Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
А.В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ, 2003 - перейти до змісту підручника

12.4. Припинення зобов'язань

ГК закріплює такі випадки припинення зобов'язань.

- Належне виконання (ст. 408). Кредитор, приймаючи виконання, зобов'язаний на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання повністю або у відповідній частині. Якщо боржник видав кредиторові в посвідчення зобов'язання борговий документ, то кредитор, приймаючи виконання, повинен повернути цей документ, а при неможливості повернення (наприклад, при втраті) вказати на це в видається їм розписці. Розписка може бути замінена написом на борговому документі. При відмові кредитора видати розписку, повернути борговий документ або відмітити в розписці неможливість його повернення боржник вправі затримати виконання. Належне виконання деяких зобов'язань зазвичай завершується підписанням сторонами акту здачі-прийому виконаних робіт (наданих послуг).

- Відступне (ст. 409). За угодою сторін зобов'язання може бути припинено наданням замість виконання відступного (сплатою грошей, передачею іншого майна тощо). Розмір, строки та порядок надання відступного встановлюються сторонами.

- Залік (ст. 410). Зобов'язання припиняється повністю або частково заліком зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом пред'явлення вимоги.

181

8

Не допускається зарахування вимог:

S якщо за заявою іншої сторони до вимогу підлягає застосуванню строк позовної давності і цей термін закінчився ; S про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю; S про стягнення аліментів; S про довічне утримання;

S в інших випадках, передбачених законом або договором

(ст .

411).

- Збіг боржника і кредитора в одній особі (ст. 413). Наприклад, член кооперативу, зобов'язаний внести певний внесок, звільняється від цього обов'язку, якщо виконає роботу, за яку інші члени кооперативу зобов'язані заплатити йому суму, рівну сумі внеску.

- Новація (ст. 414). Зобов'язання припиняється угодою сторін про заміну первісного зобов'язання, що існувало між ними, іншим зобов'язанням між тими ж особами, передбачає інший предмет або спосіб виконання. Новація не допускається щодо зобов'язань з відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, і по сплаті аліментів, тобто безпосередньо пов'язаних з особою кредитора.

- Прощення боргу (ст. 415). Зобов'язання може бути припинено звільненням кредитором боржника від лежачих на ньому обов'язків, якщо це не порушує прав інших осіб.

- Неможливість виконання (ст. 416). Зобов'язання припиняється неможливістю виконання, якщо вона викликана обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає, тобто обставиною непереборної сили.

- На підставі акта державного органу (ст. 417). Якщо в результаті видання акта державного органу (наприклад, закону) виконання зобов'язання стає неможливим повністю або частково, зобов'язання припиняється повністю або у відповідній частині. Сторони зобов'язання, які зазнали в результаті цього збитки, має право вимагати від держави їх відшкодування (в судовому порядку).

У разі визнання в установленому порядку недійсним акту державного органу, на підставі якого зобов'язання припинилося, зобов'язання відновлюється, якщо інше не випливає з угоди сторін або суті зобов'язання і виконання не втратило інтерес для кредитора.

- Смерть громадянина (ст. 418). Зобов'язання припиняється смертю боржника, якщо воно не може бути виконано без особистої участі боржника або зобов'язання іншим чином нерозривно пов'язане з особою боржника. Зобов'язання припиняється смертю кредитора, якщо виконання призначене особисто для кредитора або зобов'язання іншим чином нерозривно пов'язане з особою кредитора.

- Ліквідація юридичної особи (ст. 419). Зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), крім випадків, коли законом або іншими правовими актами виконання зобов'язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу особу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.4. Припинення зобов'язань "
 1. 107. Припинення зобов'язань.
  Припинені односторонньою відмовою від договору повіреного або довірителя (ст.392 ЦК). У цьому випадку підставою припинення зобов'язання є одностороння угода. Окремі способи припинення зобов'язань. Виконання зобов'язання є "ідеальним" підставою його припинення. Власне кажучи, зобов'язання для того і встановлюються (як договором, так і законом), щоб бути
 2. § 4. Господарські товариства і суспільства
  припинення або виконання зобов'язань та відшкодування збитків (як і при реорганізації). Отже, в господарських товариствах "а) особиста участь поступово скорочується в міру зростання капіталістичного елементу; б) обсяг відповідальності зменшується в міру посилення капіталістичного елементу". Як і будь-яка комерційна організація, господарське товариство або спілку повинно
 3. § 4. Укладання договорів
  припинення зобов'язань сторін за договором. Так, в договорі простого товариства сторони можуть передбачити, що після закінчення терміну договору припиняються і зобов'язання сторін за договором. Нарешті, закінчення терміну дії договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення. Так, постачальник відповідає перед покупцем за недоліки поставленого товару і після закінчення дії
 4. § 3. Предмет виконання
  припинення
 5. Банківська гарантія припиняє свою дію
  припинення зобов'язання по банківській гарантії. Гарант, якому стало відомо про припинення гарантії будь-яким із зазначених способів, повинен негайно повідомити про це принципала. Завдаток. Завдатком визнається грошова сума, що видається однією з договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів іншій стороні, на доказ укладення договору і в забезпечення його
 6. § 1. Зміна зобов'язань
  припинення зобов'язання і не мають такої спрямованості, але призводять до таких наслідків, правомірні і неправомірні дії учасників зобов'язання і третіх осіб і т. д. Правоизменяющие юридичні факти слід відрізняти від фактів, що призводять до повного або часткового припинення зобов'язань. Основна їх відмінність полягає в тому, що при зміні зобов'язання зберігається юридична
 7. § 2. Поняття і підстави припинення зобов'язань
  припинення зобов'язання. Припинення зобов'язання означає відпадання правової пов'язаності його суб'єктів, що втрачають внаслідок припинення зобов'язання суб'єктивні права і обов'язки, що становлять зміст зобов'язального правовідносини. При припиненні зобов'язання перестає існувати, і його учасників більше не пов'язують ті права та обов'язки, які раніше з нього випливали.
 8. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  припинення зобов'язання може бути обумовлено не всяким, а лише належним його виконанням, тобто таким виконанням, яке відповідає умовам зобов'язання, вимогам закону та інших правових актів, а за відсутності таких вимог та умов - відповідає звичаям ділового обороту або іншим звичайно ставляться (ст. 309 ЦК). Наприклад, неповернення кредиту не припиняє
 9. Зміст
  припинення цивільних правовідносин 40 Глава 4. Здійснення цивільних прав, виконання обов'язків. Способи захисту цивільних прав 44 § 1. Здійснення цивільних прав, виконання обов'язків 44 § 2. Захист цивільних прав 48 Глава 5. Громадяни (фізичні особи) як суб'єкти цивільного права 52 § 1. Правоздатність громадян (фізичних осіб) 52 § 2. Дієздатність громадян 56 § 3.
 10. § 5. Освіта, реорганізація та ліквідація юридичних осіб
  припинення юридичних осіб з переходом прав і обов'язків у порядку правонаступництва (крім випадків виділення зі складу юридичної особи іншої організації). Існує п'ять форм реорганізації (ст. 57, 58 ГК РФ): 1) злиття декількох юридичних осіб в одну нову; 2) приєднання юридичної особи до іншої; 3) поділ юридичної особи на два або більше нових; 4) виділення з юридичної