Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

Банківська гарантія припиняє свою дію


: - фактом сплати бенефіціару суми, на яку видана гарантія;
- закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана;
- внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантії та повернення її гаранту;
- внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його зобов'язань.
Повернення бенефіціаром гаранту оригіналу гарантійного листа є підтвердженням того, що ніякої претензії по ній не буде пред'явлено, що також означає по суті припинення зобов'язання по банківській гарантії.
Гарант, якому стало відомо про припинення гарантії будь-яким із зазначених способів, повинен негайно повідомити про це принципала.
Завдаток. Завдатком визнається грошова сума, що видається однією з договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні, на доказ укладення договору і в забезпечення його виконання (п. 1 ст. 380 ЦК).
Завдатком найчастіше забезпечуються зобов'язання між громадянами (договори оренди дачних і жилих приміщень, купівля-продаж тощо), хоча немає підстав для виключення завдатку з числа способів забезпечення зобов'язань, що складаються між юридичними особами різних організаційно -правових форм.
Угода про завдаток незалежно від суми завдатку має бути зроблено у письмовій формі. У ЦК не йдеться про те, що недотримання письмової форми приводить до недійсності угоди про завдаток. Отже, наступають загальні наслідки недотримання простої письмової форми угоди, визначені ст. 162 ЦК, тобто недотримання простої письмової форми угоди позбавляє сторони права в разі спору посилатися на підтвердження угоди та її умов на показання свідків, але не позбавляє їх права приводити письмові й інші докази (п. 1 ст. 162 ЦК). Має істотне значення чіткість складеного документа про завдаток. Щоб уникнути спору передана як завдаток сума повинна бути і названа в якості завдатку.
У відносинах з приводу завдатку беруть участь сторони основного зобов'язання: боржник - задаткодавець і кредитор - задаткополуча-тель.
Завдаток виконує три функції: платіжну, удостоверітельную і забезпечувальну. Завдаток видається в рахунок належних платежів за основним зобов'язанням, тим самим він виявляється засобом повного або часткового виконання основного зобов'язання, способом його виконання і виконує платіжну функцію. Здатність до оплати основного боргу зближує завдаток з авансом, який також виконує платіжні функції. Однак на відміну від авансу завдатку властиві й інші функції. Виконуючи передачею завдатку частину чи все основне зобов'язання, боржник підтверджує його наявність. З цим
пов'язана удостоверительная функція завдатку. Сума, передана як завдаток, зараховується в рахунок виконання основного зобов'язання і в цій частині гарантує, забезпечує його виконання. У цьому виявляється забезпечувальна функція завдатку.
Завдаток може виконувати і компенсаційну функцію, бо сторона відповідальна за невиконання договору, зобов'язана відшкодувати іншій стороні збитки із заліком суми завдатку (ч. 2 п. 2 ст. 381 ЦК).
Те, що відповідальна за невиконання договору сторона, яка дала завдаток, втрачає його, а винна в невиконанні договору сторона одержала завдаток, повертає його в подвійному розмірі, зближує завдаток з санкціями, встановленими в якості відповідальності на випадок невиконання або неналежного виконання зобов'язання.
У договорі про завдаток може міститися умова про обмеження розміру збитків сумою відступного (завдатку), при якому сторони відмовляються від права на відшкодування збитків, не покритих сумою завдатку. Їх відповідальність за невиконання основного зобов'язання обмежується втратою завдатку або поверненням його в подвійному розмірі.
Чинним ЦК введено нове правило, згідно з яким завдаток повинен бути повернений, якщо основне зобов'язання припинено до його виконання за угодою сторін або внаслідок неможливості виконання за обставинами, не залежних від сторін (п. 1 ст. 381 ЦК). Відсутність вини сторін та припинення основного зобов'язання роблять безглуздим існування забезпечувальних зобов'язань взагалі і завдатку зокрема. Залишення завдатку у сторони, що отримала його, призводило б до безпідставно її збагаченню.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Банківська гарантія припиняє свою дію "
 1. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  банківських організацій, членом яких складається РФ, з питань фінансових операцій Уряду РФ. Однак Федеральне казначейство РФ-не єдиний орган, що діє безпосередньо від імені скарбниці. Це позбавляє казну властивого їй у ряді іноземних законодавств єдності. Хоча і в нашому законодавстві закріплено принцип єдності скарбниці, однак він стосується лише грошових коштів, що зараховуються
 2. § 1. Поняття і способи забезпечення виконання зобов'язань
  банківська гарантія). Під способами забезпечення виконання зобов'язань маються на увазі спеціальні заходи, які в достатній мірі гарантують виконання основного зобов'язання і стимулюють боржника до належного поведінки ^. Способи, що стимулюють належне виконання сторонами покладених на них зобов'язань, визначаються законодавством або встановлюються угодою сторін.
 3. 4. Виконання і припинення зобов'язань, що випливають з банківської гарантії
  банківської гарантії, починається з моменту пред'явлення бенефіціаром гаранту вимоги про сплату грошової суми по банківській гарантії. Вимога має бути представлено гаранту в письмовій формі з додатком зазначених в гарантії документів. У вимозі або в додатку до нього бенефіціар повинен вказати, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, на забезпечення якого
 4. 4. Забезпечувальні заходи. ЗУСТРІЧНИЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СКАСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
  банківської гарантії, поручительства або іншого фінансового забезпечення на ту ж суму. Розмір зустрічного забезпечення може бути встановлений в межах майнових вимог позивача, зазначених у його заяві, а також суми відсотків від цих вимог. Розмір зустрічного забезпечення не може бути менше половини розміру майнових вимог. Зустрічне забезпечення може бути надано також
 5. 4. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову
  банківської гарантії, поручительства або іншого фінансового забезпечення на ту ж суму. Розмір зустрічного забезпечення може бути встановлений в межах майнових вимог позивача, зазначених у його заяві, а також суми відсотків від цих вимог. Розмір зустрічного забезпечення не може бути менше половини розміру майнових вимог. Зустрічне забезпечення може бути надано також
 6. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Гарантії законності її реалізації. Для імперативного ж за характером підстави звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 20.3 КК РФ таких гарантій не встановлено. З цієї точки зору певний інтерес представляє зіставлення умов і порядку застосування ст.ст. 20.3 і 90 КК РФ при звільненні неповнолітніх від кримінальної відповідальності. Таблиця 1. Ст. 20.3 КК РФ
 7. 108. Способи забезпечення виконання зобов'язань.
  Гарантія виконання боржником своїх обов'язків або виконання їх належним чином. Навіть при використанні кредитором заходів відповідальності щодо несправного боржника у останнього може не виявитися необхідного майна для задоволення вимог кредитора. Для забезпечення майнових інтересів кредитора, для отримання ним гарантій належного виконання боржником зобов'язання в
 8. 109. Зміна осіб у зобов'язанні.
  Гарантами виконання зобов'язання і новим боржником, але для цього необхідно їх заново виражене згоду. . Що ж стосується угоди про неустойку або завдатку, то вони при делегації свою дію зберігають автоматично. Уступка вимоги і переведення боргу, основані на угоді, що вчинений у письмовій формі, також повинні бути вчинені в простій письмовій формі. Стаття 202 ЦК встановлює
 9. 34. Порядок здійснення банком гарантійних операцій з векселями
  банківського кредитування за дорученням та за рахунок клієнтів. Гарантія платежу за векселем може надаватися шляхом: - авалювання векселя; - письмової гарантії в забезпечення оплати векселя. Авалювання - це прийняття банком на себе зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб, якщо платник не оплатив вексель у строк або неможливо отримати
 10. Депутатська недоторканність.
  Гарантується депутатська недоторканність. Існування інституту недоторканності цілком узгоджується зі світовими нормами і стандартами і з світовою практикою. Таке поняття, як депутатська недоторканність, є мало не у всіх країнах світу. Правда, в кожній країні під час вирішення цієї проблеми є певні юридичні відмінності, які пов'язані з менталітетом, законодавчими