Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 1. Товариства: загальна характеристика

Якщо розглядати товариства в історичному аспекті, то

слід зазначити, що вони виросли з сімейного підприємець-

ства , заснованого на повному пануванні глави сім'ї над усіма

іншими її членами. Умови міського життя в середні віки

змушували родину продовжувати спільне господарство і після смерті батька,

з тим щоб сконцентрувати в одних руках значні капита-

ли. Члени сім'ї, крім загального сімейного майна, часто мали

і своє особисте майно, особливо важливим було при цьому

нерухоме.

Далі розвиток йшов таким чином, що укоренялися форми

організацій, в яких. Члени сім'ї замінялися та іншими учасни-

ками загального справи, що виступали або в ролі товариша, або в

ролі службовця. Цей службовий елемент завойовує все більш і

більш видну роль. Господар (у сімейному підприємстві - домовладе-

лец) втрачає можливість вести справу власними засобами і

тому змушений залучати до справи численних рівноправних

з ним учасників. І так як це рівність прав виключало право

учасників на безпосереднє управління, то, природно, управ-

ня передавати не учаснику як такому, але тому, хто для

цій ролі здавався найбільш підходящим. Об'єднуючи майно,

учасники товариства отримували можливість сконцентрувати середовищ-

ства і затіяти більш складна справа.

Зміна управління об'єднаними капіталами кілька

відставало від зміни форми власності. Спочатку воно основи-

валось на старих принципах спільного ведення справи всіма пів-

ноправнимі учасниками. Справа при об'єднаних капіталах, як

правило, було занадто складним, щоб кожен учасник міг по

свій розсуд втручатися в його управління. І дійсно,

владу в обширніших товариствах стала зосереджуватися в

руках одного або декількох учасників. Спочатку при цьому

вирішальну роль грав вік (старшинство), потім особистісний

елемент ускладнюється і на перше місце висуваються якості особи.

Адже занадто значні інтереси учасників пов'язані з вибо-

!! 43

ром підходящого особи, щоб можна було надати вибір

сліпому нагоди народження.

Потім товариські об'єднання стали доповнюватися і іншими

вкладниками, які отримували певний відсоток на свої вклади.

Це ще більш підвищило значимість індивідуальних якостей осіб,

здійснюють формально або фактично управління товаріщес-

твом.

Як би обширна була діяльність промислового або

торгового підприємства, як би численний ні був персонал, тру-

дами якого воно тримається, інтенсивна робота підприємства віз-

можна тільки за умови, що на чолі його стоїть не одна особа,

а хоча б невелика, але спаяна між собою група, вирабати-

вающая єдину волю колективу. Звичайно, кількість осіб, які

могли бути залучені до такого амплуа без небезпеки завдати йому

особистим втручанням шкоду, завжди обмежена.

Та й бажаючих

йти на ці ролі, як правило, не буває занадто багато: предос-

тереженіем служить хоча б те , що вони несуть відповідальність всім

своїм станом.

Таким чином, багато повні товариства поступово пре-

обертаються в командитні товариства або в товариства на

вірі, оскільки приваблюють численних учасників , які,

однак, не заважають планомірному веденню справи і в той же час не

є кредиторами підприємства, так як не виступають в качес-

тве безправних і байдужих свідків його долі. (** 1)

Товариства, таким чином, діляться на два види: повні і

засновані на вірі (командитні). Як вже було показано вище,

перший вид товариств має більш тривалу історію, ніж

товариства на вірі. Власне, останні відбулися з повних

товариств в той момент, коли треба було в інтересах справи

зменшити особистісний елемент і посилити елемент капіталізації,

(** 1) А.І. Камінка писав, що командитні товариства зобов'язані в який-

то мірі (швидше за все, в самій незначній) існував у той час

канонічного забороні для осіб привілейованих станів займатися тор -

говлит. Ця заборона штовхав людей, що володіли значними коштами, на

вступ до командитні відносини, щоб витягти ще більшу користь.

Але все ж автор був схильний вбачати в цьому і об'єктивні причини (див.:

Камінка А.І. Основи підприємницького права. Пт, 1917. С. 37 - 38).

Г.Ф, Шершеневич, схоже, надавав цій обставині більшого значення,

котда писав, що "цей вид товариства давав можливість дворянству при-

нимать участь в торгових справах без шкоди для своєї станової честі, а для

капіталістів відкривав можливість отримувати відсотки на капітал, суворо вос-

прещается церквою " (див.: Шершеневич Г.Ф. Підручник торговельного права. М.,

1919. С. 105).

!! 44

тобто збільшити кошти для ведення справи. Подальша історія

підприємницької справи весь час йшла в цьому напрямку. Цей

процес триває і сьогодні.

Зазначеним видам товариств притаманні деякі загальні

ознаки.

1. Товариство - це добровільне об'єднання людей, як

мінімум двох. Максимальне число в принципі не обмежена.

Практично ж в товаристві об'єднується невелике коло осіб.

Товаришів об'єднують єдність інтересів, спільна вигода, віра

в те, що тільки в єднанні, в дружному сприянні складається заставу

успіху кожного.

2. Товариство - це договірне об'єднання. Згідно

ст. 70 і 83 ЦК договір про об'єднання може бути тільки пись-

менним і підписується усіма його повними учасниками. Називаючи-

ється він установчим. Особливість цього договору полягає в тому,

що він не служить сам по собі підставою виникнення прав і не

має будь-яку конкретну мету (купити, продати, взяти в борг ,

зробити і т.

п.), а направлений на висновок інших конкретних

договорів.

Установчий договір повинен містити найменування, місце

знаходження товариства, порядок управління, умови про розмір

і склад складеного капіталу товариства, про розмір, склад,

терміни і порядок внесення вкладів кожним з учасників, про

зміну часток учасників у складеному капіталі, про відповідальність-

ності учасників за порушення обов'язку по внесенню внесків.

Там же можуть бути визначені мета і вид діяльності товари-

щества.

3. Товариство - це з'єднання майнових коштів,

які можуть полягати у грошах, речах, рухомих і нерухо-

жімих. До нерухомих речей належать земля, ділянки надр, обо-

відокремлені водні об'єкти, ліси, багаторічні насадження, будівлі,

споруди (ст. 130, п. 1 ГК ). Коло рухомих речей більш обшир-

ний і тому він у законі визначається методом виключення з

нього нерухомого майна (ст. 130, п. 2 ЦК). Учасники можуть

вносити як все своє майно, так і певну його частину. Частки

майна, внесеного учасниками, можуть бути як рівними, так

і нерівними. Вони можуть вноситися відразу повністю, а можуть - по

частинах. Не встановлюється мінімальна межа капіталу, так само

як, втім, і максимальний. Вклади можуть полягати і в наданні

послуг, наданні своїх знань будь-ким з учасників. Але це

буває рідше або дополйяется майновим внеском.

4. Товариство - це з'єднання крім матеріальних ресур-

!! 45

сов та особистих сил. Особиста участь може полягати в виробниц-

стве робіт чи наданні послуг, у здійсненні організаційної,

розпорядчої чи управлінської діяльності, в представитель-

стве, в інтелектуальному працю. У одних учасників внесок у загальну

діяльність може бути більшим, у інших меншим, але непремен-

але кожен з них має особисто прийняти хоч якусь участь в

роботі підприємства, інакше у нього не буде підстав претендувати

на частину прибутку. Інтелектуальний внесок на відміну від матеріальних

ного вноситься, як правило, частинами.

5. Метою товариства є отримання прибутку з со-

спільної діяльності, яка за своїм характером може бути

найрізноманітнішою. Виняток становлять види діяльності,

заборонені законом. Часто для позначення різноманітних видів

діяльності застосовують більш загальний термін - "господарська діяль-

ність".

Таким чином, товариство можна визначити як корпора-

цію (з'єднання осіб), засновану на договорі її учасників,

які об'єднують свої матеріальні засоби і особистими підсилю-

ями сприяють отримання прибутків із спільної діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ? 1. Товариства: загальна характеристика "
 1. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  товариства Поняття договору простого товариства (про спільну діяльність). Зміст договору простого товариства. Учасники договору простого товариства. Вклади учасників договору. Правовий режим спільного майна товаришів. Ведення спільних справ товариства. Відповідальність товаришів за спільними зобов'язаннями. Зміна та припинення договору простого товариства.
 2. Ревізійна комісія (ревізор)
  товариствах власників житла є ревізійна комісія (ревізор). Даний орган не відноситься до числа органів управління товариства: він не здійснює організаційну та виконавчо-розпорядчу діяльність, а реалізує лише одну специфічну функцію управління - контроль за фінансово-господарською деятельностьютоваріщества, так званий внутрішній аудит. Ревізійна
 3. Обов'язки товариства
  товариства власників житла визначає ст. 138 Кодексу. Товариство зобов'язане: 1) забезпечувати виконання вимог глави 13 Кодексу, положень інших федеральних законів, інших нормативних правових актів, а також статуту товариства; 2) укладати договори про зміст і ремонті спільного майна в багатоквартирному будинку з власниками приміщень у багатоквартирному будинку, не
 4. 2. Зміст фірмового найменування
  товариства має містити або імена (найменування) всіх його учасників і слова "повне товариство", або ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія" і слова "повне товариство ". Фірмове найменування товариства на вірі повинне містити або імена (найменування) всіх повних товаришів і слова "товариство на вірі" або "командитне товариство",
 5. Членство в товаристві
  товариства власників житла. Однак це далеко не так: назва даної глави не відповідає її реальному змісту. Власне членства в товаристві тут присвячена всього одна стаття (ст. 143), решта ж статті гол. 14 Кодексу визначають організацію управління в товаристві власників житла (ст. ст. 144 - 149), встановлюють правила про внутрішній аудит (ст. 150) і регулюють інші
 6.  Глава I Загальна характеристика філософії Канта. Основні твори
    характеристика філософії Канта. Основні
 7.  § 4. Зміна та припинення договору простого товариства
    товариства Договір простого товариства може бути змінений відповідно до загальних правил (ст. ст. 450, 451 ЦК РФ). Припинення договору простого товариства може мати місце внаслідок його розірвання. Підставами для розірвання договору можуть послужити обставини, зазначені в п. 2 ст. 450 ГК. Крім того, відповідно до ст. 1052 ЦК учасник договору
 8.  5. Товариство з додатковою відповідальністю
    товаристві), а лише його заздалегідь певної частини, передбаченої установчими документами суспільства (наприклад, в три-або п'ятикратному розмірі вартості внеску до статутного капіталу). У разі банкрутства одного з учасників його додаткова відповідальність розподіляється між іншими учасниками, як би "приростаючи" до їхніх часток (пропорційно або в іншому порядку, наприклад порівну).
 9.  3. Товариство власників житла
    товариства власників житла, нерідко необгрунтовано ототожнюються з споживчими кооперативами. Створення таких організацій стало наслідком проведення в широких масштабах приватизації державного та муніципального житла. Громадяни, ставши власниками окремих житлових приміщень у багатоквартирних будинках, зіткнулися з необхідністю спільної експлуатації загальних для всіх квартир
 10.  31. Комерційні юридичні особи.
    товариств і товариств, виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств) Господарські товариства і суспільства. Господарськими товариствами і товариствами визнаються комерційні організації з розділеним на частки (вклади) засновників (учасників) статутним (складеному) капіталом. Майно, створене за рахунок внесків засновників (учасників), а також
 11.  4. Передача виключних прав у спільне майно товаришів і до статутного (складеного) капіталу господарського товариства (товариства)
    товариство). Поряд з грошима, цінними паперами, іншими майновими правами виняткові права, що мають грошову оцінку, можуть бути формою вкладу в майно господарського товариства або товариства (п. 6 ст. 66 ЦК) або у спільне майно товаришів за договором про спільну діяльність (ст. 1041 -1054 ЦК). Оскільки внесення виняткових прав в якості внеску до майно господарського
 12.  2. Участь публічно-правових утворень в корпоративних відносинах
    товариства - за рахунок свого майна або спільно з іншими суб'єктами цивільного права. Однак засновниками таких товариств від їх імені можуть виступати лише відповідні комітети або фонди майна. Інші державні або муніципальні органи не вправі ні самі, ні від імені публічно-правових утворень виступати в ролі засновників або учасників господарських товариств або в якості
 13.  § 3. Виконання установчого договору
    товариства, необхідним в силу закону, є вказівка ??про те, що кожен засновник зобов'язаний внести не менше половини свого внеску до статутного капіталу юридичної особи до моменту його реєстрації (п. 2 ст. 73 ЦК). Зазначена обов'язок є елементом змісту зобов'язального правовідносини, і її виконання має право вимагати один від одного тільки учасники установчого договору.
 14.  3. Право власності господарських товариств
    товариств виділяється складеного капіталу. Він являє собою умовну величину - сумарну грошову оцінку вкладів учасників (засновників). Внеском в майно товариства можуть бути або речі, або права (у тому числі виключні), що мають грошову оцінку (п. 6 ст. 66 ЦК). Зазвичай вартість майна товариства значно перевищує величину складеного капіталу, бо охоплює