Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Морандьер Л.Ж.. Цивільне право Франції / Пер. з фр. та вступна стаття Е. А. Флейшиц. Том 1. - М.: Изд-во іноземної чи.,. - 742 с., 1958 - перейти до змісту підручника

§ 2. ПРЕДМЕТ І ОБСЯГ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 737. ЩО РОЗУМІЄТЬСЯ ПІД АЛІМЕНТАМИ.

Під аліментами розуміється все необхідне для життя (харчування, житло, одяг, витрати на лікування), до аліментах відносять і витрати а поховання.

Опорним представляється питання про те, чи повинно сімейне допомога, що виплачується. Безпосередньо особі, яка отримує аліменти, зачитуватися в суму останніх.

Аліментні зобов'язання отримує ряд особливостей, коли справа йде про зміст неповнолітніх низхідних їх батьками або, в а відсутністю батьків, дідом і бабою. Закон (ст. 203) говорить: Самим фактом шлюбу подружжя беруть на себе зобов'язання годувати, утримувати і виховувати своїх дітей.

З цих слів випливає:

а) що обов'язок утримання з'єднується з обов'язком виховувати і навчати дітей так, щоб вони були в змозі пізніше самі заробляти засоби до життя (см . закон 28 березня 1882 і 9 серпня 1936 про обов'язкове початкове навчання дітей віком від 6 до 14 років).

Але алиментное зобов'язання не охоплює обов'язку давати дітям придане або забезпечувати їх самостійне обзаведення. Як виражається стаття 204, син або дочка не мають позову до своїх батька й матері про структуру їх життя шляхом шлюбу чи інакше. Однак дуже багато авторів (спираючись на редакцію ст.

204: не мають позову) завжди вважали, що так само, як це було в дореволюційному праві, в наші дні діє натуральне зобов'язання батьків надавати своїм дітям придане

б) що якщо той з батьків, хто здійснює батьківську владу, не виконує своїх обов'язків щодо дітей, то другий з батьків має право шляхом про рощення до суду примусити його до виконання цих обов'язків. Подружжя-позивач пред'являє в такому випадку особисто йому належить вимога у мирового судді в порядку, встановленому статтею 864 цивільно-процесуального кодексу

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. ПРЕДМЕТ І ОБСЯГ аліментних зобов'язань 737. Що розуміється під аліментами."
 1. 13.5. Відповідальність з сімейного права
  Особливість юридичної відповідальності, що закріплюється нормами сімейного права, - її тісний зв'язок з моральною відповідальністю. Про це свідчить одне з основних засад сімейного законодавства, яке виходить з необхідності відповідальності перед сім'єю всіх її членів (ст. 1 СК). Безпосередньо нормами сімейного права встановлена майнова відповідальність членів сім'ї. В
 2. § 3. Аліментарні зобов'язання інших членів сім'ї
  Не тільки батьки та діти, але й інші члени родини також мають допомагати нужденним в цьому членам своєї сім'ї. Якщо у дітей немає батьків або у батьків немає достатніх коштів, обов'язок щодо утримання дітей покладається на діда, бабусю, братів і сестер. Ці особи зобов'язані також утримувати повнолітніх, але непрацездатних і нужденних онуків, братів і сестер, якщо ті не можуть отримувати
 3. 13.2. Права і обов'язки подружжя
  Права і обов'язки подружжя тісно взаємопов'язані і можуть бути розділені на дві великі групи: особисті та аліментні. До основних особистих прав подружжя відносяться рівноправність в сім'ї і право вибору прізвища. Відповідно до ст. 31 СК кожен з подружжя вільний у виборі роду занять, професії, місць перебування і проживання. Питання материнства, батьківства, виховання, освіти дітей та інші
 4. 12.4. Припинення зобов'язань
  ГК закріплює такі випадки припинення зобов'язань. - Належне виконання (ст. 408). Кредитор, приймаючи виконання, зобов'язаний на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання повністю або у відповідній частині. Якщо боржник видав кредиторові в посвідчення зобов'язання борговий документ, то кредитор, приймаючи виконання, повинен повернути цей документ, а при неможливості
 5. внедоговорную (ПРАВООХОРОННІ) ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  Тема 52. Поняття, види і функції позадоговірних зобов'язань Поняття та основні ознаки позадоговірних зобов'язань; їх відмінність від договірних зобов'язань. Види позадоговірних зобов'язань. Функції позадоговірних зобов'язань та позадоговірної відповідальності. Позадоговірні зобов'язання як охоронні зобов'язання. Інші функції позадоговірних зобов'язань. Тема 53.
 6. Розділ XVII. НАТУРАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  Тема 51. Зобов'язання з договорів, що не підлягають судовому захисту Поняття натуральних зобов'язань. Види натуральних зобов'язань. Зобов'язання з проведення ігор і парі. Зобов'язання, що виникають при проведенні лотерей, тоталізаторів та інших ігор публічно-правовими утвореннями або по їх вирішенню. Угоди на
 7. Групи зобов'язань.
  Як договірні, так і позадоговірні зобов'язання, у свою чергу, поділяються на групи зобов'язань. Так, в рамках договірних зобов'язань залежно від характеру опосредуемого ними переміщення матеріальних благ виділяються наступні групи: зобов'язання з реалізації майна, зобов'язання з надання майна в користування, зобов'язання з виконання робіт, зобов'язання по
 8. Типи зобов'язань.
  Залежно від підстави виникнення всі зобов'язання поділяються на два типи: договірні і позадоговірні зобов'язання. Договірні зобов'язання виникають на основі укладеного договору, а позадоговірні зобов'язання припускають як свого заснування інші юридичні факти. Значення розмежування всіх зобов'язань на два типу у тому, що зміст договірних зобов'язань
 9. Стаття 5. Відповідальність суспільства
  5.1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. 5.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. 5.3. Держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями товариства, так само як і суспільство не відповідає за зобов'язаннями держави та її
 10. 105. Суб'єкти зобов'язань.
  Суб'єкти виконання зобов'язання. Суб'єктом виконання зобов'язання є боржник. Оскільки зобов'язання є відносним правовідносинами, кредитор має право вимагати виконання зобов'язання безпосередньо від боржника, який зазвичай буває відомий вже в момент виникнення зобов'язання. Разом з тим виконання зобов'язання може бути покладено в цілому або в частині на третю
 11. Контрольні питання
  1. У чому полягає поняття цивільно-правового зобов'язання. Які основні види зобов'язань в Російській Федерації? 2. Що являє собою виконання зобов'язань? Які принципи виконання зобов'язань? 3. Які правила існують щодо терміну та місця виконання зобов'язань в Російській Федерації? 4. Назвіть способи забезпечення виконання зобов'язань
 12. 104. Місце і час виконання зобов'язань.
  Місце виконання зобов'язання. Для належного виконання зобов'язання необхідно, щоб передача речі або вчинення дії, що становлять предмет виконання, були вчинені боржником в певному місці. Як правило, місце виконання зобов'язання визначається в самому зобов'язанні (договорі) або випливає із суті зобов'язання. У тому випадку, коли місце виконання зобов'язання не § 2. Умови виконання зобов'язань
 13. Виконання зобов'язань зводиться до вчинення дій, що складають його зміст, або до утримання від вчинення заборонених дій. Зобов'язання визнається виконаним належним чином, якщо воно вчинене відповідно до умов договору та вимог закону, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно
  § 2. Суб'єкти виконання зобов'язань
 14. Множинність осіб у зобов'язанні. Сторони у зобов'язанні кредитор і боржник - можуть бути представлені як однією особою, так і кількома особами (п. 1 ст. 308 ЦК). У тих випадках, коли сторони у зобов'язанні представлені не однією особою, а двома або більше особами, говорять про множинність осіб у зобов'язанні. При цьому множинність осіб може мати місце як на одній стороні, так і на кожній
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ
 15. Тема 29. Загальні положення про зобов'язання Поняття зобов'язального права. Зобов'язальне право як підгалузь цивільного (приватного) права. Система зобов'язального права. Основні тенденції розвитку зобов'язального права. Поняття зобов'язання. Зобов'язання як цивільні правовідносини. Зміст і визначення зобов'язання. Підстави виникнення
  Розділ XVI. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ОДНОСТОРОННІХ ДІЙ ТА З ІГОР І ПАРІ
 16. Тема 50. Зобов'язання з односторонніх угод і з дій в чужому інтересі Поняття та види зобов'язань з односторонніх угод. Зобов'язання з публічної обіцянки нагороди. Зобов'язання з публічного конкурсу. Зміна умов і скасування публічного конкурсу. Поняття і види дій в чужому інтересі. Умови виникнення зобов'язань з дій в чужому інтересі.
  1.1. Загальна характеристика понять
 17. Перехід від чуттєвого ступеня пізнання до абстрактного мислення характеризується насамперед як перехід відображення світу у формах відчуттів, сприймань і уявлень до відбиття його в поняттях і на їх основі в судженнях і теоріях. Мислення, таким чином, може розглядатися як процес оперування поняттями. Саме завдяки поняттям мислення набуває характеру узагальненого відображення
  6. Наслідки виконання поручителем зобов'язання з поруки
 18. З фактом виконання поручителем за боржника забезпечуваного зобов'язання чинний закон пов'язує виникнення відносини між поручителем і боржником. Зміст і природа цих відносин повинні оцінюватися з урахуванням наступних обставин. Відповідно до норми п. 1 ст. 365 ЦК до поручителя, який виконав зобов'язання, переходять права кредитора по цьому зобов'язанню і права, що належать
  Проблеми класифікації зобов'язань
 19. . Питання про класифікацію зобов'язань носить в літературі дискусійний характер. Нерідко класифікація зобов'язань здійснюється шляхом довільного вичленування окремих видів зобов'язальних правовідносин поза їх зв'язку з іншими зобов'язаннями. Наприклад, виділяються договірні і позадоговірні, односторонні і взаємні, прості і складні, альтернативні і факультативні, головні і
  . Вопрос о классификации обязательств носит в литературе дискуссионный характер. Нередко классификация обязательств осуществляется путем произвольного вычленения отдельных видов обязательственных правоотношений вне их связи с другими обязательствами. Например, выделяются договорные и внедоговорные, односторонние и взаимные, простые и сложные, альтернативные и факультативные, главные и
© 2014-2020  ibib.ltd.ua