Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Морандьер Л.Ж.. Цивільне право Франції / Пер. з фр. та вступна стаття Е. А. Флейшиц. Том 1. - М.: Изд-во іноземній чи.,. - 742 с., 1958 - перейти до змісту підручника

2. Права на нематеріальні блага. До їх числа відносяться: 358.

А. Права на деякі державні посади: нотаріусів, стряпчих, секретарів судів, адвокатів при касаційному суді і при Державній раді, судових приставів, біржових маклерів, аукціоністів, фрахтових і страхових маклерів (сприяють висновку договорів фрахтування суден та морського страхування). Особи, що займають ці посади , є посадовими особами а державні посади тепер не продаються державою, і особа, призначена на посаду, не набуває виняткового права на неї. Проте стаття 91 закону про фінанси 28 квітня 1816 надала певним посадовим особам право представляти свого наступника на посаді і отримувати від нього оплату вартості уступаемой посади. Таким чином, право подання наступника, або, точніше, майновий елемент цього права, може бути віднесено до числа безтілесних движимостей. 359.

Б. Право літературної чи художньої власності. Так називається визнане за автором літературного чи художнього твору право на опублікування і відтворення свого твору на вилучення з рябо майнових вигод. Це було визнано і становище автора врегульовано законом 19 липня 1793, який закріплює за автором довічну монополію скоєння зазначених дій законом 14 липня 1866 року така ж монополія на п'ятдесят років після смерті автора забезпечена його дружину і спадкоємцям (див.

також Міжнародну Бернську конвенцію 1886 р.). Після закінчення цього часу твір стає, як кажуть, громадським надбанням.

Монополія автора складається, проте, з прав двоякого роду:

а) майнові права, тобто право вилучення майнових вигод, експлуатації твори. Справа йде про безтілесному майні, відмінному від майна тілесного, яким є право власності автора на річ, в якій висловлено його твір (рукопис і т. п.)

б) права, звані моральним правом автора, полягають в його праві вирішувати, чи буде твір опубліковано, у праві охороняти твір у тому вигляді, в якому воно задумано і опубліковано, від будь-яких посягань з боку третіх осіб. Моральне право автора позбавлене майнового змісту, воно вічно після смерті автора воно здійснюється його спадкоємцями, котрі представляють особистість автора. Це право не є майно і знаходиться за межами поділу на рухомості і нерухомості.

360. В. Право на листи. Тут слід розрізняти:

а) право власності на аркуш паперу, на якому написано лист. Це звичайне право власності па рухому річ, яке переходить до адресата з врученням йому листи

б) право користуватися листом, повідомляючи його зміст третім особам або представляючи його суду.

Це право належить адресату, крім випадків, коли лист носить конфіденційний характер. У такому випадку це право може здійснюватися лише за згодою відправника листа і адресата

в) право опублікування листа це авторське право, яке належить автору листа.

361. Г. Права промислової власності. До їх

числа належать права промисловця чи торговця на своє торгове ім'я, на вивіску, на товарні знаки і торгові марки, на промислові малюнки, на найменування продукції, що вказує її походження, а також права винахідника, який отримав патент на свій винахід. Ці права також представляють собою рухомого характеру монополію на експлуатацію

252 Основні поняття, пов'язані з особам та майном

Майна

253

певних благ. Їм присвячені спеціальні закони, що відносяться до галузі торговельного права.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Права на нематеріальні блага. До їх числа відносяться: 358. "
 1. Глава 8 Об'єкти цивільних прав
  Поняття об'єктів цивільних прав. Під об'єктами цивільних прав прийнято розуміти матеріальні і нематеріальні блага, відносини з приводу яких регламентовані цивільним законодавством. Як відомо, Безоб'ектной правовідносин не існує: об'єкт, будучи елементом всякого правовідносини, виступає відносно самостійною правовою категорією. Коло об'єктів цивільних прав
 2. 1. Поняття об'єкта цивільних правовідносин
  Об'єкти цивільних правовідносин - це різні матеріальні (у тому числі речові) та нематеріальні (ідеальні) блага або процес їх створення, що становлять предмет діяльності суб'єктів цивільного права. Названі об'єкти нерідко іменують об'єктами цивільних прав (як це, зокрема, робить Цивільний кодекс). Як відомо, об'єктом правового регулювання може бути тільки
 3. 2. Види об'єктів цивільних правовідносин
  До матеріальних благ як об'єктів цивільних правовідносин відносяться речі, а також результати робіт або послуг, що мають матеріальну, речову форму (наприклад, результат будівництва або ремонту будь-якого матеріального об'єкта). У цьому сенсі матеріальним благом може бути не тільки річ, але і діяльність по створенню або покращенню речей, і навіть діяльність з наданню інших
 4. 3. Об'єкти цивільних правовідносин
  Всяке громадянське правовідношення має свій об'єкт, в якості якого виступає те, з приводу чого виникає і здійснюється діяльність його учасників. Діяльність суб'єктів цивільних правовідносин обмежена межами суб'єктивних цивільних прав та обов'язків. Але як будь-яка людська діяльність, діяльність суб'єктів цивільних правовідносин, в результаті якої виникають,
 5. № 151. Особисті немайнові блага як об'єкти ЦИВІЛЬНИХ прав.
  Це ті блага, Які НЕ мают грошової чі будь-якої Іншої майнової ОЦІНКИ. Смороду зв'язані з особою людини, що не могут передаватіся, буті відчуженімі. Відповідно до конституції України особіст немайновімі благами ФІЗИЧНОЇ особини є життя, здоров'я, тілесна недоторканість, сім'я, Гідність, честь, таємниця особіст життя, недоторканих помешкання, свобода розвітку творчості, авторства, а такоже а блага,
 6. § 1, Поняття нематеріальних благ і їх види
  Поняття нематеріального блага. До особливої групи об'єктів цивільних прав належать нематеріальні блага, під якими розуміються не мають економічного змісту і не віддільні від особи їх носія блага і свободи, визнані чинним законодавством. Характерна особливість цієї групи об'єктів полягає в тому, що вони: 1) не мають матеріального (майнового) змісту, 2)
 7. § 4. Результати робіт. Послуга. Нематеріальні блага
  Результати робіт. Поряд з результатами творчої діяльності об'єктами цивільних правовідносин виступають результати інших дій. Так, предметом договору підряду є результат роботи підрядника. На момент укладення договору підряду даного результату ще не існує в природі, але це не означає, що виникло між замовником і підрядником правовідносини безоб'ектно. Об'єкт в ньому
 8. 3. Майнові та немайнові правовідносини
  Правовідносини майнового характеру мають своїм об'єктом матеріальні блага (майно) і відображають або приналежність майна певній особі (правовідносини власності, господарського відання, оперативного управління і т. п.), або перехід майна (за договором, в порядку спадкування, відшкодування шкоди і т. п.). Правовідносини, що мають в якості об'єктів результати
 9. 48. Цивільне правове. Його види і ознаки.
  Норми ДП регулюють суспільні відносини, реально існуючі м / д людьми. Цивільні правовідносини - врегульовані нормами ДП майнові та особисті немайнові відносини, учасники яких є носіями цивільних прав та обов'язків. Суб'єкти грн правовідносин: Фізичні особи (гр-ні, іноземці, особи без гр-ва); Юридичні особи; РФ, суб'єкти РФ, Муніципальні освіти
 10. § 5. Об'єкти правових відносин
  Об'єкти правовідносин - це ті явища (предмети) оточуючого нас світу, на які спрямовані суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Можлива наступна класифікація об'єктів правовідносин: предмети матеріального світу; продукти духовної творчості; особисті немайнові блага; поведінка учасників правовідносин; результати поведінки учасників правовідносин. 1) Предмети
 11. VIII. Види интеллектульно власності, близької до авторських прав
  Існує кілька інститутів інтелектуальної власності, правовий режим охорони яких схожий на режим охорони об'єктів авторського права. До їх числа відносяться суміжні права, права на промисловий зразок, права на топології інтегральних мікросхем і права на бази даних
 12. 26. Поняття і зміст правового відношення. Юр. форма і соціальний зміст правовідносини.
  Правове відношення - це реальна взаємодія суб'єктів права в інтересах користування правом і досягнення бажаного результату, який не суперечить юридичній нормі; Структура правовідносини: суб'єкт (сукупність осіб, що беруть участь у правовідносинах - фізичні або юридичні особи). об'єкт (те, з приводу чого виникає і здійснюється діяльність суб'єктів - матеріальні чи нематеріальні
 13. ЗМІСТ:
  Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4 Глава 1. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА 4 § 1. Поняття цивільного права 4 § 2. Отграничение цивільного права від суміжних галузей права 12 § 3. Принципи цивільного права 16 § 4. Система цивільного права 21 Глава 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 24 § 1. Цивільне законодавство та його система 24 § 2 . Дія цивільного законодавства 36 § 3.
 14. § 3, Суб'єкти та об'єкти цивільних правовідносин
  Суб'єкти цивільних правовідносин. Учасники цивільних правовідносин іменуються їх суб'єктами. Як і будь-яке суспільне відношення , громадянське правовідношення встановлюється між людьми. Тому в якості суб'єктів цивільних правовідносин виступають або окремі індивіди, або певні колективи людей. Окремі індивіди іменуються у цивільному законодавстві громадянами. Разом з
© 2014-2020  ibib.ltd.ua