частина коштів, отриманих у формі доходів від кримінальної діяльності, зберігається у формі фонду грошових коштів,
 10. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
© 2014-2022  ibib.ltd.ua