Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпаргалка по адміністративному праву України, 2011 - перейти до змісту підручника

81. Провадження за зверненням громадянПраво громадян на звернення є Конституційним.
Види: індивідуальне чи колективне, письмове або усне; пропозиція, зауваження, скарга.
Розгляду не підлягають: анонімні звернення; повторні звернення від одного й того самого громадянина, з одного і того самого питання, до одного і того самого органу за умови, що перше звернення вирішено по суті; звернення з порушенням встановлених законодавством термінів; звернення осіб визнаних судом недієздатними.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Оскаржені можуть бути дії або рішення:
внаслідок яких порушено права, законні інтереси, свободи громадян;
створено перешкоди для реалізації громадянином його прав, законних інтересів, свобод;
незаконно покладено на громадянина будь - які обов'язки;
громадянина незаконно притягнуто до відповідальності.
Стадії провадження:
подання громадянином звернення та прийняття його до розгляду органом, що веде провадження;
розгляд справи;
ухвалення рішення;
перегляд рішення у зв'язку з його оскарженням або опротестуванням;
виконання рішення;
Види суб'єктів провадження за зверненням громадян:
суб'єкти, що звертаються (Дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства);
суб'єкти, що розглядають звернення (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засоби масової інформації, прокурори);
допоміжні суб'єкти (адвокат, представник, представник трудового колективу, представник організації, особи з вини яких було допущено правопорушення);
патронатні суб'єкти (законні представники неповнолітніх та недієздатних осіб, трудові колективи).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "81. Провадження за зверненням громадян"
 1. 18. Апеляційні адміністративні суди.
  проваджень. Під адміністративним провадженням розуміють адміністративно - процесуальну діяльність компетентного суб'єкта, що здійснюється в межах конкретної адміністративної справи для її вирішення. Види: Адміністративні провадження за зверненням громадян Провадження у справах про адміністративні правопорушення Провадження з видачі ліцензії Провадження з надання громадянам пільг Виконавче
 2. Тема 12. Адміністративний процес
  провадження, які розглядаються і судами, і спеціально уповноваженими органами виконавчої влади, в другому - тільки як провадження в справах про адміністративні проступки. Іноді, адміністративний процес, у вузькому розумінні, розгядають як юрисдикційні провадження. Провадження, які складають структуру адміністративного процесу, можна класифікувати на два види: а) такі, що розглядаються у судовому
 3. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  провадження в справах про адміністративні ,,і, проступки. 4 Адміністративне розслідування. _г Розгляд справи про адміністративний проступок та винесення рішення у > { справі. --'; Перегляд постанови у справі про адміністративний проступок. Виконання постанови. Провадження у справах про адміністративні проступки проходить декілька стадій, які органічно пов'язані одна з одною. Слід мати
 4. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  провадження по розгляду звернень
 5. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  провадження у справах про адміні стративні проступки. 2. Стадії та етапи провадження у справах про адміністративні проступки, їх характеристика. 3. Учасники провадження у справах про адміністративні про ступки та їх адміністративно-процесуальний статус. 4. Поняття і види доказів. Докази і джерела доказів. Поняття, сутність і предмет доказування у справах про адміністративні про ступки.
 6. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  провадження в справах про адміністративні проступки. 47. Адміністративно-процесуальний статус учасників провадження у справах про адміністративні проступки. 48. Докази в адміністративному процесі: поняття, види та характе ристика. 49. Поняття та предмет доказування у провадженні в справах про адміністративні проступки. 50. Обставини, що включають провадження в справах про адмініст ративні
 7. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24. - Ст. 207. 246. Про Національний банк України: Закон України від 20 трав ня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 24. - Ст. 1087. 247. Про загальний війський обов'язок і військову службу: Закон України в редакції від 18 червня 1999 р. // Відомості Верхов ної Ради України. - 1999. - №
 8. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  провадження в законодавстві (викладеного вище у главі 1) нового погляду на суспільне призначення адміністративного права в демократичній, правовій державі. Однак вирішення цього дійсно історичного завдання є досить складною справою. Адже існуючий стан українського адміністративного законодавства характеризується, умовно кажучи, "залишковими" явищами колишньої тоталітарно-бюрократичної держави,
 9. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
  провадження та роз'яснює особі її можливість звернення до суду за встановленням відповідної обставини або факту; нотаріальна структура керується та контролюється Міністерством юстиції. Такі ознаки дозволяють порівняти нотаріусів з органами реєстрації актів громадянського стану, ознаки яких дуже схожі, хоча в нотаріальному процесі завдання та засоби мають значно ширші межі. Якщо порівнювати далі,
 10. 4. Нотаріальний процес і його стадії.
  проваджень або нотаріальних дій, якщо за однією заявою вчиняється одне провадження, та нотаріально-процесуальних правовідносин, які виникають під час вчинення нотаріального провадження. До компетенції нотаріальних органів належать різні за складністю провадження. Іноді навіть здається, що в окремих нотаріальних провадженнях робота нотаріуса складається лише з механічних, а не правових дій
© 2014-2020  ibib.ltd.ua