Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

IV. Ревізія каси і контроль за дотриманням касової дисципліни


35. У строки, встановлені керівником підприємства, але не рідше одного разу на квартал, на кожному підприємстві проводиться раптова ревізія каси з покупюрним перерахуванням усіх грошей і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку по касовій книзі. Для проведення ревізії каси наказом керівника підприємства призначається комісія, яка складає акт. У разі виявлення ревізією нестачі або лишку цінностей в касі в акті вказується сума нестачі або лишку і обставини їх виникнення. Зразок форми акта інвентаризації наявності коштів наведений у додатку № 3.
В умовах автоматизованого ведення касової книги слід проводити перевірку правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.
36. Засновники підприємств, вищестоящі організації (у разі їх наявності), а також аудитори (аудиторські фірми) відповідно до укладених угод під час проведення документальних ревізій на всіх підвідомчих підприємствах в обов'язковому порядку проводять ревізію каси і перевіряють дотримання касової дисципліни. Під час проведення ревізій особлива увага має приділятися питанню забезпечення схоронності грошей і цінностей.
У господарських товариствах, де це передбачено їх статутом, такі ревізії проводяться ревізійними комісіями.
37. Перевірки касової дисципліни здійснюються органами Державної податкової адміністрації України, Державної контрольно-ревізійної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, фінансовими органами та установами банків. При цьому обслуговуючі установи банку особливу увагу повинні приділяти перевірці цільового використання готівкових коштів у значних
322
(понад 50 тис. гри.) розмірах, знятих підприємствами та індивідуальними підприємцями з будь-якого зі своїх банківських рахунків.
(Пункт 37 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 04.06.99р. № 265)
38. Особи, звинувачені в порушенні касової дисципліни, притягуються до відповідальності у встановленому чинним законодавством порядку.
39. Відповідальність за дотримання касової дисципліни покладається на керівників підприємств, головних бухгалтерів, керівників фінансових служб і касирів.
40. Порядок ведення касових операцій в установах банків, які здійснюють касове обслуговування клієнтів, встановлений Інструкцією № 1 Національного банку України «З організації емісійно-касової роботи в установах банків України», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 р. № 129.
Порядок ведення касових операцій на підприємствах зв'язку України регулюється відповідним нормативним актом, що затверджується Державним комітетом зв'язку України. Ліміти залишку грошей у касі для підприємств зв'язку встановлюються установами банків за погодженням з керівниками цих підприємств з урахуванням розмірів готівкового обороту і умов роботи підприємств зв'язку. Ліміт залишків грошової готівки у підпорядкованих структурних підрозділах встановлюється підприємством або філією, до складу якого вони входять, у межах загального ліміту, встановленого установою банку. Ліміт затверджується керівником підприємства, філії.
Напередодні неробочих днів установ банку підприємства зв'язку можуть перевищувати ліміти каси в розмірах, потрібних для забезпечення видаткових операцій, у ті дні, коли установи банків операцій не здійснюють.
Додаток № І
до
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "IV. Ревізія каси і контроль за дотриманням касової дисципліни"
 1. Метод взаємного контролю
  ревізійних апаратів зустрічаються замасковані розкрадання й інші корисливі злочини, які в даних бухгалтерського обліку не відображені. У таких випадках допомагають викрити протизаконні господарські операції методи фактичного контролю, які передбачають перевірку матеріальних цінностей у натурі. Одним із основних методів фактичного контролю є інвентаризація, за допомогою якої встановлюються
 2. 2.2. Використання облікових документівпри виявленні та розслідуваннірозкрадань грошових коштів,які вчинені обліково-бухгалтерськимипрацівниками
  ревізія каси з повним поаркушним перерахунком усіх грошей і перевіркою інших цінностей, що є в касі. Для проведення ревізії каси, наказом керівника підприємства, призначається комісія, яка за результатами ревізії складає акт. У разі виявлення ревізією у касі недостачі або лишків цінностей, в акті вказується сума недостачі або лишку та обставини їх виникнення. В акціонерних, кооперативних,
 3. Ревізія
  ревізії, встановлюються законність, цілеспрямованість та економічна ефективність проведених господарських операцій, а також правильність дій посадових осіб при їх здійсненні. У процесі ревізії викриваються нестачі, розтрати матеріальних цінностей і коштів, факти інших корисливих зловживань. Ефективність ревізії полягає в тому, що за її результатами розробляються конкретні заходи щодо усунення
 4. ///. Порядок ведення касової книги і зберігання грошей
  касира. Перші примірники залишаються в касовій книзі. Перші і другі примірники нумеруються однаковими номерами. Підчистки та невмотивовані виправлення в касовій книзі забороняються. Зроблені виправлення завіряються підписами касира, а також головного бухгалтера підприємства або особи, що його заміщує. 21. Записи в касову книгу проводяться касиром відразу після одержання або видачі грошей за
 5. Органiзацiя робочого місця касира
  касирів обладнанням для перерахування готівки, приладами для контролю захисних елементів банкнот, вiдповiдними нормативно-правовими актами. Робоче місце з приймання готівки має бути обладнане так, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки. Операцій з касового обслуговування клiєнтiв здійснюються в установах банку протягом робочого дня. Для органiзацiї належного касового
 6. 17. Види,методи та організація фінансового контролю.
  ревізії" звітної' фінансової' та бухгалтерської документації. Він призначений для оцінки результатів фінансової діяльності суб'єктів господарювання, зіставлення фактичних і планових показників, перевірки виконання фінансових зобов'язань. Важливим критерієм класифікації фінансового контролю є методи контролю, тобто конкретні способи та прийоми здійснення контрольних функцій. Методами фінансового
 7. 71. Фінансовий контроль:призначення,зміст та принципи.
  ревізії" звітної' фінансової' та бухгалтерської документації. Він призначений для оцінки результатів фінансової діяльності суб'єктів господарювання, зіставлення фактичних і планових показників, перевірки виконання фінансових зобов'язань. Важливим критерієм класифікації фінансового контролю є методи контролю, тобто конкретні способи та прийоми здійснення контрольних функцій. Методами фінансового
 8. § 5. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю
  ревізійною службою, митними та іншими органами. Основними завданнями Державної та відомчої контрольно-ревізійної служб є здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням державного майна, економним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, правильністю ведення бухгалтерського обліку в міністерствах, відомствах,
 9. За призначенням бухгалтерські документа поділяються на розпорядчі, виконавчі, комбіновані.
  ревізії не була викрита. Здійснення безтоварних операцій на практиці може супроводжуватися скоєнням таких корисливих злочинів, як розкрадання матеріальних та грошових коштів, порушення правил торгівлі і навіть хабарництво. Виявлення оперативними працівниками міліції, слідчими та ревізорами недоброякісних документів необхідно розцінювати як ознаку скоєння корисливих правопорушень. У діяльності
© 2014-2020  ibib.ltd.ua