Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 5. Припинення договору оренди


Частина 1 ст. 291 ГК та ст. 26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» містять норму, згідно з якою одностороння відмова від договору оренди не допускається. Разом з тим законом встановлено вичерпний перелік підстав припинення договору оренди. Такими підставами закон визнає:
закінчення строку, на який було укладено договір оренди;
викуп (приватизацію) об'єкта оренди орендарем (за учзс- тю орендаря). У разі переходу права власності на орендоване майно до інших осіб договір оренди зберігає чинність для нового власника;
ліквідацію суб'єкта господарювання-орендаря;
- загибель (знищення) об'єкта оренди (ч. 2 ст. 291 ГК). Договір оренди може бути розірваний за згодою сторін. На
вимогу однієї зі сторін договір оренди може бути достроково розірваний з підстав, передбачених ЦК для розірвання договору найму.
Так, відповідно до ст. 783 ЦК наймодавець має право вимагати розірвання договору найму, якщо:
наймач користується річчю всупереч договору або при значенню речі;
наймач без дозволу наймодавця передав річ у користу вання іншій особі;
наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі;
наймач не приступив до проведення капітального ремон ту речі, якщо обов'язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача.
Дострокове розірвання договору на вимогу наймача (ст. 784 ЦК) можливе, якщо:
наймодавець передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору та призначенню речі;
наймодавець не виконує свого обов'язку щодо проведен ня капітального ремонту речі.
Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 р. № 5-93 «Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежитлових приміщень, що перебувають у державній власності» договори найму (оренди) з користувачами будинків і приміщень, що є в державній власності та належать підприємствам, установам і організаціям на праві повно-
- 378 -
го господарського відання або оперативного управління, вважаються розірваними з моменту прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про розміщення в них центральних державних органів, дипломатичних представництв і консульств іноземних держав.
У всіх зазначених випадках договір оренди розривається в порядку, встановленому ст. 188 ГК
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 5. Припинення договору оренди"
 1. № 145. Оренда (майновий найм). Безоплатне користування майном.
  договору затверджується фондом держ майна): предмет договору; вартість (балансова) предмета договору; права та обов'язки сторін; орендна плата; ризик випадкової загибелі; зведення про страхування орендованого майна. Права й обов'язки. Орендодавець: передати майно; не перешкоджати його цільовому використанню, робити капітальний ремонт. Орендар: виконувати строго по призначенню; не допускати
 2. Тема 11Правове регулюваннявідносин оренди й лізингу
  припинення договору оренди. Поняття лізингу. Види й форми лізингу. Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в
 3. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж. Акціонерне
 4. § 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди
  припинення договору оренди орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві надані йому кошти та цінні папери. Інші оборотні матеріальні засоби (тобто не грошові кошти і не цінні папери) викуповуються орендарем згідно з договором купівлі-продажу, який укладається одночасно з договором оренди. Плата за придбані оборотні матеріальні засоби вноситься орендарем протягом ЗО календарних днів з моменту
 5. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу
  припинення лізингу (оренди) лізингоодержувачем пов'язані з цим збитки лізингодавця покладаються на лізингоодержувача; прибутки або збитки від коливань справедливої вартості ліквідаційної суми належать лізингоодержувачу [наприклад, у формі знижки на лізингову (орендну) плату, яка дорівнює більшій частині виручки від продажу в кінці строку лізингу (оренди)]; лізингоодержувач має змогу продовжити
 6. 76. Державна територія
  припинення злочинів, наслідки яких поширюються або можуть поширюватися на територію іншої держави, та ін. Державна територія складається із сухопутної, водної і повітряної території, а також надр. Сухопутною територією держави є вся суша в межах державних кордонів, острови й анклави незалежно від їхнього місцезнаходження. Водна територія держави містить у собі водні простори, що знаходяться на
 7. № 20. Види договорів.
  припинення прав і обов'язків поставлено в залежність від настання чи не настання в майбутньому події, щодо якої сторонам не відомо наступить воно чи ні. Від правової мети: на відчуження майна (купівля-продаж, поставка, міна, контрактація); на передачу майна в тимчасове користування (майновий найм, оренда, лізінг); на виконання робіт (підряд на капітальне будівництво); договори на надання послуг
 8. 85. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.
  припинення земельних
 9. 24. Право наймача на обмін житлового приміщення. Умови, за яких обмін житловими приміщеннями не дозволяється.
  припинення дії договору найму, оренди. 3. Якщо один з учасників є членом житлово-будівельного кооперативу, щодо якого розглядається питання про виключення його з членів кооперативу. 4. Якщо обмін (міна) має корисливий або фіктивний характер. 5. Якщо будинок, в якому розміщується жиле приміщення, що обмінюється (міняється), підлягає знесенню або будинок чи жиле приміщення загрожує обвалом чи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua