Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 5. Реєстрація корпорацій в Росії

Підприємницька діяльність набуває статус законної

допомогою її державної реєстрації.

Державна реєстрація - це владний акт компетентного

органу держави, що підтверджує законність створення підпри-

нимательской освіти і дає йому право здійснювати пред -

принимательской діяльність. Її мета - усунути можливі

порушення законодавства при створенні підприємств і визначити

нового платника податків.

Реєстрація корпорацій підкоряється загальному порядку регістра-

ції суб'єктів підприємницької діяльності, встановленого

ГК РФ і Указом Президента Російської Федерації "06 уперед -

чении державної реєстрації підприємств та підприємців

на території Російської Федерації "від 8 липня 1994 р. N 1482. (** 1)

В даний час цей порядок може бути охарактеризований як

реєстраційний, що означає, що корпорація може бути створена,

якщо є на те бажання і рішення (розпорядження) власника або

кількох власників, які оформили своє рішення в устано-

дітельного договорі. Іншого чийогось дозволу або розпоряджаючись-

ня не потрібно.

Для державної реєстрації якої корпорації необ-

ходимо уявлення таких документів:

1) заяву про реєстрацію, підписаний засновником, або,

якщо їх декілька, то засновниками;

2) затверджений засновниками статут;

3) рішення про створення корпорації або установчий договір;

4) документи, що підтверджують оплату не менше 50% статутного

капіталу;

5) свідоцтво про сплату державного мита.

Органом реєстрації, відповідно до ЦК РФ, визнається відділ юстиції.

Для того, щоб отримати реєстрацію, що беруться за створення

корпорації особи (ініціатори, засновники, представники заснував-

лей) повинні представити у реєструючий орган зазначені доку-

менти або направити їх туди цінних відправленням з повідомленням

(** 1) Див: Відомості Верховної. 1994. N II. Ст. 1194.

!! 40

та описом вкладення. Документи повинні бути складені в соот-

повідно до вимог, викладених у законі, в тому числі:

повне найменування із зазначенням виду засновуваної корпорації, її

місцезнаходження, розмір статутного капіталу, частки участі, принад-

лежать кожному засновнику та ін Розмір статутного капіталу не

може бути менш стократного мінімуму оплати праці на місяць,

встановленого законодавством РФ на дату подання доку-

ментів для реєстрації. Якщо розмір статутного капіталу перевищує

величину, встановлену антимонопольним законодавством, устано-

дители зобов'язані подати документ, що підтверджує згоду

відповідного антимонопольного органу на створення такої кор-

пораціі. Положення про порядок державної реєстрації суб'єктів незалежно

ектов підприємницької діяльності, затверджене вищеназваних-

вим Указом Президента РФ, містить і деякі інші требо-

вання.

Забороняється вимога з боку реєстраційного органу

яких інших документів, будь то гарантійні листи, доку-

менти, що підтверджують місцезнаходження , економічну доцільність-

різниця створення корпорації тощо

Реєстрація має бути здійснена не пізніше триденного-

го терміну з дня подання документів або протягом 30 кален-

них днів з дати поштового відправлення, зазначеної в поштовій

квитанції.

Здійснюється реєстрація шляхом присвоєння корпорації

чергового номера в журналі реєстрації документів, що надходять

та проставлення напису (штампу) з найменуванням реєструючого

органу, номером і датою на першій сторінці (титульному аркуші)

статуту підприємства, скріплюється підписом посадової особи,

відповідального за реєстрацію.

У процесі реєстрації можуть бути виявлені недоробки,

помилки, прогалини, невідповідності у поданих документах, про

ніж заявникам має бути повідомлено письмово в 30-денний

термін. Їм дається тижневий термін для виправлення недоліків,

наявних в документах.

Якщо корпорація вже зареєстрована, але виявилися недо-

статки в установчих документах, або зацікавлені особи

оскаржують законність здійсненої реєстрації, то у всіх

подібних випадках розбиратися доводиться арбітражному суду, ко-

торий може визнати ці документи недійсними, що є-

ється підставою для її анулювання протягом наступних 7

днів після винесення рішення суду. 06 цьому в триденний термін

повідомляється засновникам.

!! 41

Відмова від реєстрації може мати місце лише у випадках,

коли установчі документи не відповідають законодавству.

Випадки відмови можуть бути оскаржені в арбітражному суді.

Завершальним етапом реєстрації є повідомлення в НЕ-

слушну термін реєстраційного органу про даний факт в податкову

інспекцію для включення корпорації до Державного реєстр.

Крім того, відомості про включення корпорацій до Державного

реєстр (або її виключення) підлягають опублікуванню.

!! 42

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 5. Реєстрація корпорацій в Росії"
 1. § 8. Функція прийняття рішення про державну реєстрацію кредитних організацій та їх ліцензування
  реєстрацію кредитних організацій. Не було єдиної системи та єдиного реєстру юридичних осіб. Утруднялася сама можливість ознайомлення з установчими документами будь-якої юридичної особи, в тому числі - кредитної організації. Це створювало відомі складності і для багатьох кредитних організацій і для багатьох клієнтів. Потім все ж був прийнятий ГК РФ, в якому з'явилася стаття, яка говорить про те, що
 2. § 10. Функція реєстрації Банком Росії емісії цінних паперів кредитними організаціями
  реєстрацію емісії цінних паперів кредитними організаціями відповідно до федеральними законами. Тут, крім банківських законів, маються на увазі: Федеральний закон "Про ринок цінних паперів"; Федеральний закон "Про акціонерні товариства"; Федеральний закон "Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів"; Федеральний закон "Про іпотечні цінні папери ".
 3. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 4. 4. Припинення правової охорони товарного знака
  реєстрації недійсною або анулювання реєстрації. Підставами для повної або часткової недійсності реєстрації товарного знака може служити її проведення неналежним суб'єктом, наприклад фізичною особою, яка не є підприємцем, або з порушенням норм, що передбачають відмову в реєстрації деяких позначень Реєстрація товарного знака анулюється Патентним
 5. 1 . Реєстрація фірмового найменування
  реєстрації цього найменування, тобто державної реєстрації самої юридичної особи під даним найменуванням, оскільки в установчих документах будь-якої комерційної організації обов'язково вказується її фірмове найменування. Порядок реєстрації юридичних осіб регулюється законом, що передбачає реєстрацію різних, у тому числі комерційних, юридичних осіб в органах юстиції
 6. Стаття 16. Завершення державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом реорганізації
  реєстрації (ст. 16). Їх зміст зводиться до наступного: реорганізація юридичної особи у формі перетворення вважається завершеною з моменту державної реєстрації знову виниклого юридичної особи; реорганізація юридичних осіб у формі злиття вважається завершеною з моменту державної реєстрації знову виниклого юридичної особи; реорганізація юридичної особи в
 7. ? 1. Ознаки корпорації
  реєстрація юридичної особи - це необхідна правило не тільки для Рос-ці, що має генетичні корені в романо-германської системі права, а й для більшості країн континентальної Європи.
 8. Який порядок укладення колективного договору на новоствореному підприємстві?
  Реєстрації підприємства, установи, організації, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про створення підприємства, установи, організації, якщо не передбачена їх
 9. 5. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків
  реєстраційні реєстри відповідно до міжнародних класифікаторами товарів і послуг. В укладеному в Ніцці Угоді встановлені стандарти класифікації товарів. У багатьох країнах, включаючи і ті, що формально не стали учасницями Угоди, діє правило, згідно з яким у кожній заявці на реєстрацію мають зазначатися індекси класу товару, знак на який заявлений до
 10. 5. Корпоративні правовідносини
  корпораціях (від лат. Corpus - тіло, інакше - корпорація, синонім collegia), що володіють ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам
 11. 2. Реєстрація приватного нотаріуса
  реєстрації приватної нотаріальної діяльності встановлено статтею 24 Закону України "Про нотаріат" та Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженого наказом Мін'юсту України від 04.03.94 р. № 10/5. Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності не допускається. Разом з тим наказом Мін'юсту України від 12.01.99 р. № 2/5 затверджено граничну чисельність приватних
 12. 2. Реєстрація та надання права користування найменуванням географічного об'єкта
  реєстрація найменування місця походження товару здійснюється за заявкою одного або декількох юридичних або фізичних осіб, що подається в Патентне відомство. Якщо найменування вже зареєстровано, будь-яка особа, що перебуває в тому ж географічному об'єкті, що і перший заявник, та виробляє товар з тими ж властивостями, може подати в Патентне відомство заявку на надання йому права
 13. Стаття 15. Порядок державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом реорганізації
  реєстрації є місце знаходження юридичної особи (або місце знаходження постійно діючого виконавчого органу або, у разі відсутності такого, місце знаходження особи або органу, які вправі діяти від імені юридичної особи без довіреності). У разі ж реорганізації (за винятком форми приєднання) присутні дві юридичні особи: реорганізовуване і створюване шляхом