Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 1. Ознаки корпорації

У континентальному праві поняття корпорації в основному со-

впадає з поняттям юридичної особи. Тому корпорацію можна

визначити як колективне утворення, організацію, визнану

правом юридичною особою, засновану на об'єднаних капіталах

і здійснює яку- або соціально-корисну діяльність.

Проаналізуємо корпорацію за ознаками, зазначеним у даному

визначенні.

По-перше, корпорація не є простою сумою індивідів.

Вона є асоціація, союз осіб, тобто певним чином органі-

зовано колектив, воля якого визначається груповими інте-

ресами входять до його складу індивідів і який організаційно

і майново діє зовні як єдине ціле від свого со-

влас імені.

По-друге, корпорація - це об'єднання не лише людей, але

і капіталів-Круг осіб, які надали свої капітали для образо-

вання діяльності корпорації, а також розмір капіталу може бути

суворо визначений у будь-який момент існування корпорації. До них

можуть ставитися тримачі всього капіталу (наприклад, держава),

основної маси акцій - власники контрольних пакетів акцій,

інші великі акціонери, у якості яких можуть виступати як

організації, так і приватні особи, а також дрібні вкладники -

акціонери.

Перелічені категорії капіталів і складають фі-

нансових основу корпорації.

Капітал, наданий засновниками, або учасниками

корпорації, може існувати в його продуктивній формі, тобто

Як певний господарсько-виробничий комплекс, або в

формі конкретного майна. Звичайно це має місце при ство-

нии дрібних фірм, що виступають у формі товариств. І все ж як

споживча вартість у формі конкретного майна капітал

належить на праві власності корпорації. А учасники кор-

пораціі залишаються власниками капіталу як вартості.

По-третє, корпорація - це об'єднання людей для виконан-

ня небудь соціально-корисної діяльності. Яка діяч-

ність є такою, в законі прямо не визначено. Вказуються

звичайно лише види діяльності, які визнаються шкідливими, небезпечними

для суспільства і тому забороняються. Всі інші, згідно

принципом "дозволено все, що не заборонено", мають право на сущес-

твованія.

Діяльність корпорацій може здійснюватися в різних

сферах суспільного життя. Звичайно, центральне місце займає

сфера виробництва, сфера, де створюються матеріальні блага. Саме

вона задає тон і визначає можливості в інших сферах: обслу-

живания, освіти, охорони здоров'я, культури, у сфері побуту

і т.

п.

Капітал, що об'єднується в корпорації, повинен функциониро-

вать, тобто постійно "рухатися", використовуватися для досягнення

стоять перед корпорацією цілей. Справа щодо ефективного викорис-

зованию об'єднаного в корпорації капіталу і налагодження який-

або соціально-корисної діяльності досить складне. Ось почім-

му всередині корпорації виділяються спеціалізовані ланки (від-

дели, цехи, дільниці), взаємодія між якими досягається

за допомогою створюється в ній апарату керування.

Нарешті, четвертий момент, який отримав вираження в визна-

леніі корпорації, полягає в тому, що колективне освітньої-

ня, організація стає корпорацією, якщо вона набуває

статус юридичної особи. 06 це свідчить факт її регис-

трации в державному органі. Державна реєстрація

юридичної особи - це необхідна правило не тільки для Рос-

оці, що має генетичні корені в романо-германської системі права,

а й для більшості країн континентальної Європи.

!! 29

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 1. Ознаки корпорації"
 1. 5. Корпоративні правовідносини
  ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам учасники корпорації (господарського товариства, суспільства, кооперативу і т. д.)
 2. Глава 13. Управління корпорацією
  корпорацією
 3. Глава 4. Основні види корпорацій
  корпорацій
 4. Глава 12. Цінні папери корпорацій
  корпорацій
 5. Глава 14. Застосування праці в корпорації
  корпорації
 6. Глава 15. Договірна робота в корпорації
  корпорації
 7. Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995

 8. Додаток 1 Історія корпорацій і корпоративного права
  корпорацій і корпоративного
 9. Глава 3. Корпорації в континентальній системі права
  Глава 3. Корпорації в континентальній системі
 10. Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи права
  Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи
 11. Імперіалізм
  ознаками імперіалізму є (за В.І.Леніну): концентрація виробництва і капіталу до ступеня створення монополій; злиття банківського капіталу з промисловим і створення фінансового капіталу; вивіз капіталу в інші країни; утворення міжнародних монополістичних союзів капіталістів, що ділять світ; закінчення територіального розділу землі найбільшими капіталістичними державами. В
 12. Ставлення протилежності
  ознаки, а інше - ознаки, несумісні з ним. Наприклад, відносини між поняттями «високий» (А) і «низький» (В) (рис. 6). Пунктиром і суцільний кривої зображено родове поняття «зростання». Поняття В містить ознаки, несумісні з ознаками поняття А. Рис.
 13. Теорія перша.
  Корпорації Apple виділяє п'ять ключових фаз, кожна з яких закінчується організаційним кризою, а кожна криза може бути подолана тільки через зміну форм управління й організаційної структури компанії.
 14. Ставлення протиріччя
  ознаки, а інше ці ж ознаки виключає. Наприклад: «студент» і «не студент». Рис.
 15. 1. Некомерційні організації як юридичні особи
  корпорації, побудовані на засадах членства. Однак серед некомерційних організацій частіше зустрічаються юридичні особи, які не є корпораціями. До останніх відносяться фонди, установи та автономні некомерційні
 16. 2. Нормативні акти Банку Росії про інспектування кредитних організацій
  ознаки нестійкого фінансового становища кредитної організації, якщо ці ознаки створили реальну загрозу інтересам кредиторів (вкладників) кредитної організації. Зазначені ознаки повинні виявлятися і оцінюватися у відповідності з методиками, встановленими нормативними актами Банку Росії. Повторна перевірка, яка проводиться на підставі мотивованого рішення Ради директорів, здійснюється
 17. Рабату адвокатів
  корпорацію барристеров. Діяльність барристеров пов'язана з багатьма традиційними правочинний і обмеженнями. Зокрема, вони повинні спілкуватися з клієнтами лише через солісіторов, носити мантію і перуку і т. д. Найбільш досвідчені і кваліфіковані баристери призначаються королевою за рекомендацією лорда-канцлера на посаду королівського радника, що дає їм додаткові правомочності і
 18. 25. Господарські об'єднання
  ознаками. По-перше, його засновниками (учасниками) можуть бути тільки комерційні юридичні особи, тобто організації, що ставлять своєю основною метою отримання прибутку. По-друге, учасники об'єднання зберігають свою юридичну самостійність як суб'єкти права. Це зафіксовано в п.1 ст.З Закону України "Про підприємства": "Підприємства, що входять до складу зазначених організаційних
 19. § 7. Північ і космос - два образи однієї метафізики (позиція Московської методологічної корпорації)
  корпорації доводять, що найважливішим стратегічним ресурсом в Росії є тисячолітня історія і досвід освоєння земель і життя на Півночі. Але освоєння космосу, як підкреслюють методологи, в чому схоже з освоєнням життя в екстремальних точках земної простору - під водою, в пустелі, під землею, на гірських вершинах і на вічній мерзлоті. Досвід подібної екстрематікі, використання
 20. З Німецької Конституції від II серпня 1919
  корпораціями, оскільки вони такими вже були. Іншим релігійним громадам мають бути надані, за їх клопотанням, такі ж права, якщо за своїм устроєм і числу членів вони дають гарантію тривалого існування. Якщо кілька подібних публічно-правових товариств об'єднуються в союз, то такий союз також є публічно-правовий корпорацією. (6) Релігійні товариства, що є