Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЕкстремальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Малкіна-Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с., 2005 - перейти до змісту підручника

1.1 КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ

Надзвичайна (екстремальна) ситуація (НС) - це обстановка на певній території, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, які можуть спричинити за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей. Кожна НС має властиві тільки їй причини, особливості та характер розвитку (http://www.nntu.ru/RUS/gochs/posobiya/posob4/).

НС можуть класифікуватися за такими ознаками:

- за ступенем раптовості: раптові (непрогнозовані) і очікувані (прогнозовані). Легше прогнозувати соціальну, політичну, економічну ситуації, складніше - стихійні лиха. Своєчасне прогнозування НС і правильні дії дозволяють уникнути значних втрат і в окремих випадках запобігти НС;

- за швидкістю поширення: НС може носити вибуховий, стрімкий, бистрораспространяющійся або помірний, плавний характер. До стрімким найчастіше відносяться більшість військових конфліктів, техногенних аварій, стихійних лих. Щодо плавно розвиваються ситуації екологічного характеру;

- за масштабом поширення: локальні, місцеві, територіальні, регіональні, федеральні, транскордонні. До локальних, місцевим та територіальним відносять НС, що не виходять за межі одного функціонального підрозділу, виробництва, населеного пункту. Регіональні, федеральні і транскордонні НС охоплюють цілі регіони, держави або кілька держав;

- за тривалістю дії: можуть носити короткочасний характер або мати затяжний перебіг. Всі НС, в результаті яких відбувається забруднення навколишнього середовища, відносяться до затяжних;

- за характером: навмисні (умисні) і ненавмисні (ненавмисні).

До перших слід віднести більшість національних, соціальних і військових конфліктів, терористичні акти та інші. Стихійні лиха за характером свого походження є ненавмисними, до цієї групи належать також більшість техногенних аварій і катастроф.

За джерела походження надзвичайні (екстремальні) ситуації поділяються на:

- НС техногенного характеру;

- НС природного походження;

- НС біолого-соціального характеру.

Типи НС техногенного характеру: транспортні аварії і катастрофи, пожежі і вибухи, аварії з викидом аварійно-хімічних отруйних речовин (АХОВ) і отруйних речовин (ОР), аварії та катастрофи з викидом радіоактивних речовин (РВ) або сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), раптове обвалення споруд, аварії на електро-і енергетичних системах (ЕЕС) або комунальних системах життєзабезпечення, аварії на промислових очисних спорудах,, гідродинамічні аварії.

Типи НС природного походження: геофізичні, геологічні, метеорологічні, агрометеорологічні, небезпечні морські гідрологічні явища, природні пожежі.

Типи НС біолого-соціального характеру: голод, тероризм, громадські заворушення, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, різні акти насильства.

НС, пов'язані зі зміною стану літосфери - суші (грунту, надр, ландшафту); складу і властивостей атмосфери (повітряного середовища); стану гідросфери (водного середовища); стану біосфери; інфекційні захворювання людей, тварин і рослин.

Для практичних цілей і встановлення єдиного підходу до оцінки НС природного і техногенного характеру, визначення меж зон НС і адекватного реагування на них введена класифікація НС:

- залежно від кількості людей, потерпілих у цих НС;

- людей, у яких порушені умови життєдіяльності;

- розміру матеріальної шкоди, а також межі зони поширення вражаючих факторів НС.

Джерело НС визначається як небезпечне природне явище, аварія або техногенний пригода, інфекційна хвороба людей, тварин і рослин, а також застосування сучасних засобів ураження (ССП), в результаті чого може виникнути НС.

Вражаючий фактор джерела НС визначається як складова небезпечного явища або процесу, викликана джерелом НС і характеризується фізичними, хімічними і біологічними діями або явищами, які визначаються відповідними параметрами

Зона НС визначається як территори або акваторія, на якій внаслідок виникнення джерела ЧСілі рас-пространения його наслідків з інших районів виникла НС.

Зона зараження - це територія, в предалах якої поширені небезпечні хімічні вещетва або біологи-етичні (бактеріологічні) кошти. РВ в кількостях, які становлять небезпеку для людей, тварин і рослин і навколишнього природного середовища.

Осередок ураження - обмежена територія, в межах якої в результаті впливу ССП відбулися масова загибель або поразка людей, сільськогосподарських тварин і рослин, зруйновані і пошкоджені будівлі та споруди, а також елементи навколишнього природного середовища (ОПВ) .

Оцінка збитків внаслідок НС проводиться по 5 основними параметрами:

- прямі втрати внаслідок НС;

- витрати на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

- обсяг евакуаційних заходів та витрати на їх проведення;

- витрати на ліквідацію НС;

- непрямі втрати.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1 КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ "
 1. 11.3. Методичні особливості екстремальної підготовки Методи підготовки
  екстремальних ситуаціях той, хто знає + може + хоче + здатний досягати їх. Вона носить особистісний характер, передбачає наявність належної вихованості і розвиненості співробітника. Тому й екстремальна підготовка - це педагогічна система, яка вирішує триєдине педагогічне завдання (ТПЗ): навчання + виховання + розвиток. Це обучающе-воспітивающе-розвиваюча підготовка. Зведення
 2. Малкіна-Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с., 2005

 3. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  екстремальної підготовленості співробітників. 2. Дайте педагогічну характеристику екстремальної підготовленості. 3. Які вимоги до екстремальної підготовки, її цілі, завдання та види? 4. Згадайте спеціальні педагогічні принципи екстремальної підготовки та охарактеризуйте їх сутність. 5. Розкажіть, як повинна організовуватися і забезпечуватися
 4. 11.2. Основи екстремальної підготовки співробітників
  екстремальної підготовки
 5. 11.4. Основні види екстремальної підготовки
  екстремальної
 6. Командно-адміністративна система управління
  екстремальних ситуаціях - у воєнний час, при відновленні зруйнованого господарства і т . п. У звичайній ситуації необхідне поєднання командно-адміністративного та демократичного принципів управління із залученням до управління керівників, виконавців і всіх учасників виробничого
 7. Ознайомлення учнів з екстремальними ситуаціями і факторами
  екстремальними ситуаціями і факторами навчається випробував у навчальній обстановці, а не в реальному. Педагогічно і психологічно розважливе знайомство з негативними обставинами здатне змінити психологічну та поведінкову реакцію співробітника на них і замість можливого негативного дати надійний позитивний ефект. Це підтверджується досвідом і положеннями інформаційної теорії емоцій
 8. Підтримка бойової натренованості
  екстремальних умовах важливе місце займає підтримка їх бойової натренованості. Служба в правоохоронних органах така, що співробітники багатьох служб і підрозділів у будь-який момент повинні бути готові до дій у раптово виниклої екстремальній ситуації. Для цього потрібно, щоб їх вишкіл завжди перебувала на максимальній висоті. Але відомо, що перерва навіть в 10-15 днів негативно
 9. Спеціальна екстремально-фізична підготовка
  екстремальних фізичних навантажень носить характер спеціально-екстремальної фізичної підготовки (СЕФП). Зміст СЕФП визначається тими діями, які даній групі навчаються доводиться виконувати у відповідному типі екстремальних ситуацій, а нерідко і безпосередньо у тій операції, до участі в якій група готується. Найбільш часто в ході СЕФП відпрацьовуються: -
 10. Моделювання екстремальних ситуацій та факторів
  екстремальних ситуацій, їх обстановки і умов грає найважливіше значення для ефективності екстремальної підготовки. Змоделювати - значить відтворити на заняттях максимально правдоподібно те, що буде, коли екстремальна ситуація виникне фактично. Всі відтворити, як правило, неможливо (наприклад, смертельну небезпеку), а загрози для здоров'я і отримання травм повинні бути
 11. Тема 10. Слідчі ситуації і тактичні комбінації. Фактор раптовості, тактичне рішення.
  Класифікація слідчих ситуацій. Елементи слідчої ситуації. Місце слідчої ситуації в розслідуванні злочинів. Тактико-криміналістичні прийоми і рекомендації. Тактичні та оперативно-тактичні комбінації. Поняття, структура і види тактичного рішення. Взаємозв'язок слідчої ситуації і тактичного рішення. Контрольні питання: Сформулюйте поняття: слідчий прийом і
 12. 11.5. Педагогічне забезпечення дій персоналу правоохоронних органів в екстремальних умовах
  екстремально-педагогічного Глибоко помилково вважати, що всебічна підготовка людей проведена, а тепер їм залишається діяти, як вчили і вказували. Навпаки, люди, їх стану, поведінка, дії в екстремальних ситуаціях потребують підвищеної уваги, підтримки, допомоги турботі, навчанні, вихованні, згуртуванні та ін Екстремальні ситуації, викликані природними,
 13. 11.1. Вимоги до екстремальної підготовленості співробітників правоохоронних органів Екстремальні ситуації у правоохоронній діяльності
  екстремальності правоохоронної діяльності у зв'язку зі значним зростанням активності і кримінальної витонченості злочинців, групового бандитизму, організованій злочинності, розвитком тероризму, зростанням числа ситуацій, в яких активно використовується зброя, та ін Останнє призвело до підвищення ролі та розвитку такого виду правоохоронної діяльності, як службово-бойова діяльність.
 14. 1. Цілі класифікації
  класифікація головним чином юридичних конституцій, хоча звернення до фактів дійсності також повинно мати місце (коли, наприклад, йдеться про фактичні, фіктивних або нефіктивного конституціях). Класифікація конституцій, їх рознесення по різних класах на основі загальних властивостей дозволяють орієнтуватися в різноманітті конституцій, сприяють встановленню закономірно існуючих
 15. Проблеми класифікації зобов'язань
  класифікації зобов'язань носить в літературі дискусійний характер . Нерідко класифікація зобов'язань здійснюється шляхом довільного вичленування окремих видів зобов'язальних правовідносин поза їх зв'язку з іншими зобов'язаннями. Наприклад, виділяються договірні і позадоговірні, односторонні і взаємні, прості і складні, альтернативні і факультативні, головні і додаткові
 16. 5. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків
  класифікації товарів. У багатьох країнах, включаючи і ті, що формально не стали учасницями Угоди, діє правило, згідно з яким у кожній заявці на реєстрацію мають зазначатися індекси класу товару, знак на який заявлений до реєстрації. Як міжнародна реєстрація знаків, так і їх реєстрація на національній основі не можуть ефективно здійснюватися без належної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua