Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоНотаріат → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Опорний конспект з нотаріату в Україні. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Прийом, розгляд і реєстрація кореспонденції


Вся кореспонденція, адресована державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіву чи приватному нотаріусу, приймається особою, відповідальним за діловодство, яка розкриває всі конверти, за винятком тих, що мають напис "особисто", та перевіряє наявність документів і додатків до них.
За відсутності в конверті документа або додатків до нього складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається відправнику.
Про пошкодження конверта робиться відмітка у поштовому реєстрі та на конверті.
Конверти, як правило, знищуються, крім випадків, коли вони необхідні для встановлення адреси відправника, часу відправлення та одержання кореспонденції.
Неправильно оформлені (не підписані, чи не засвідченні), пошкоджені або надіслані не за адресою документи повертають відправнику або пересилаються за належністю.
Реєстрації підлягають всі вхідні, вихідні та найважливіші внутрішні документи (накази, протоколи, доповідні записки, заяви працівників), за винятком документів оперативного характеру.
Вхідні документи реєструються в день надходження, внутрішні та вихідні - в день їх підписання.
Реєстрація документів здійснюється в журналах встановленої форми. Установи державного нотаріату ведуть такі реєстраційні журнали:
журнал реєстрації вхідних документів;
журнал реєстрації вихідних документів;
журнал реєстрації власних наказів (розпоряджень).
Приватні нотаріуси повинні вести журнали реєстрації вхідних і вихідних документів і власних наказів (розпоряджень).
Заяви про прийняття спадщини, видачу свідоцтва про право на спадщину, про відмову від спадщини, про оплату витрат за рахунок спадкового майна, про вжиття заходів до охорони спадкового майна, претензії кредиторів, повідомлення про накладення заборони відчуження нерухомого майна, повідомлення судових і слідчих органів про накладення арешту, якщо вони надійшли поштою, реєструються в журналі вхідних документів. Після цього вони підлягають наступній реєстрації за правилами, встановленими Інструкцією "Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України".
На вхідних документах у правому нижньому куті першої сторінки проставляється реєстраційний штамп (додаток N 6).
У штампі вказуються дата надходження документа та його індекс, який складається з порядкового номера за реєстраційним журналом та номера справи (наряду) за номенклатурою справ, в якій буде зберігатися документ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції "
 1. Нотаріальне діловодство і звітність
  прийом, розгляд і реєстрацію кореспонденції; складання та оформлення службових документів; контроль виконання документів; складання номенклатури і формування справ. Наказом Міністерства юстиції України від 22 січня 1998 р. запроваджено спеціальні бланки нотаріальних документів нового зразка, які є необхідною складовою документарного забезпечення нотаріального процесу. Вони можуть
 2. Нотаріальне діловодство і звітність
  прийом, розгляд і реєстрацію кореспонденції; складання та оформлення службових документів; контроль виконання документів; складання номенклатури і формування справ. Наказом Міністерства юстиції України від 22 січня 1998 р. запроваджено спеціальні бланки нотаріальних документів нового зразка, які є необхідною складовою документарного забезпечення нотаріального процесу. Вони можуть
 3. Письмові докази
  розгляді та вирішенні спорів, різноманітні. У арбітражному процесуальному законодавстві не міститься вичерпного переліку письмових доказів. У ст. 75 АПК РФ письмові докази визначаються як акти, договори, довідки, ділова кореспонденція та інші документи і матеріали, що містять відомості про обставини, що мають значення для справи, і отримані в тому числі
 4. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  прийомів при розгляді кримінальних справ у суді, суб'єкти їх застосування. Тенденції розвитку криміналістичної тактики. Тема 10. Криміналістичні версії і планування розслідування. Поняття і логічна природа криміналістичної версії. Види версій, підстави їх побудови. Правила висунення, дослідження та перевірки криміналістичних версій. Поняття і значення планування. Роль версій у
 5. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  прийом, забезпечення всіма видами постачання, навчання учня, в тому числі амортизацію приміщень, освітлення і т. д. за цінами на день звільнення. Позови про компенсацію іншого збитку можуть пред'являтися при наявності цієї шкоди, наприклад, невиконання плану комплектування офіцерським складом і пов'язаним з цим закликом офіцера із запасу. Виплата цих сум може бути проведена або добровільно
 6. 1. Форми здійснення виконавчої влади
  розгляду, проводиться тим органом, який не має права скасувати його. ст. 85 (1.2.) Президент РФ має право призупинити дію актів органів вико-навчої влади, виконавчої влади суб'єктів, виконавчу владу у випадку якщо цих актів Конституції Російської Феде-рації і Федерального Закону. Міжнародні зобов'язання РФ або порушення прав і свобод людини і громадянина
 7. Види і стадії адміністративного права
  приймання-передачі. 5. ст. 90 ст. 295 ст. 296 ст. 296. 1 ст. 291 ст. 298 7. ст. 31 ст. 299 ст. 300 ст. 301 ст. 302 8. ст. 32 Негайне виконання постанови про адміністративне аре-сте означає, що відразу після його оголошення особа, піддана адміні-стративно арешту, доставляється працівником міліції в ОВС для отби-вання стягнення, якщо на постанову про арешт принесений протест про-
 8. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  прийоми і методи, завдяки яким селянське суспільство, селянська культура осмислюється як би зсередини. У сучасній вітчизняній літературі такий підхід характерний для робіт К. Мяло, яка на основі спостережень істориків і літераторів, власних вражень від безпосередніх зустрічей з селянами, котрі пам'ятають традиційний уклад, дійшла висновку, що «селянське господарство,
 9. 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  прийому подолання прогалин у праві можуть бути успішно застосовані судом лише на базі принципів процесуального права. Багато з принципів, інститутів і норм чинного арбітражного процесуального права схожі з аналог2ічни-ми принципами цивільного процесуального права, а ті в свою чергу сходять до положень Статуту цивільного су-допроізводства 1864 года. Деякі ж положення, на
 10. 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ арбітражному суду в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. СПЕЦІАЛЬНА ПІДВІДОМЧІСТЬ справ арбітражним судам
  розглянуто ним суті, хоча б надалі до участі у справі буде притягнутий громадянин, який не має статусу індивідуального підприємця, в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору. Арбітражні суди розглядають підвідомчі їм справи За участю російських організацій, громадян Російської Федерації, а також іноземних організацій,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua