Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЕкстремальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Малкіна-Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с., 2005 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Надзвичайні ситуації отримують в сучасних соціально-політичних умовах все більш широке поширення. Все частіше діти і дорослі потрапляють в умови техногенних катастроф, стихійних лих, піддаються насильству, стають заручниками. Тому інтерес до психології екстремальних ситуацій у сучасному світі неухильно зростає, як серед політиків, соціологів, філософів, так і серед практичних психологів. Психологія екстремальних ситуацій складає до теперішнього часу один з найважливіших розділів прикладної психології, який включає в себе як діагностику психічних станів людини, що переживає або пережив надзвичайні обставини, так і напрями, методи, техніки, прийоми психологічної допомоги: психологічної корекції, консультування та психотерапії.

Значна увага приділяється в психологічній літературі виявленню, психологічному аналізу та класифікації різноманітних психічних феноменів, що виникають у жертв екстремальних пригод. Зокрема, психологічні феномени, що виникають в умовах впливу надзвичайних факторів, описуються в літературі під назвою посттравматичного стресового синдрому, або посттравматичного стресового розладу, Досліджуються різноманітні негативні психічні стани, що виникають внаслідок впливу екстремальних факторів: стрес, фрустрація, криза, депривація, конфлікт. Ці стани характеризуються домінуванням гострих або хронічних негативних емоційних переживань: тривоги, страху, депресії, агресії, дратівливості, дисфории. Виникаючі в цих станах афекти можуть досягати такого ступеня інтенсивності, що вони надають дезорганізуюче вплив на інтелектуально-мнестичну діяльність людини, утруднюючи процес адаптації до подій. Інтенсивні емоційні переживання, такі, як страх, паніка, жах, відчай, можуть ускладнювати адекватне сприйняття дійсності, правильну оцінку ситуації, заважаючи прийняттю рішень і знаходженню адекватного виходу зі стресової ситуації. Ці явища, що відображають феноменологію психічного функціонування людини в кризі, опиняються в центрі уваги як лікарів-психіатрів і психотерапевтів, так і психологів, які надають психологічну допомогу людям, постраждалим в надзвичайних ситуаціях.

У значній частині випадків наслідками травматичного стресу, пов'язаного з переживанням екстремальних життєвих ситуацій, є такі форми адиктивної поведінки, як алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, зловживання лікарськими препаратами. Алкоголь чи наркотик можуть використовуватися як Релаксую-щих засобів, що дозволяють зняти або частково нівелювати гострий дискомфорт, напруга, розгубленість, страх. Надмірний стрес може впливати і на вітальні (життєві) функції, такі, як сексуальна поведінка або харчування. Таким чином, наслідками травматичного стресу є не тільки тривалі або гострі емоційно-негативні стани, що ускладнюють життєдіяльність людини, але також і порушення поведінки, що представляють вже сферу інтересів лікарів-психіатрів. Тим часом подібні порушення поведінки мають психологічні причини, пов'язані з недостатністю особистісних ресурсів для подолання стресу або з надмірністю і надмірністю дезадаптують впливів в надзвичайних обставинах.

Існують життєві ситуації, знайомі кожному, які є настільки травматичними, що вимагають допомоги з боку, оскільки сама людина впоратися з переживанням стресу не може. Наприклад, ситуація смерті, втрати близької людини, розриву відносин - коли особистісних ресурсів може виявитися недостатньо. Щоб справитися з надзвичайних стресовим впливом, люди, що переживають втрату, часто починають зловживати алкоголем, лікарськими препаратами. Внаслідок хронічного напруження у них можуть виникнути також і різноманітні психосоматичні розлади. Психологи активно досліджують причини виникнення так званих психосоматичних захворювань, при яких найбільше значення мають саме психологічні чинники. Такі соматичні страждання, як виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, неспецифічний виразковий коліт, гіпертонія або ішемічна хвороба серця, - часто виникають внаслідок надзвичайних обставин на тлі тривалих і інтенсивних станів гніву, люті, злості чи страху, відчаю, депресії і смутку. Таким чином, особи, які пережили стрес, можуть виявитися пацієнтами лікаря.

Психологія екстремальних ситуацій має як свій теоретичний аспект, пов'язаний з вивченням особливостей психічного функціонування в кризі, так і практичне застосування, яке визначається необхідністю надавати психологічну допомогу постраждалим в критичних ситуаціях людям. Подібна психологічна допомога необхідна для запобігання порушень поведінки та профілактики психосоматичних розладів. Вона припускає нормалізацію психічного стану з нівелюванням негативних переживань, які надають настільки руйнівний вплив як на психічні, так і на соматичні функції людини. Основним завданням психологічної допомоги є актуалізація адаптивних і компенсаторних ресурсів особистості, мобілізація психологічного потенціалу для подолання негативних наслідків надзвичайних обставин. Наслідком ефективної психологічної допомоги постраждалим є оптимізація психічного стану та поведінки людини в екстремальних ситуаціях.

У довіднику практичного психолога, присвяченому екстремальних ситуацій, який пропонується вашій увазі, розкриваються як теоретичні аспекти, що дозволяють зрозуміти специфіку цих ситуацій, їх значення для людини, так і практичні, прикладні аспекти: автор пропонує конкретні способи подолання травматичного стресу, конкретні форми поведінки, що дозволяють впоратися з надзвичайними ситуаціями. Тут також наводяться конкретні рекомендації, які можуть бути корисні не тільки практичним психологам, але також і всім особам, які надають допомогу постраждалим: лікарям, рятувальникам, військовим, пожежним.

Соловйова С.Л.,

доктор психологічних наук, професор,

завідувач кафедри психології та педагогіки Санкт-Петербурзької

державної Медичної академії ім. І.І. Мечникова

РОБОТА ПСИХОЛОГА В ОСЕРЕДКУ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ

Зростання числа екстремальних ситуацій (техногенних і природних катастроф, міжнаціональних конфліктів, терористичних актів) в нашій країні за останні роки диктує необхідність підготовки фахівців, здатних надавати екстрену психологічну допомогу жертвам подібних ситуацій.

Незважаючи на всю важливість і актуальність проблем надання екстреної психологічної допомоги населенню в екстремальних ситуаціях, ці завдання в даний час все ще залишаються досить новими для психолога.

У рамках теорії посттравматичного розладу і виникла в кінці 80-х років кризової психології оформилося поняття «психічна травма» (психотравма). Подія, яка сприймається людиною як загроза його існуванню, яке порушує його нормальну життєдіяльність, стає для нього подією травматичним, тобто потрясінням, переживанням особливого роду (Черепанова, 1996).

Психологам і психотерапевтів все частіше доводиться працювати з людьми, що перенесли психічну травму, такими, як: вимушені переселенці та біженці, жертви захоплення в заручники, люди, які пережили бомбардування, обстріли, загибель родичів, розбійні напади, а також широкомасштабні природні та техногенні катастрофи (Владиславова, 2001).

Головний зміст психологічної травми становить втрата віри в те, що життя організоване відповідно до визначеного порядку і піддається контролю.

Травма впливає на сприйняття часу, і під її впливом змінюється бачення минулого, сьогодення і майбутнього. За інтенсивністю пережитих почуттів травматичний стрес сумірний з усією попередньою життям. Через це він здається найбільш істотним подією життя, як би «вододілом» між тим, що сталося до і після травмуючої події, а також усім, що відбуватиметься потім.

Якщо раніше основну заклопотаність викликали такі наслідки екстремальних ситуацій, як кількість смертей, фізичних хвороб і травм, то зараз серед спеціалістів зростає стурбованість їх наслідками для психосоціального і душевного здоров'я населення. З людей, які перенесли психотравму, 80 відсотків нормально функціонують, а у 20 відсотків через деякий час (2-6 місяців) виникають ті чи інші проблеми в одній або декількох сферах життя: афективної, психосоціальної, професійної, психосоматичної (Пергаменщик та ін, 1999).

Негайне психотерапевтичне втручання, якомога ближче за часом до перенесену травму, дозволяє запобігти багато небажані наслідки і перехід процесу в хронічну форму.

За спостереженнями дослідників, на психічний стан найбільш важкий вплив надають катастрофи, викликані умисними діями людей. Техногенні катастрофи, що відбуваються з необережності або випадковим збігом обставин, переживаються менш важко, але все ж важче, ніж природні катаклізми. Саме тому в даній главі досить велике місце займають питання, пов'язані з психологією тероризму.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕРЕДМОВА "
 1. Довідковий апарат до путівника
  передмову, список скорочень, покажчики. Слід знати, що титульний лист не тільки завершує оформлення довідника, а й містить основні відомості справоч-но-ориентирующего характеру. Це - інформація загального характеру про підвідомчість даного архіву, назві архіву та назві довідника, про місце і час видання. Для підвищення інформативності змісту доцільно
 2. Г. Г. Татарова. Методологія аналізу даних в соціології (введення), 1999

 3. Людвіг Фейєрбах. Історія філософії. Том 1., 1974

 4. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
  передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права, яка закріплена в програмі даного курсу, розробленої і використовуваної в навчальному процесі названим колективом
 5. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 6. Передмова англійської видавця
  Взявшись за критичне вивчення філософії Шопенгауера, пан Патрік Гардінер надав значну послугу як широкому колу читачів, так і професійним філософам. Безсумнівно, є філософи, чиї імена більш широко відомі, ніж ім'я Шопенгауера, але і нехтувати вивченням його робіт не виправдане. У деякій мірі обгрунтовану недовіру до його метафізиці призвело до помилкового припущенням, що
 7. Передмова
  Про самоорганізації пишуть багато і не один десяток років. Проте, роботи, об'єднуючою творчість найбільш значних мислителів, яка заклала основи цієї, що стала найбільш сучасною, філософії до цих пір немає. У автора цих рядків виникла ідея - заповнити цей недолік у вигляді справжньої книги. Наскільки вдало вийшла остання - судити читачам. Почнемо зі слова
 8. Передмова до четвертого видання
  ської Федерації »1, а також прийняттям Федеральних законів« Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації »2 і« Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації »3. Наприкінці 2001 р. прийнятий новий Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації, а в середині 2002 р. - Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації, які вплинули на побудову і діяльність
 9. Передмова.
  Це видання являє собою грунтовно перероблений і серйозно доповнений, а також заново відредагований варіант підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на
 10. Передмова
  Ця книга являє собою виклад курсу лекцій, який міг би читатися в студентській аудиторії для попереднього ознайомлення майбутніх фахівців-лінгвістів, які цікавляться теоретичними положеннями науки, з блискучою філософськи обгрунтованою і в даний час прийнятої широким колом учених теорією псіхосістематікі мови найбільшого лінгвіста XX століття Г.Гійома. Висунута ним
 11. Від видавництва
    Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua