Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоМіжнародне право (шпаргалки) → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по міжнародному праву, 2009 - перейти до змісту підручника

21. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань

Даний принцип є одним з основних принципів міжнародного права, що дійшов до нас із глибокої стародавності. У древніх римлян цей принцип виражався формулою pacta sunt servanda - договори повинні виконуватися. У п. 2 ст. 2 Уставу ООН закріплено, що держави - члени ООН зобов"язані сумлінно виконувати взяті на себе за Статутом ООН зобов"язання, тобто міжнародні зобов"язання повинні не просто дотримуватися, а виконуватися сумлінно. Незважаючи на те що наведене положення Уставу ООН буквально распространяется тільки на членів ООН і на зобов"язання за Статутом цієї організації, у міжнародному праві прийняте його тлумачити расширительно й відносити до всіх суб"єктів міжнародного права, а також до всіх видів міжнародних зобов"язань. Зазначені зобов"язання можуть випливати із загальних і спеціальних міжнародних договорів, міжнародного порядку, з обов"язкових рішень міжнародних органів і організацій (наприклад, Міжнародного Суду ООН, Ради Безпеки ООН і ін.).
Концепція сумлінного виконання міжнародних зобов"язань закріплена в багатьох договорах, резолюціях Генеральної Асамблеї ООН, рішеннях Міжнародного Суду ООН, деклараціях окремих держав. Однак з юридичної точки зору найбільш важливими міжнародними актами, крім Уставу ООН, де зафіксований даний принцип, є Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. і Віденська конвенція про право договорів між державами й міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями 1986 р. Так, ст. 26 Конвенції 1969 р. установлює: «Кожний діючий міжнародний договір обов"язковий для його учасників і повинен ними сумлінно виконуватися». Далі в цій Конвенції говориться: «Учасник (договору. - Л. Т.) не може посилатися на положення свого внутрішнього права як виправдання для невиконання їм договору» (ст. 27). Це положення спрямоване на заборону однобічної довільної відмови від виконання зобов"язань за договором. У Конвенції 1969 р. також підкреслюється, що міжнародний договір повинен сумлінно тлумачитися (ст. 31), зрозуміло, з метою його сумлінного виконання. Оскільки без правильного розуміння змісту договору навряд чи можна розраховувати на його сумлінне застосування
Держави як головні суб"єкти міжнародного права мають безліч зобов"язань, що випливають для них з різних міжнародних угод. У відповідності зі ст. 103 Уставу ООН для держав переважними є зобов"язання за даним Статутом, тобто, якщо є протиріччя між статутними зобов"язаннями й зобов"язаннями по інших міжнародних договорах, то виконуватися повинні перші. У цей час є широко визнаним та обставина, що держави й інші суб"єкти міжнародного права не повинні містити між собою угод, що суперечать Уставу ООН.
Для сучасного етапу розвитку міжнародного права при реалізації принципу сумлінності виконання міжнародних зобов'язань важливу роль грає також і внутрішній аспект даного процесу. Це означає, що держави повинні додавати всі зусилля для гармонізації свого внутрішнього законодавства й практики його застосування у відповідності з узятими міжнародними зобов'язаннями. Така необхідність відзначається в багатьох документах ОБСЄ й Ради Європи
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "21. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань"
 1. 19. Основні принципи міжнародного права.
  Основні принципи міжнародного публічного права - це керівні правила поведінки його суб'єктів, що виникають як результат суспільної практики; юридично закріплені початки міжнародного публічного права. Вони являють собою найбільше загальне вираження і практику поведінки, яка встановилася, і взаємодії суб'єктів міжнародного права на міжнародній арені в рамках міжнародних відносин. Принципи
 2. 21. Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань
  Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань виник у формі міжнародно-правового звичаю pacta sunt servanda (лат. - угоди треба дотримуватися) на ранніх стадіях розвитку державності, а в даний час знаходить висвітлення в численних двосторонніх і багатосторонніх міжнародних угодах. В якості загальновизнаної норми поведінки суб'єктів зазначений принцип закріплений у Статуті ООН, преамбула
 3. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  Міжнародне право - це система юридичних норм, що регулюють відносини між державами й іншими суб'єктами міжнародного права, створюваних шляхом узгодження позицій учасників цих відносин і забезпечуваних якщо буде потреба індивідуальним або колективним примусом Міжнародне право є особливою системою права, відмінної від внутрішньодержавної системи права. Специфіка системи міжнародного права
 4. 16. Джерела міжнародного права.
  Термін «джерела права» вживається в двох значеннях - матеріальному і формальному. Під матеріальними джерелами розуміються матеріальні умови життя суспільства. Під формальними ж джерелами розуміють ті форми, у яких знаходять своє вираження і закріплення норми права. Тільки формальні джерела права є юридичною категорією і складають предмет вивчення юридичних наук, у тому числі міжнародного права.
 5. 22. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів
  Принцип мирного вирішення спорів, будучи покликаний забезпечити мирне співіснування держав, відноситься до числа норм, що лежать в основі існування і стабільного функціонування міжнародного співтовариства. Відповідно до п. З статті 2 Статуту ООН усі члени Організації Об'єднаних Націй вирішують свої міжнародні спори мирними засобами таким чином, щоб не піддавати загрозі міжнародний мир і безпеку,
 6. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  Укладання міжнародних договорів державами являє собою здійснення державного суверенітету і належить до числа основних прав держав. Укладання конкретного договору може бути й обов'язком держав, коли це випливає з інших договорів. Обов'язком може бути і вступ у переговори з конкретного питання. Так, наприклад, за Договором між СРСР і СІЛА про обмеження систем протиракетної оборони 1972 року
 7. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
  Створення Організації Об'єднаних Націй. Першим кроком до створення ООН стала союзницька декларація, підписана в Лондоні 12 червня 1941 року, у якій союзники зобов'язалися «працювати разом, з іншими вільними народами, як у війні, так і в мирі». -14 серпня 1941 року президентом Сполучених Штатів Америки Франкліном Делано Рузвельтом і прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великобританії та
 8. 66. Роззброювання й обмеження озброєнь
  Забезпечення міцного миру й безпеки неможливо без вживання діючих заходів по роззброюванню й обмеженню озброєнь. У Статуті Ліги Націй роззброювання було виділено в якості одного з головних напрямків діяльності цієї організації. На жаль, значних успіхів на цьому поприщі Лізі досягти не вдалося. Устав ООН відносить принципи, що визначають роззброювання й регулювання озброєнь, до числа загальних
 9. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  Склад доходів і витрат банку обумовлений фінансовою природою банківської справи, яка і визначає об'єкти обліку. Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів). Доходи визнаються в обліку в період, коли відбулося зростання майбутніх
 10. Поняття і особливості принципів екологічного права
  Для кожної галузі права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які
© 2014-2022  ibib.ltd.ua