Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

7.Інвентаризація основних засобів.

Порядок проведення інвентаризації
Банки проводять інвентаризацію активів і зобов'язань з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Основними завданнями інвентаризації є встановлення фактичної наявності в банках основних засобів, та інших активів і зобов'язань, з'ясування стану їх зберігання; установлення обсягів нестач або надлишків необоротних активів; виявлення активів, що тимчасово не використовуються, втрачених активів тощо.
Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник банку, який має створити необхідні умови для її проведення та визначити об'єкти інвентаризації і періодичність її проведення, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.
Проведення інвентаризації є обов'язковим:
перед складанням річної фінансової звітності;
у разі зміни матеріально відповідальних осіб (за станом на день прийняття-передавання справ);
у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день установлення таких фактів);
у разі техногенних аварій, пожежі або стихійного лиха, повені, землетрусів (на день після закінчення явищ);
у разі ліквідації банку;
у разі реорганізації;
у разі передавання майна банку в лізинг (оренду) та в інших випадках, передбачених законодавством України.
Для проведення інвентаризації створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія (у складі працівників банку) за обов'язковою участю головного бухгалтера (його заступника). Інвентаризаційна комісія створюється строком на один рік. Комісію очолює керівник установи (його заступник). Проведення інвентаризації має бути документально оформлено.
Відображення результатів інвентаризації
Основні засоби, що виявлені в надлишку, підлягають оприбуткуванню. У цьому разі здійснюється така проводка:
Дебет рахунків 4400, 4500;
Кредит рахунку 6499.
Вартість повністю втрачених (зіпсовані або ті, яких не вистачає) необоротних активів списується на витрати звітного періоду. Суми нестач і втрат від псування цінностей до встановлення осіб, які мають відшкодувати нестачі чи втрати, відображаються за позабалансовими рахунками. Разом з тим здійснюються такі проводки:
Дебет рахунків 7490, 4309, 4409, 4509;
Кредит рахунків 4400, 4500;
одночасно:
Дебет рахунку 9617;
Кредит рахунку Рахунки групи 991.
Після встановлення осіб, які мають відшкодувати збитки, належна до відшкодування сума зараховується до дебіторської заборгованості та доходу звітного періоду, а також здійснюється така проводка:
Дебет рахунку 3552;
Кредит рахунку 6499;
одночасно:
Дебет рахунку Рахунки групи 991;
Кредит рахунку 9617.
У разі відшкодування вартості основних засобів і нематеріальних активів здійснюється така проводка:
Дебет рахунків 1200, 2600, 2620, 2650;
Кредит рахунку 3552.
Якщо невідшкодована частина збитків буде визнана сумнівною до отримання, то в бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:
Дебет рахунку 3580;
Кредит рахунку 3552.
Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України на суму сумнівної дебіторської заборгованості формується резерв і відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:
Дебет рахунку 7705;
Кредит рахунку 3590.
У разі визнання дебіторської заборгованості безнадійною, тобто, якщо немає впевненості щодо її повернення боржником або за якою минув строк позовної давності, у бухгалтерському обліку здійснюється така проводка:
Дебет рахунку 3590;
Кредит рахунку 3580.
Списана безнадійна заборгованість ураховується за позабалансовим рахунком 9617 і відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:
Дебет рахунку 9617;
Кредит рахунку Рахунок групи 991.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7.Інвентаризація основних засобів."
 1. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  основних функцій банку - кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян. Крім банків, кредиторами можуть виступати інші кредитно-фінансові установи - фонди, асоціації, ломбарди та ін. Кредитно-банківська діяльність регулюється законодавчими актами, основним з яких є Закон України «Про банки і банківську діяльність». Маючи великі можливості позитивного впливу на розвиток економіки,
 2. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  основним боргом і процентами, ураховуючи фінансовий стан боржника (контрагента банку), то така заборгованість має бути визнана та відображена в обліку як сумнівна щодо отримання. За умови визнання основного боргу сумнівним заборгованість за нарахованими доходами також має визнаватися сумнівною щодо отримання і відображатися на відповідних рахунках для обліку сумнівної заборгованості за
 3. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  основних засобів (необоротних активів) до стану, придатного до експлуатації, тобто вони розраховані на тривалий час. Такі витрати виникають під час капітального ремонту, модернізації і реконструкції власних основних засобів або взятих в оренду; вони утворюються під час будівництва нових приміщень, придбання комп'ютерної техніки та у разі виконання інших операцій, пов'язаних з розширенням
 4. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  основна діяльність, а також операції, що забезпечують основну діяльність або виникають унаслідок неї. У складі звичайної діяльності виділяють основну діяльність (наприклад, проведення кредитних, депозитних операцій) та інші операції (купівля-продаж основних засобів, товарно-матеріальних цінностей тощо). У складі звичайної діяльності виділяють діяльність, що триває, та діяльність, що припиняється.
 5. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  основних вимог і принципів: збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; збереження цілісності природних угруповань диких тварин; додержання науково обгрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу, забезпечення
 6. 5. Організація роботи кас перерахунку.
  основних засобів і нематеріальних активів, 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати Видана позичка клієнтові - фізичній особі 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, 221 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам, 229 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам 1003 Банкноти та монети в обмінних пункт (А) Оприбутковується
 7. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  основних засобів, нематеріальних активів тощо) та отримання робіт і послуг . Головною особливістю сучасного обліку валютних операцій банків, як уже згадувалося вище, є принцип мультивалютності. Зв'язок між операціями в іноземній валюті та національній забезпечується використанням технічних рахунків: 3800 (АП) "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»; 3801(АП) "Еквівалент
 8. 3. Облік обмінних операцій в іноземній валюті
  основних засобів, нематеріальних активів тощо - це дата здійснення оплати куплених активів і одержання плати за продані активи; 2) дату операції - дата укладення договору про обмінну операцію, згідно з якою банк бере на себе такі зобов'язання: купити актив; і на цю дату в нього виникає право отримати від контрагента куплений актив і зобов'язання його оплатити; продати актив; і на цю дату в нього
 9. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен
 10. 2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках.
  основних засобів за національну валюту відображається в бухгалтерському обліку такими проводками: а) передоплата: Дебет рахунків 3510, , 4430; Кредит рахунків 1200, 2600, 2620, 2650; б) визнання основних засобів у балансі банку: Дебет рахунків 4400, 4500; Кредит рахунків 3510, 4430. Придбання основних засобів за іноземну валюту відображається такими проводками: а) передоплата: Дебет рахунку
© 2014-2022  ibib.ltd.ua